Apakah Penganggaran Berpartisipasi?

Penganggaran partisipatif adalah proses penganggaran di mana orang-orang yang berada di peringkat pengurusan yang lebih rendah terlibat dalam proses penyediaan anggaran. Tidak seperti penganggaran yang dikenakan Penganggaran yang dikenakan, penganggaran yang juga dikenal sebagai penganggaran atas-bawah, adalah proses di mana pengurusan atasan sebuah syarikat menyiapkan anggaran dan kemudian memaksakannya pada pengelola tingkat bawah untuk pelaksanaan. Ia bermula di bahagian atas, di mana belanjawan disiapkan oleh proses pengurusan kanan, penganggaran partisipatif berkongsi tanggungjawab dengan pengurus peringkat rendah untuk memberi mereka rasa memiliki dalam perniagaan.

Penganggaran Partisipatif

Penganggaran partisipatif juga cenderung menghasilkan belanjawan yang lebih dapat dicapai kerana pekerja peringkat rendah lebih baik untuk memberitahu penyelia mereka di mana dana perlu diperuntukkan. Apabila organisasi melaksanakan penganggaran partisipatif, ini menunjukkan keyakinan pengurusan atasan terhadap kakitangannya. Rasa kepemilikan pekerja memberi mereka motivasi untuk bekerja keras dan mencapai matlamat yang mereka bantu siapkan.

Bagaimana ia berfungsi

Anggaran menghadapi peluang yang lebih tinggi untuk dicapai sekiranya orang yang menyediakan belanjawan mengetahui tentang kos yang dikeluarkan dalam organisasi. Walaupun pihak pengurusan atasan mungkin mempunyai maklumat yang diperlukan tentang menjalankan syarikat, mereka mungkin tidak mengetahui kos yang dikeluarkan di tingkat jabatan. Ini bermaksud bahawa mereka mungkin meremehkan kos atau memperkirakan pendapatan yang diproyeksikan Panduan Pendapatan. Panduan penghasilan adalah maklumat yang diberikan oleh pengurusan syarikat yang diperdagangkan secara terbuka mengenai jangkaan hasilnya di masa depan, termasuk anggaran. Ini akhirnya akan mempengaruhi operasi jabatan kerana kekurangan tunai. Walau bagaimanapun,melibatkan pengurus bawahan untuk menyelaraskan proses penyediaan anggaran akan menguntungkan syarikat kerana pengurus ini mempunyai maklumat yang lebih baik mengenai operasi jabatan masing-masing.

Proses penganggaran partisipatif akan lebih berkesan apabila organisasi mengadopsi sistem semak dan imbang untuk mengelakkan pengurus yang tidak teratur menyalahgunakan kuasa mereka. Oleh kerana belanjawan berpindah dari pengurus yang lebih rendah ke pertengahan dan kemudian ke pengurusan atasan, draf belanjawan dapat disemak di setiap peringkat pengurusan, dengan pengurus atasan memiliki pernyataan terakhir.

Pada setiap tahap tinjauan pengurusan, pengurus berminat untuk mengenal pasti sebarang kos yang boleh mengakibatkan pembaziran dan ketidakcekapan dalam syarikat. Sebelum ada perubahan pada draf belanjawan, pengurus tingkat bawah harus dilibatkan untuk memberikan alasan mereka untuk membuat cadangan tertentu dalam anggaran. Ini akan menghasilkan penggunaan dana yang berkesan apabila pengurus bekerjasama dengan staf perakaunan.

Kelebihan Penganggaran Partisipatif

Berikut adalah beberapa faedah melaksanakan pendekatan penganggaran partisipatif dalam organisasi:

1. Pemindahan maklumat ke atas

Salah satu kelebihan penganggaran partisipatif adalah perkongsian maklumat dari pengurus peringkat jabatan kepada pengurusan atasan. Ini bermaksud bahawa pengurus bawahan diberi peluang untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai masalah organisasi tertentu.

Para pengurus juga berpeluang untuk membincangkan kesukaran yang mereka hadapi dalam penyediaan anggaran dan kaedah sumbang saran untuk menyelesaikan masalah. Kedua-dua pengurus atasan dan bawahan juga dapat berkongsi pandangan mereka mengenai masalah tertentu.

