Empat Jenis Kaedah Ramalan

Terdapat empat jenis kaedah ramalan utama penganalisis kewangan Penerangan Pekerjaan Penganalisis Kewangan Huraian pekerjaan penganalisis kewangan di bawah ini memberikan contoh tipikal dari semua kemahiran, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk diambil bekerja untuk pekerjaan penganalisis di bank, institusi, atau syarikat . Lakukan ramalan kewangan, pelaporan, dan pelacakan metrik operasi, analisis data kewangan, buat model kewangan yang digunakan untuk meramalkan pendapatan masa depan Hasil Penjualan Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh syarikat dari penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan. Dalam perakaunan, istilah "penjualan" dan "hasil" boleh, dan sering digunakan, secara bergantian, bermaksud perkara yang sama. Pendapatan tidak semestinya bermaksud wang tunai yang diterima. , perbelanjaan, dan kos modal untuk perniagaan.Walaupun terdapat banyak alat peramalan anggaran kuantitatif yang sering digunakan, dalam artikel ini kita fokus pada empat kaedah teratas: (1) garis lurus, (2) rata-rata bergerak, (3) regresi linier sederhana, dan (4) banyak regresi linear.

TeknikGunakanMatematik terlibatData diperlukan
1. Garis lurusKadar pertumbuhan berterusanTahap minimumData sejarah
2. Purata bergerakRamalan berulangTahap minimumData sejarah
3. Regresi linear sederhanaBandingkan satu bebas dengan satu pemboleh ubah bersandarPengetahuan statistik diperlukanContoh pemerhatian yang relevan
4. Regresi linear bergandaBandingkan lebih daripada satu pemboleh ubah bebas dengan satu pemboleh ubah bersandarPengetahuan statistik diperlukanContoh pemerhatian yang relevan

Kaedah Garis Lurus # 1

Kaedah garis lurus adalah salah satu kaedah peramalan yang paling mudah dan senang diikuti. Seorang penganalisis kewangan menggunakan angka dan trend sejarah untuk meramalkan pertumbuhan pendapatan masa depan.

Dalam contoh yang diberikan di bawah ini, kita akan melihat bagaimana ramalan garis lurus dilakukan oleh perniagaan runcit yang mengandaikan kadar pertumbuhan penjualan tetap 4% untuk lima tahun akan datang.

  1. Langkah pertama dalam ramalan garis lurus adalah untuk mengetahui kadar pertumbuhan penjualan yang akan digunakan untuk mengira pendapatan masa depan. Untuk tahun 2016, kadar pertumbuhan adalah 4.0% berdasarkan prestasi sejarah. Kita boleh menggunakan formula = (C7-B7) / B7 untuk mendapatkan nombor ini. Dengan andaian pertumbuhan akan tetap berterusan ke masa depan, kita akan menggunakan kadar yang sama untuk tahun 2017 - 2021.

Kaedah Ramalan Hasil # 1

2. Untuk meramalkan pendapatan masa depan, ambil angka tahun sebelumnya dan kalikan dengan kadar pertumbuhan. Rumus yang digunakan untuk mengira pendapatan 2017 ialah = C7 * (1 + D5).

Kaedah Ramalan Lurus

3. Pilih sel D7 hingga H7, kemudian gunakan jalan pintas Ctrl + R untuk menyalin formula hingga ke kanan.

# 2 Purata Pergerakan

Purata bergerak adalah teknik melicinkan yang melihat corak asas satu set data untuk menentukan anggaran nilai masa depan. Jenis yang paling biasa adalah purata bergerak 3 bulan dan 5 bulan.

  1. Untuk melakukan ramalan purata bergerak, data pendapatan harus diletakkan di lajur menegak. Buat dua lajur, purata bergerak 3 bulan dan purata bergerak 5 bulan.

Kaedah Ramalan: Kaedah Purata Pergerakan

2. Purata bergerak 3 bulan dikira dengan mengambil purata pendapatan semasa dan dua bulan terakhir. Ramalan pertama akan bermula pada bulan Mac, iaitu sel C6. Rumus yang digunakan adalah = RATA-RATA (B4: B6), yang mengira pendapatan purata dari Januari hingga Mac. Gunakan Ctrl + D untuk menyalin formula hingga Disember.

Kaedah Purata Bergerak - Langkah 2

3. Begitu juga, purata bergerak 5 bulan meramalkan pendapatan mulai tempoh kelima, iaitu bulan Mei. Dalam sel D8, kami menggunakan formula = RATA-RATA (B4: B8) untuk mengira pendapatan purata untuk Januari hingga Mei. Salin formula ke bawah menggunakan jalan pintas Ctrl + D.

Kaedah Purata Bergerak - Langkah 3

4. Adalah idea yang baik untuk membuat carta garis untuk menunjukkan perbezaan antara nilai ramalan sebenar dan MA dalam kaedah ramalan pendapatan. Perhatikan bahawa MA 3 bulan berbeza dengan tahap yang lebih besar, dengan peningkatan atau penurunan pendapatan bersejarah yang signifikan berbanding dengan MA 5 bulan. Semasa menentukan jangka masa untuk teknik purata bergerak, seorang penganalisis harus mempertimbangkan apakah ramalan tersebut harus lebih mencerminkan realiti atau jika mereka harus melancarkan turun naik baru-baru ini.

