Apa itu Penganggaran Bawah?

Penganggaran bawah adalah kaedah penganggaran yang bermula di peringkat jabatan, naik ke tingkat atas. Setiap jabatan dalam organisasi diminta untuk menyusun senarai perkara yang diperlukannya, projek-projek yang direncanakannya akan dilaksanakan dalam tempoh kewangan berikutnya Tahun Fiskal (FY) Tahun fiskal (FY) adalah tempoh 12 bulan atau 52 minggu digunakan oleh kerajaan dan perniagaan untuk tujuan perakaunan untuk menyusun laporan kewangan tahunan. Tahun Fiskal (TK) tidak semestinya mengikuti tahun kalendar. Mungkin tempoh seperti 1 Oktober 2009 - 30 September 2010., dan anggaran kos. Anggaran semua jabatan kemudian disimpulkan untuk mendapatkan anggaran keseluruhan syarikat. Pengurus setiap jabatan diminta memberikan input kerana mereka mengetahui anggaran kos untuk projek yang akan dilaksanakan.

Penganggaran Bawah

Cara Membuat Belanjawan Bawah

Berikut ini adalah proses asas yang diikuti oleh organisasi ketika merumuskan anggaran dari bawah ke atas:

1. Mengenal pasti komponen individu perniagaan

Langkah pertama semasa membuat anggaran dari bawah ke atas adalah mengenal pasti komponen individu perniagaan dan projek yang akan dilaksanakan oleh organisasi pada tahun kewangan akan datang. Senaraikan komponen dan projek dan tentukan anggaran kos yang akan dikeluarkan.

Sebagai contoh, jabatan boleh merangkumi kos seperti upah untuk pekerja, perabot dan kelengkapan, pembelian peralatan dan sewa, kos pentadbiran SG&A SG&A merangkumi semua perbelanjaan bukan pengeluaran yang ditanggung oleh syarikat dalam tempoh tertentu. Ini termasuk perbelanjaan seperti sewa, iklan, pemasaran, perakaunan, litigasi, perjalanan, makan, gaji pengurusan, bonus, dan banyak lagi. Kadang-kadang, ia mungkin termasuk perbelanjaan susut nilai, yuran persidangan, dan lain-lain. Sekiranya organisasi menggunakan projek individu untuk mendapatkan anggaran anggaran, ia mesti terlebih dahulu mendapatkan senarai semua projek yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan kemudian membuat anggaran kos untuk setiap projek.

2. Dapatkan sejumlah unjuran kos setiap jabatan

Setelah jabatan selesai menyiapkan senarai projek dan perbelanjaan yang dirancang, kos harus ditambahkan untuk mendapatkan jumlah anggaran untuk jabatan tersebut. Sebagai contoh, anggaran kos jabatan sumber manusia Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia (HRM) adalah istilah kolektif untuk semua sistem formal yang dibuat untuk membantu menguruskan pekerja dan pihak berkepentingan lain dalam jumlah termasuk $ 10,000 untuk merekrut kakitangan, $ 20,000 untuk pekerja gaji, dan $ 6,000 untuk kos pentadbiran, menjadikan jumlah anggaran jabatan menjadi $ 36,000. Pengurus jabatan jabatan lain harus menghasilkan jumlah keseluruhan jabatan masing-masing.

3. Jumlahkan anggaran semua jabatan

Setelah memperoleh anggaran semua jabatan atau projek yang dikenal pasti, anggaran harus dijumlahkan untuk mendapatkan anggaran keseluruhan organisasi. Jumlahnya harus diperoleh dari ketua jabatan atau ketua projek yang dilantik oleh pengurusan organisasi.

4. Hantar untuk kelulusan

Tahap akhir proses penganggaran dari bawah ke atas adalah menyerahkan anggaran anggaran kepada pihak pengurusan untuk disetujui. Semasa mengkaji belanjawan, pihak pengurusan berminat untuk mengetahui apakah belanjawan tersebut selaras dengan tujuan dan objektif yang ingin dicapai oleh syarikat dalam tempoh kewangan berikutnya.

Sekiranya berpuas hati dengan belanjawan, pihak pengurusan akan menyetujui anggaran perbelanjaan dan menghantarnya ke jabatan kewangan untuk membuat peruntukan kepada setiap jabatan. Namun, jika kepemimpinan syarikat tidak berpuas hati dengan anggaran anggaran, mereka boleh meminta pengurus jabatan untuk membuat perubahan yang diperlukan sebelum belanjawan diserahkan lagi untuk diluluskan.