2. Motivasi pekerja

Apabila pekerja terlibat dalam proses penyediaan anggaran, mereka dapat memiliki sebahagian daripada proses penganggaran. Ini memberi mereka rasa pemilikan apabila cadangan mereka diambil kira oleh pengurusan kanan. Mereka juga merasa dihargai oleh pihak pengurusan apabila mereka diberi kesempatan untuk duduk bersama pengurus atasan dan berkongsi pandangan mereka mengenai tempat-tempat menarik tertentu. Penglibatan pekerja dalam proses meningkatkan semangat mereka Moral Pekerja Moral pekerja didefinisikan sebagai kepuasan, pandangan, dan perasaan kesejahteraan keseluruhan yang dimiliki oleh pekerja di tempat kerja. Dengan kata lain, ini merujuk kepada bagaimana perasaan pekerja yang berpuas hati tentang persekitaran kerja mereka. Semangat pekerja penting bagi banyak perniagaan kerana kesannya langsung, memberikan mereka dorongan yang lebih besar untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

3. Kesesuaian matlamat

Kesesuaian matlamat merujuk kepada kesepakatan antara tujuan pekerja dan keseluruhan tujuan syarikat. Agar syarikat dapat membuat anggaran yang dapat dicapai, pihak pengurusan dan kakitangan mesti menetapkan matlamat yang bergerak ke arah yang sama.

Sebagai contoh, jika tujuan syarikat adalah untuk menggandakan kapasiti pengeluaran pada tahun berikutnya, ia harus dikongsi dengan pekerja kerana mereka adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan cadangan tersebut. Sekiranya tidak ada kesepakatan antara matlamat syarikat dan tujuan pengurus bawahan, mustahil untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kekurangan Penganggaran Partisipatif

1. memakan masa

Batasan belanjawan partisipatif yang paling umum adalah bahawa ia memakan masa berbanding dengan anggaran yang dikenakan. Oleh kerana penyediaan anggaran bermula dari peringkat jabatan ke puncak, penyertaan terlalu banyak mungkin berlaku yang mungkin menggagalkan proses. Melibatkan semua pekerja di setiap jabatan akan bererti bahawa rundingan mungkin memakan masa terlalu lama sebelum kakitangan mencapai persetujuan. Sekiranya tidak ada kesepakatan, pihak pengurusan perlu membuat keputusan akhir, yang bermaksud bahawa staf perlu menerima keputusan yang dikenakan.

2. Kekurangan belanjawan

Batasan lain ialah kekurangan anggaran Belanjawan Kelonggaran Belanjawan adalah amalan yang terlalu tinggi untuk menaksir perbelanjaan dan / atau meremehkan pendapatan yang diunjurkan semasa menyediakan penyata belanjawan untuk tempoh kewangan berikutnya. Ini adalah bantal yang dibuat oleh pengurusan atau pengurus peringkat rendah untuk menyediakan anggaran perbelanjaan yang tidak sukar dicapai. . Pekerja boleh menilai anggaran dan / atau meremehkan unjuran pendapatan sebagai cara memanipulasi anggaran untuk keuntungan mereka. Ini bermaksud bahawa pengurus bawahan akan menetapkan sasaran yang pasti akan mereka capai dan bahkan melebihi pada tahun kewangan akan datang. Ini kebanyakannya berlaku apabila prestasi pengurus diukur berdasarkan pencapaian anggaran. Dengan membuat belanjawan mudah dicapai, pengurus akan dilihat melebihi sasaran mereka.

Sumber tambahan

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan asas pengetahuan anda, sila terokai sumber kewangan tambahan yang berkaitan di bawah:

  • Bottom-Up Budgeting Bottom-up Budgeting Bottom-up Budgeting Bottom-up budgeting adalah kaedah penganggaran yang bermula di peringkat jabatan, naik ke tingkat atas. Setiap jabatan dalam organisasi diminta untuk menyusun senarai perkara yang diperlukannya, projek-projek yang direncanakannya akan dilaksanakan dalam jangka waktu kewangan berikutnya, dan anggaran kos. Anggaran semua jabatan kemudian disimpulkan untuk mendapatkan anggaran keseluruhan syarikat.
  • Kos Tetap dan berubah-ubah Kos tetap dan berubah-ubah Kos adalah sesuatu yang boleh dikelaskan dalam beberapa cara bergantung kepada sifatnya. Salah satu kaedah yang paling popular adalah klasifikasi mengikut kos tetap dan kos berubah. Kos tetap tidak berubah dengan kenaikan / penurunan dalam unit jumlah pengeluaran, sementara kos berubah bergantung sepenuhnya
  • Anggaran Atas-Bawah Anggaran Atas-Bawah Penganggaran atas-bawah merujuk kepada kaedah penganggaran yang mana pengurusan kanan menyediakan belanjawan peringkat tinggi untuk syarikat. Pengurusan kanan syarikat menyediakan anggaran berdasarkan objektifnya dan kemudian menyerahkannya kepada pengurus jabatan untuk dilaksanakan.
  • Jenis Anggaran Jenis Anggaran Terdapat empat jenis kaedah penganggaran yang biasa digunakan syarikat: (1) kenaikan, (2) berdasarkan aktiviti, (3) cadangan nilai, dan (4) berdasarkan sifar. The

Disyorkan

Apa itu Perjanjian Jual Beli (SPA)?
Apakah Kebarangkalian Bersyarat?
Apa itu Imbuhan?