Apakah Nisbah Analisis Kredit?

Nisbah analisis kredit Nisbah Kewangan Nisbah kewangan dibuat dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat adalah alat yang membantu proses analisis kredit. Nisbah ini membantu penganalisis dan pelabur menentukan sama ada individu atau syarikat mampu memenuhi tanggungjawab kewangan. Analisis kredit melibatkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Nisbah merangkumi bahagian kuantitatif analisis. Nisbah utama dapat dipisahkan secara kasar menjadi empat kumpulan: (1) Keuntungan; (2) Leverage Leverage Dalam keuangan, leverage adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan aset, aliran tunai, dan pengembalian, walaupun dapat juga meningkatkan kerugian. Terdapat dua jenis leverage utama: kewangan dan operasi. Untuk meningkatkan leverage kewangan,firma boleh meminjam modal dengan mengeluarkan sekuriti berpendapatan tetap atau dengan meminjam wang terus dari pemberi pinjaman. Leveraj operasi boleh; (3) Nisbah Perlindungan Liputan Nisbah Perlindungan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajipan; (4) Likuiditas Likuiditas Di pasar keuangan, likuiditas merujuk pada seberapa cepat pelaburan dapat dijual tanpa mempengaruhi harga. Semakin cair pelaburan, semakin cepat penjualannya (dan sebaliknya), dan semakin mudah menjualnya dengan nilai wajar. Semua yang lain adalah sama, lebih banyak aset cair berdagang dengan premium dan aset tidak likuid berdiskaun. . Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat program Pensijilan Penganalisis Kredit Kewangan Sijil CBCA ™ The Certified Banking &Akreditasi Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. .

Ilustrasi Nisbah Analisis Kredit - Penganalisis Kredit menggunakan kalkulator

Nisbah Keuntungan

Seperti namanya, nisbah keuntungan Nisbah Keuntungan adalah nisbah kewangan yang digunakan oleh penganalisis dan pelabur untuk mengukur dan menilai kemampuan syarikat untuk menjana pendapatan (keuntungan) berbanding dengan pendapatan, aset kunci kira-kira, kos operasi, dan ekuiti pemegang saham semasa jangka masa tertentu. Mereka menunjukkan sejauh mana syarikat menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan mengukur kemampuan syarikat untuk menjana keuntungan berbanding dengan pendapatan, aset kunci kira-kira, dan ekuiti pemegang saham. Ini penting bagi pelabur, kerana mereka dapat menggunakannya untuk membantu memproyeksikan sama ada harga saham Harga Saham Istilah harga saham merujuk kepada harga semasa yang saham saham diperdagangkan di pasaran. Setiap syarikat yang diperdagangkan secara terbuka, apabila sahamnya cenderung untuk dihargai.Mereka juga membantu pemberi pinjaman menentukan kadar pertumbuhan syarikat dan kemampuan mereka untuk membayar balik pinjaman Pinjaman Pinjaman adalah sejumlah wang yang dipinjam oleh satu atau lebih individu atau syarikat dari bank atau institusi kewangan lain untuk menguruskan acara atau rancangan yang tidak dirancang secara kewangan. Dengan berbuat demikian, peminjam menanggung hutang, yang harus dia bayar dengan bunga dan dalam jangka waktu tertentu. .

Nisbah keuntungan dibahagikan kepada nisbah margin dan nisbah pulangan.

Nisbah margin merangkumi:

 • Untung Kasar Untung Kasar Untung kasar adalah keuntungan langsung yang tersisa setelah ditolak kos barang yang dijual, atau "kos penjualan", dari hasil penjualan. Ia digunakan untuk mengira margin keuntungan kasar dan merupakan angka keuntungan awal yang disenaraikan dalam penyata pendapatan syarikat. Keuntungan kasar dikira sebelum keuntungan operasi atau keuntungan bersih. margin
 • Margin EBITDA Margin EBITDA Margin EBITDA = EBITDA / Hasil. Ini adalah nisbah keuntungan yang mengukur pendapatan yang dihasilkan syarikat sebelum cukai, faedah, susut nilai, dan pelunasan. Panduan ini mempunyai contoh dan templat yang boleh dimuat turun
 • Margin keuntungan operasi Margin Keuntungan Operasi Margin Keuntungan Operasi adalah nisbah keuntungan atau prestasi yang menggambarkan peratusan keuntungan yang dihasilkan syarikat dari operasinya, sebelum mengurangkan cukai dan caj faedah. Ia dikira dengan membahagikan keuntungan operasi dengan jumlah pendapatan dan dinyatakan sebagai peratusan.