Kelebihan Belanjawan ke Bawah

Berikut adalah beberapa faedah yang diterima organisasi ketika mereka menggunakan penganggaran dari bawah ke atas:

1. Ketepatan yang lebih baik

Belanjawan bawah mengira anggaran perbelanjaan dari tahap terendah, yang membantu meningkatkan ketepatan dan kebertanggungjawaban belanjawan. Proses ini melibatkan semua individu di setiap jabatan. Anggaran yang diberikan akan sedekat mungkin dengan kenyataan kerana para pekerja lebih baik memahami kos, sumber, perbelanjaan, dan keperluan jabatan masing-masing. Apabila anggaran untuk semua jabatan ditambahkan untuk mendapatkan anggaran keseluruhan, pihak pengurusan kanan harus tahu apa yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

2. Motivasi pekerja

Apabila pekerja terlibat dalam proses membuat anggaran, mereka termotivasi untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Kakitangan di setiap jabatan organisasi terlibat dalam merumuskan anggaran anggaran, memberi mereka rasa kepemilikan dalam proses pembuatan anggaran.

Penganggaran Bawah-Atas vs Atas-bawah

Anggaran atas-bawah Anggaran atas-bawah Penganggaran atas-bawah merujuk kepada kaedah penganggaran yang mana pengurusan kanan menyediakan belanjawan peringkat tinggi untuk syarikat. Pengurusan kanan syarikat menyediakan anggaran berdasarkan objektifnya dan kemudian menyerahkannya kepada pengurus jabatan untuk dilaksanakan. dan belanjawan dari bawah ke atas adalah dua jenis belanjawan yang paling popular dalam penganggaran korporat. Penganggaran atas-bawah bermula dengan pengurusan kanan membuat anggaran untuk seluruh organisasi dan memperuntukkan belanjawan ke jabatan.

Jabatan-jabatan tersebut kemudian diminta untuk membuat anggaran perbelanjaan mereka sendiri yang terhad kepada jumlah yang diperuntukkan oleh pihak pengurusan atasan. Walaupun proses penganggaran dari atas ke bawah memerlukan lebih sedikit waktu, beberapa jabatan mungkin berjuang untuk memasukkan jumlah yang diperuntukkan oleh pihak pengurusan, kerana pihak pengurusan mungkin tidak mengetahui semua biaya terkait yang mungkin ditanggung oleh jabatan.

Penganggaran bawah ke bawah memberi lebih banyak kuasa kepada ketua jabatan dalam menyumbang kepada anggaran organisasi. Anggaran anggaran peringkat jabatan dijumlahkan untuk mendapatkan keseluruhan anggaran organisasi yang dihantar kepada pihak pengurusan kanan untuk diluluskan.

Proses penganggaran dari bawah ke atas membolehkan pekerja memiliki proses tersebut kerana mereka sudah biasa dengan perbelanjaan di peringkat jabatan. Mereka juga akan terdorong untuk bekerja keras kerana mereka merasakan bahawa input mereka dalam organisasi dihargai oleh pihak pengurusan. Kelemahannya, jabatan boleh menghasilkan belanjawan yang tidak disasarkan dan tidak sesuai dengan objektif syarikat. Anggaran mungkin perlu diubah untuk mencerminkan objektif syarikat dan menghapus perbelanjaan yang tidak perlu.

Lebih Banyak Sumber

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan dan Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan anda mengenai analisis kewangan, kami sangat mengesyorkan sumber kewangan tambahan di bawah:

  • Moral Pekerja Moral Pekerja Moral pekerja didefinisikan sebagai kepuasan, pandangan, dan perasaan kesejahteraan keseluruhan yang dimiliki oleh pekerja di tempat kerja. Dengan kata lain, ini merujuk kepada bagaimana perasaan pekerja yang berpuas hati tentang persekitaran kerja mereka. Moral pekerja penting bagi banyak perniagaan kerana kesannya langsung
  • Penganggaran yang Dikenakan Penganggaran yang Dikehendaki, penganggaran yang juga dikenal sebagai penganggaran atas-bawah, adalah proses di mana pengurusan atasan sebuah syarikat menyiapkan anggaran dan kemudian memaksakannya pada pengurus tingkat rendah untuk pelaksanaan. Ia bermula di bahagian atas, di mana anggaran disediakan oleh pengurusan kanan
  • Belanjawan yang dirundingkan Belanjawan yang dirundingkan Penganggaran yang dirundingkan adalah proses penganggaran yang menggabungkan penganggaran atas-bawah dan anggaran dari bawah ke atas. Proses penganggaran yang dirundingkan tidak memaksakan proses penyediaan anggaran pada satu tahap, melainkan membiarkan tanggungjawab bersama antara atasan dan bawahan.
  • Jenis Anggaran Jenis Anggaran Terdapat empat jenis kaedah penganggaran yang biasa digunakan syarikat: (1) kenaikan, (2) berdasarkan aktiviti, (3) cadangan nilai, dan (4) berdasarkan sifar. The

Disyorkan

Apakah pekerjaan BCom yang paling biasa?
Siapakah Lima Penasihat Robo Terbesar?
Apa itu Tentera Darat?