Apakah Proses Analisis Kredit?

Proses analisis kredit merujuk kepada penilaian permohonan pinjaman peminjam untuk menentukan kesihatan kewangan entiti dan kemampuannya untuk menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk membayar hutang. Secara sederhana, pemberi pinjaman melakukan analisis kredit terhadap calon peminjam untuk menentukan kelayakan kredit mereka dan tahap risiko kredit Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin berlaku akibat kegagalan mana-mana pihak mematuhi terma dan syarat kewangan apa pun kontrak, terutamanya, berkaitan dengan pemberian kredit kepada mereka.

Proses Analisis Kredit

Semasa proses analisis kredit, seorang penganalisis kredit boleh menggunakan pelbagai teknik, seperti analisis aliran tunai, analisis risiko, analisis kecenderungan, analisis nisbah Analisis nisbah Analisis nisbah merujuk kepada analisis pelbagai kepingan maklumat kewangan dalam penyata kewangan perniagaan. Mereka digunakan terutamanya oleh penganalisis luaran untuk menentukan pelbagai aspek perniagaan, seperti keuntungan, kecairan, dan kesolvenan. , dan unjuran kewangan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data prestasi kewangan peminjam untuk menentukan tahap risiko yang berkaitan dengan entiti dan jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman sekiranya berlaku kegagalan.

Ringkasan Pantas

  • Analisis kredit adalah penilaian permohonan pinjaman peminjam untuk menentukan sama ada entiti menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajipan hutang.
  • Proses analisis kredit melibatkan pengumpulan maklumat dari peminjam, menganalisis maklumat yang diberikan, dan membuat keputusan mengenai apakah akan menyetujui pinjaman atau tidak.
  • Penganalisis kredit menggunakan pelbagai teknik, seperti analisis nisbah, analisis trend, analisis aliran tunai, dan unjuran untuk menentukan kelayakan kredit peminjam.

Tahap dalam Proses Analisis Kredit

Proses analisis kredit adalah panjang, berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Ia bermula dari tahap pengumpulan maklumat hingga tahap pengambilan keputusan ketika pemberi pinjaman memutuskan apakah akan menyetujui permohonan pinjaman dan, jika disetujui, berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada peminjam.

Berikut adalah peringkat penting dalam proses analisis kredit:

1. Pengumpulan maklumat

Tahap pertama dalam proses analisis kredit adalah mengumpulkan maklumat mengenai sejarah kredit pemohon. Secara khusus, pemberi pinjaman berminat dengan catatan pembayaran pelanggan yang lalu, reputasi organisasi, kebangkrutan kewangan, serta catatan transaksi mereka dengan bank dan institusi kewangan lain. Pemberi pinjaman juga dapat menilai kemampuan peminjam untuk menghasilkan aliran tunai tambahan untuk entiti dengan melihat seberapa berkesan mereka menggunakan kredit sebelumnya untuk mengembangkan aktiviti perniagaan utamanya.

Pemberi pinjaman juga mengumpulkan maklumat mengenai tujuan pinjaman dan kelayakannya. Pemberi pinjaman berminat untuk mengetahui apakah projek yang akan dibiayai layak dan berpotensi untuk menghasilkan aliran tunai yang mencukupi. Pekerjaan Penganalisis kredit Pekerjaan Penganalisis Kredit Pekerjaan penganalisis kredit merangkumi pelbagai jawatan. Secara amnya, penganalisis kredit bertanggungjawab untuk membantu pemberi pinjaman atau institusi kewangan lain - yang ditugaskan kepada peminjam diminta untuk menentukan kecukupan jumlah pinjaman untuk melaksanakan projek sehingga siap dan adanya rancangan yang baik untuk melaksanakan projek dengan jayanya.

Bank juga mengumpulkan maklumat mengenai cagaran pinjaman, yang bertindak sebagai jaminan pinjaman sekiranya peminjam gagal membayar kewajipan hutang. Biasanya, pemberi pinjaman lebih suka mendapatkan pinjaman yang dilunaskan dari hasil projek yang dibiayai, dan hanya menggunakan cagaran sebagai pengembalian sekiranya peminjam ingkar.

2. Analisis maklumat

Maklumat yang dikumpulkan pada peringkat pertama dianalisis untuk menentukan sama ada maklumat itu tepat dan benar. Dokumen peribadi dan korporat, seperti pasport, piagam korporat, lesen perdagangan, ketetapan korporat, perjanjian dengan pelanggan dan pembekal, dan dokumen undang-undang lain diteliti untuk menentukan apakah dokumen itu tepat dan asli.