Kaedah Purata Bergerak - Langkah 4

# 3 Regresi Linear Mudah

Analisis regresi adalah alat yang banyak digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemboleh ubah untuk tujuan ramalan. Dalam contoh kaedah ramalan pendapatan yang lain di sini, kita akan melihat hubungan antara iklan radio dan pendapatan dengan menjalankan analisis regresi pada dua pemboleh ubah.

  1. Pilih iklan Radio dan data Pendapatan di sel B4 hingga C15, kemudian pergi ke Insert> Chart> Scatter.

Kaedah Ramalan: Regresi Linear Sederhana - Langkah 1

2. Klik kanan pada titik data dan pilih Format Siri Data. Di bawah Pilihan Pasaran, ubah warna menjadi yang diingini dan pilih tanpa garis batas.

Regresi Linear Sederhana - Langkah 2

3. Klik kanan pada titik data dan pilih Tambah Trendline. Pilih garis Linear dan tandakan kotak untuk Persamaan Paparan pada carta dan Paparkan nilai R-kuadrat pada carta. Gerakkan kotak persamaan ke bawah garis. Tingkatkan lebar garis menjadi 3 pt untuk menjadikannya lebih kelihatan.

Regresi Linear Sederhana - Langkah 3

4. Pilih no fill dan no borderline untuk kedua-dua kawasan carta dan kawasan plot. Tanggalkan garis grid menegak dan mendatar dalam carta.

Regresi Linear Sederhana - Langkah 4

5. Di pita Reka bentuk, pergi ke Tambah Elemen Carta dan masukkan tajuk paksi mendatar dan menegak. Ganti nama paksi menegak menjadi "Pendapatan" dan paksi mendatar menjadi "Jumlah iklan radio." Tukar tajuk carta menjadi "Hubungan antara iklan dan pendapatan."

Regresi Linear Sederhana - Langkah 5

6. Selain membuat garis regresi linier, anda juga dapat meramalkan pendapatan menggunakan fungsi ramalan di Excel. Sebagai contoh, syarikat mengeluarkan 100 iklan pada bulan berikutnya dan ingin meramalkan pendapatan berdasarkan regresi. Dalam sel C20, gunakan formula = KEHADIRAN (B20, $ C $ 4: $ C $ 15, $ B $ 4: $ B $ 15). Rumusnya mengambil data dari lajur Iklan Radio dan Hasil untuk menghasilkan ramalan.

Regresi Linear Sederhana - Langkah 6

7. Kaedah lain adalah menggunakan persamaan garis regresi. Cerun garis adalah 78.08 dan pintasan-y ialah 7930.35. Kita boleh menggunakan kedua-dua nombor ini untuk mengira ramalan pendapatan berdasarkan nilai x tertentu. Di sel C25, kita dapat menggunakan formula = ($ A $ 25 * B25) + $ A $ 26 untuk mengetahui pendapatan jika terdapat 100 iklan radio.

Regresi Linear Mudah - Langkah 7

# 4 Regresi Linear Berganda

Sebuah syarikat menggunakan regresi linier berganda untuk meramalkan pendapatan apabila dua atau lebih pemboleh ubah bebas diperlukan untuk unjuran. Dalam contoh di bawah, kami menjalankan regresi pada kos promosi, biaya iklan, dan pendapatan untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah ini.

  1. Pergi ke tab Data> Analisis Data> Regresi. Pilih D3 hingga D15 untuk Julat Input Y dan B3 hingga C15 untuk Julat Input X. Tandakan kotak untuk Label. Tetapkan Julat Keluaran pada sel A33.

Regresi Linear Berganda - Langkah 1

2. Salin jadual terakhir dari output ringkasan dan tampalkannya di sel A24. Dengan menggunakan pekali dari jadual, kita dapat meramalkan pendapatan memandangkan kos promosi dan kos iklan. Sebagai contoh, jika kita menjangkakan kos promosi adalah 125 dan kos iklan menjadi 250, kita boleh menggunakan persamaan dalam sel B20 untuk meramalkan pendapatan: = $ B $ 25 + (B18 * $ B $ 26) + (B19 * $ B $ 27 ).

Regresi Linear Berganda - Langkah 2

Lebih Banyak Sumber

Terima kasih kerana membaca panduan ini untuk kaedah ramalan pendapatan teratas. Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Panduan Pemodelan Kewangan Panduan Pemodelan Kewangan Percuma Panduan pemodelan kewangan ini merangkumi petua dan amalan terbaik Excel mengenai andaian, pemacu, ramalan, menghubungkan tiga penyataan, analisis DCF, banyak lagi
  • 3 Model Penyata 3 Model Penyata Model penyata 3 menghubungkan penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai ke dalam satu model kewangan yang berkaitan secara dinamik. Contoh, panduan
  • Ramalan Item Baris Penyata Pendapatan Mengunjurkan Item Baris Penyata Pendapatan Kami membincangkan kaedah yang berbeza untuk mengunjurkan item baris penyata pendapatan. Mengunjurkan item baris penyata pendapatan bermula dengan hasil penjualan, kemudian kos
  • Meramalkan Item Baris Lembaran Imbangan Mengunjurkan Item Baris Lembaran Imbangan Mengunjurkan item baris kunci kira-kira melibatkan menganalisis modal kerja, PP&E, modal bahagian hutang dan pendapatan bersih. Panduan ini menguraikan cara mengira

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?