Nisbah Pulangan merangkumi

 • Pulangan aset Pulangan Aset & Formula ROA Formula ROA. Return on Assets (ROA) adalah jenis metrik pulangan pelaburan (ROI) yang mengukur keuntungan perniagaan berhubung dengan jumlah asetnya. Nisbah ini menunjukkan seberapa baik prestasi syarikat dengan membandingkan keuntungan (pendapatan bersih) yang dihasilkannya dengan modal yang dilaburkannya dalam aset.
 • Nisbah Pulangan Diselaraskan Risiko yang Diselaraskan Risiko Terdapat sebilangan nisbah pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang membantu pelabur menilai pelaburan yang ada atau yang berpotensi. Nisbah ini boleh lebih berguna daripada metrik pulangan pelaburan sederhana yang tidak mengambil kira tahap risiko pelaburan.
 • Return on Equity Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) adalah ukuran keuntungan syarikat yang mengambil pulangan tahunan syarikat (pendapatan bersih) dibahagikan dengan nilai keseluruhan ekuiti pemegang sahamnya (iaitu 12%). ROE menggabungkan penyata pendapatan dan kunci kira-kira kerana pendapatan atau keuntungan bersih dibandingkan dengan ekuiti pemegang saham.

Nisbah margin dan pulangan yang lebih tinggi adalah petunjuk bahawa syarikat mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk membayar hutang.

Nisbah Leverage

Leverage Ratio Leverage Ratio Leverage ratio menunjukkan tahap hutang yang ditanggung oleh entiti perniagaan terhadap beberapa akaun lain dalam kunci kira-kira, penyata pendapatan, atau penyata aliran tunai. Templat Excel membandingkan tahap hutang dengan akaun lain pada kunci kira-kira, penyata pendapatan, atau penyata aliran tunai. Mereka membantu penganalisis kredit mengukur kemampuan perniagaan untuk membayar hutangnya.

Nisbah leverage biasa merangkumi:

 • Nisbah hutang kepada aset Nisbah Hutang ke Aset Nisbah Hutang ke Aset adalah nisbah leverage yang membantu mengukur sejauh mana operasi syarikat dibiayai oleh hutang. Dalam banyak kes, nisbah leverage yang tinggi juga menunjukkan tahap risiko kewangan yang lebih tinggi. Ini kerana syarikat yang dimanfaatkan secara besar-besaran menghadapi peluang lebih tinggi untuk mungkir pinjamannya.
 • Nisbah aset kepada ekuiti
 • Nisbah hutang ke ekuiti Nisbah Hutang ke Ekuiti Nisbah Hutang ke Ekuiti adalah nisbah leveraj yang mengira nilai jumlah hutang dan liabiliti kewangan berbanding keseluruhan ekuiti pemegang saham.
 • Nisbah hutang kepada modal

Untuk nisbah leverage, nisbah leverage yang lebih rendah menunjukkan leverage yang lebih sedikit. Contohnya, jika hutang Utang Hutang adalah wang yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak lain untuk memenuhi keperluan kewangan yang sebaliknya tidak dapat dipenuhi secara langsung. Banyak organisasi menggunakan hutang untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan yang tidak dapat mereka bayar dengan wang tunai. nisbah aset adalah 0.1, ini bermaksud bahawa hutang dana 10% dari aset dan dana ekuiti selebihnya 90%. Nisbah leverage yang lebih rendah bermaksud kurang aset atau modal yang dibiayai oleh hutang. Bank atau pemiutang menyukai ini, kerana ini menunjukkan risiko yang kurang ada.