Penganalisis kredit juga menilai penyata kewangan, seperti penyata pendapatan, kunci kira-kira, penyata aliran tunai Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai (secara rasmi disebut sebagai Penyata Aliran Tunai) mengandungi maklumat mengenai berapa banyak wang tunai yang dihasilkan dan digunakan syarikat dalam tempoh tertentu. Ia mengandungi 3 bahagian: tunai dari operasi, tunai dari pelaburan dan tunai dari pembiayaan. , dan dokumen lain yang berkaitan untuk menilai kemampuan kewangan peminjam. Bank juga mempertimbangkan pengalaman dan kelayakan peminjam dalam projek tersebut untuk menentukan kecekapan mereka dalam melaksanakan projek tersebut dengan jayanya.

Aspek lain yang dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman adalah keberkesanan projek. Pemberi pinjaman menganalisis tujuan dan prospek masa depan projek yang dibiayai. Pemberi pinjaman berminat untuk mengetahui sama ada projek itu dapat dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk membayar hutang dan membayar perbelanjaan operasi perniagaan. Projek yang menguntungkan akan mendapat kemudahan kredit dari pemberi pinjaman dengan mudah.

Kelemahannya, jika projek menghadapi persaingan sengit dari entiti lain atau sedang menurun, bank mungkin enggan memberikan kredit kerana kemungkinan besar kerugian akan berlaku sekiranya berlaku kegagalan. Walau bagaimanapun, jika bank berpuas hati bahawa tahap risiko peminjam boleh diterima, bank boleh memberikan kredit dengan kadar faedah yang tinggi untuk mengimbangi risiko kegagalan bayar yang tinggi.

3. Kelulusan (atau penolakan) permohonan pinjaman

Tahap terakhir dalam proses analisis kredit adalah peringkat membuat keputusan. Setelah memperoleh dan menganalisis data kewangan yang sesuai dari peminjam, pemberi pinjaman membuat keputusan sama ada tahap risiko yang dinilai dapat diterima atau tidak.

Sekiranya penganalisis kredit yang ditugaskan kepada peminjam tertentu yakin bahawa tahap risiko yang dinilai dapat diterima dan bahawa pemberi pinjaman tidak akan menghadapi sebarang cabaran dalam melayani kredit, mereka akan menyerahkan laporan cadangan kepada jawatankuasa kredit mengenai penemuan kajian dan keputusan terakhir.

Namun, jika penganalisis kredit mendapati bahawa tahap risiko peminjam terlalu tinggi untuk ditampung oleh pemberi pinjaman, mereka diminta untuk menulis laporan kepada jawatankuasa kredit yang memperincikan penemuan mengenai kelayakan kredit peminjam. Jawatankuasa atau badan kelulusan lain yang sesuai menyimpan keputusan akhir mengenai sama ada akan meluluskan atau menolak pinjaman.

Sumber tambahan

Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan asas pengetahuan anda, sila terokai sumber tambahan yang berkaitan di bawah:

  • Analisis Kredit Komersial Analisis Kredit Komersial Analisis kredit komersial adalah penilaian kemampuan syarikat untuk memenuhi tanggungjawab kewangannya. Objektif analisis adalah untuk menentukan tahap risiko yang berkaitan dengan entiti.
  • Analisis Skor Kredit Analisis Skor Kredit Analisis skor kredit adalah proses di mana syarikat yang berbeza menilai skor kredit individu atau syarikat untuk membantu menentukan sejauh mana kepercayaan kredit entiti. Skor kredit adalah penting kerana mengambil kira berapa kali kredit digunakan dan seberapa cekap pembayarannya.
  • Premium Risiko Default Premium Risiko Default Premium risiko lalai adalah perbezaan antara kadar faedah instrumen hutang dengan kadar bebas risiko. Premium risiko lalai wujud untuk memberi ganti rugi kepada pelabur atas kemungkinan entiti gagal bayar hutang mereka.
  • Nisbah dalam Analisis Kredit Analisis Kredit Nisbah analisis kredit adalah alat yang membantu proses analisis kredit. Nisbah ini membantu penganalisis dan pelabur menentukan sama ada individu atau syarikat mampu memenuhi tanggungjawab kewangan. Analisis kredit melibatkan aspek kualitatif dan kuantitatif.

Disyorkan

Apa itu Capital Capital?
Apa itu Kursus Perbankan?
Apa itu Syarikat Pengurusan Aset (AMC)?