Contohnya

Bayangkan jika anda meminjamkan seseorang $ 100. Adakah anda lebih suka memberi pinjaman kepada orang yang sudah berhutang $ 1000 kepada orang lain atau seseorang yang berhutang $ 100, memandangkan kedua-duanya menghasilkan jumlah wang yang sama? Anda mungkin memilih orang yang hanya berhutang $ 100, kerana mereka mempunyai hutang yang kurang ada dan lebih banyak pendapatan boleh guna untuk membayar anda kembali.

Nisbah Analisis Kredit Liputan

Nisbah Liputan Nisbah Liputan Nisbah Perlindungan digunakan untuk mengukur kemampuan syarikat untuk membayar tanggungjawab kewangannya. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban mengukur liputan bahawa pendapatan Pendapatan Pendapatan merujuk kepada wang yang diperoleh oleh individu untuk memberikan perkhidmatan atau sebagai pertukaran untuk menyediakan produk. Pendapatan yang diperoleh seseorang digunakan untuk membiayai perbelanjaan harian mereka, dan juga pelaburan dana. Beberapa jenis pendapatan yang paling biasa termasuk gaji, pendapatan dari bekerja sendiri, komisen, dan bonus. , tunai, atau aset menyediakan hutang atau perbelanjaan faedah Belanja Faedah Belanja faedah timbul dari syarikat yang membiayai melalui hutang atau pajakan modal. Faedah terdapat dalam penyata pendapatan, tetapi juga dapat dikira melalui jadual hutang.Jadual tersebut harus menggariskan semua hutang utama syarikat pada kunci kira-kira, dan mengira faedah dengan mengalikan. Semakin tinggi nisbah liputan, semakin besar kemampuan syarikat untuk memenuhi tanggungjawab kewangannya.

Nisbah liputan merangkumi:

 • Nisbah liputan faedah Nisbah Liputan Faedah Nisbah Liputan Bunga (ICR) adalah nisbah kewangan yang digunakan untuk menentukan kemampuan syarikat untuk membayar faedah atas hutang tertunggaknya.
 • Nisbah liputan perkhidmatan hutang Nisbah Liputan Perkhidmatan Hutang Nisbah Liputan Perkhidmatan Hutang (DSCR) mengukur kemampuan syarikat untuk menggunakan pendapatan operasinya untuk membayar semua kewajipan hutang, termasuk pembayaran balik pokok dan faedah pada jangka pendek dan jangka panjang hutang.
 • Nisbah liputan tunai
 • Nisbah liputan aset

Contohnya

Sebuah bank memutuskan untuk meminjamkan wang kepada Syarikat A yang mempunyai nisbah liputan perkhidmatan hutang sebanyak 10 atau Syarikat B yang mempunyai nisbah perkhidmatan hutang 5. Syarikat A adalah pilihan yang lebih baik kerana nisbah menunjukkan pendapatan operasi syarikat ini dapat menampung jumlah hutang tertunggak 10 kali. Ini lebih daripada Syarikat B, yang hanya dapat menanggung hutang sebanyak 5 kali.

Nisbah Kecairan

Kecairan Likuiditas Di pasaran kewangan, kecairan merujuk kepada seberapa cepat pelaburan dapat dijual tanpa memberi kesan negatif terhadap harganya. Semakin cair pelaburan, semakin cepat penjualannya (dan sebaliknya), dan semakin mudah menjualnya dengan nilai wajar. Semua yang lain adalah sama, lebih banyak aset cair berdagang dengan premium dan aset tidak likuid berdiskaun. nisbah menunjukkan kemampuan syarikat untuk menukar aset menjadi tunai. Dari segi analisis kredit, nisbah menunjukkan kemampuan peminjam untuk melunaskan hutang semasa Hutang Semasa Pada kunci kira-kira, hutang semasa adalah hutang yang perlu dibayar dalam masa satu tahun (12 bulan) atau kurang. Ia disenaraikan sebagai liabiliti semasa dan sebahagian daripada modal kerja bersih. Tidak semua syarikat mempunyai item baris hutang semasa, tetapi syarikat yang menggunakannya secara eksplisit untuk pinjaman yang dikenakan dengan jangka masa kurang dari satu tahun. .Nisbah kecairan yang lebih tinggi menunjukkan syarikat lebih mudah cair dan, oleh itu, dapat membayar hutang tertunggak dengan lebih mudah.

Nisbah kecairan merangkumi:

 • Nisbah semasa Formula Nisbah Semasa Formula Nisbah Semasa adalah = Aset Semasa / Liabiliti Semasa. Nisbah semasa, juga dikenali sebagai nisbah modal kerja, mengukur kemampuan perniagaan untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dalam setahun. Nisbah tersebut mempertimbangkan berat aset semasa berbanding jumlah liabiliti semasa. Ini menunjukkan kesihatan kewangan syarikat
 • Nisbah Pantas Nisbah Pantas Nisbah Pantas, juga dikenali sebagai Uji Asid, mengukur kemampuan perniagaan untuk membayar liabiliti jangka pendeknya dengan aset yang mudah ditukarkan menjadi tunai
 • Nisbah Tunai Nisbah Tunai Nisbah tunai, kadang-kadang disebut sebagai nisbah aset tunai, adalah metrik kecairan yang menunjukkan keupayaan syarikat untuk membayar obligasi hutang jangka pendek dengan tunai dan setara tunai. Berbanding dengan nisbah kecairan seperti nisbah semasa dan nisbah cepat, nisbah tunai adalah ukuran yang lebih ketat dan lebih konservatif
 • Formula Modal Kerja Modal Kerja Formula modal kerja adalah aset semasa ditolak liabiliti semasa. Ini adalah ukuran kecairan jangka pendek syarikat; apa yang tersisa di kunci kira-kira

Contohnya

Nisbah cepat adalah aset semasa syarikat, tolak inventori dan perbelanjaan prabayar, dibahagikan dengan liabiliti semasa Liabiliti Semasa Liabiliti semasa adalah tanggungjawab kewangan entiti perniagaan yang perlu dibayar dan perlu dibayar dalam setahun. Sebuah syarikat menunjukkannya di kunci kira-kira. Tanggungjawab berlaku apabila syarikat telah melakukan transaksi yang telah menghasilkan jangkaan untuk aliran keluar wang masa depan atau sumber ekonomi lain. . Seseorang memutuskan sama ada akan melabur dalam dua syarikat yang sangat serupa kecuali syarikat A mempunyai nisbah cepat 10 dan yang lain mempunyai nisbah 5. Syarikat A adalah pilihan yang lebih baik, kerana nisbah 10 menunjukkan bahawa syarikat mempunyai cukup aset cair untuk menutup liabiliti yang akan datang 10 kali ganda.

Sumber tambahan

Terima kasih kerana membaca artikel Kewangan mengenai nisbah analisis kredit. Kewangan adalah penyedia global rasmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran balik pinjaman dan banyak lagi. program yang dirancang untuk membantu anda mencapai kedudukan sebagai penganalisis kredit.

Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, kami mengesyorkan sumber Kewangan berikut:

 • Analisis kredit Analisis kredit Analisis kredit adalah proses menentukan kemampuan syarikat atau orang untuk membayar obligasi hutang mereka. Dengan kata lain, ini adalah proses yang menentukan risiko kredit atau risiko ingkar peminjam yang berpotensi. Ia menggabungkan kedua-dua faktor kualitatif dan kuantitatif.
 • Analisis Nisbah Analisis Nisbah Analisis nisbah merujuk kepada analisis pelbagai kepingan maklumat kewangan dalam penyata kewangan perniagaan. Mereka digunakan terutamanya oleh penganalisis luaran untuk menentukan pelbagai aspek perniagaan, seperti keuntungan, kecairan, dan kesolvenan.
 • Keterangan pekerjaan Penganalisis kredit Keterangan Kerja Penganalisis Kredit Deskripsi Pekerjaan Penganalisis Kredit ini menggariskan kemahiran, pengalaman, dan pendidikan utama untuk jawatan tersebut. Penganalisis kredit perlu menilai
 • Skor Kredit Skor Kredit Skor kredit adalah sebilangan besar wakil kedudukan kewangan dan kredit individu dan kemampuan untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman menggunakan skor kredit untuk menilai kelayakan calon peminjam untuk pinjaman dan syarat-syarat khusus pinjaman.

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?