Apakah Kemahiran Pengurusan?

Kemahiran pengurusan boleh didefinisikan sebagai sifat atau kebolehan tertentu yang harus dimiliki oleh eksekutif untuk memenuhi tugas-tugas tertentu dalam organisasi. Ini termasuk kemampuan untuk melaksanakan tugas eksekutif dalam organisasi Struktur Korporat Struktur korporat merujuk kepada organisasi jabatan atau unit perniagaan yang berlainan dalam sebuah syarikat. Bergantung pada matlamat syarikat dan industri sambil mengelakkan situasi krisis dan segera menyelesaikan masalah ketika ia berlaku. Kemahiran pengurusan dapat dikembangkan melalui pembelajaran Pembangunan Korporat Pembangunan korporat adalah kumpulan di sebuah syarikat yang bertanggungjawab untuk keputusan strategik untuk mengembangkan dan menyusun semula perniagaannya, menjalin kerjasama strategik, terlibat dalam penggabungan & pengambilalihan (M&A), dan / atau mencapai kecemerlangan organisasi.Corp Dev juga mengejar peluang yang memanfaatkan nilai platform perniagaan syarikat. dan pengalaman praktikal sebagai pengurus. Kemahiran tersebut membantu pengurus untuk berhubung dengan rakan sekerja mereka dan mengetahui cara berurusan dengan pekerja bawahan mereka, yang memungkinkan aliran aktiviti yang mudah dalam organisasi.

Kemahiran Pengurusan - wanita memimpin kumpulan

Kemahiran pengurusan yang baik sangat penting bagi mana-mana organisasi untuk berjaya dan mencapai matlamat dan objektifnya. Seorang pengurus yang memupuk kemahiran pengurusan yang baik mampu mendorong misi dan visi syarikat Pernyataan Visi Pernyataan visi menerangkan apa yang ingin dicapai oleh syarikat dalam jangka masa panjang, umumnya dalam jangka masa lima hingga sepuluh tahun, atau kadang-kadang bahkan lebih lama. Ini atau tujuan perniagaan maju dengan rintangan dan keberatan yang lebih sedikit dari sumber dalaman dan luaran.

Kemahiran pengurusan dan kepemimpinan sering digunakan secara bergantian kerana kedua-duanya melibatkan perancangan, pembuatan keputusan, penyelesaian masalah, komunikasi, perwakilan, dan pengurusan masa Pengurusan Masa Pengurusan masa adalah proses merancang dan mengawal berapa banyak masa yang akan dihabiskan untuk aktiviti tertentu. Pengurusan masa yang baik membolehkan seseorang menyelesaikan lebih banyak dalam jangka masa yang lebih pendek, mengurangkan tekanan, dan membawa kepada kejayaan kerjaya. Panduan ini memberikan senarai petua teratas untuk menguruskan masa dengan baik. Pengurus yang baik hampir selalu menjadi pemimpin yang baik juga.

Selain memimpin, peranan penting pengurus adalah juga memastikan bahawa semua bahagian organisasi berfungsi secara bersama. Tanpa integrasi tersebut, beberapa masalah boleh timbul dan kegagalan pasti akan berlaku. Kemahiran pengurusan sangat penting untuk pelbagai jawatan dan di peringkat syarikat yang berbeza, dari kepemimpinan atasan hingga penyelia pertengahan hingga pengurus peringkat pertama.

Jenis Kemahiran Pengurusan

Menurut psikologi sosial dan organisasi Amerika Robert Katz, tiga jenis kemahiran pengurusan asas merangkumi:

1. Kemahiran Teknikal

Kemahiran teknikal melibatkan kemahiran yang memberikan kemampuan dan pengetahuan kepada pengurus untuk menggunakan pelbagai teknik untuk mencapai objektifnya. Kemahiran ini tidak hanya melibatkan mesin dan perisian operasi, alat produksi, dan peralatan tetapi juga kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan, merancang pelbagai jenis produk dan perkhidmatan, dan memasarkan perkhidmatan dan produk.

2. Kemahiran Konseptual

Ini melibatkan pengurus kemahiran yang ada dari segi pengetahuan dan kemampuan untuk berfikir abstrak dan merumuskan idea. Pengurus dapat melihat keseluruhan konsep, menganalisis dan mendiagnosis masalah, dan mencari penyelesaian kreatif. Ini membantu pengurus untuk meramalkan secara berkesan rintangan jabatan atau perniagaan mereka secara keseluruhan.

3. Kemahiran Manusia atau Interpersonal

Kemahiran manusia atau interpersonal adalah kemahiran yang menunjukkan kemampuan pengurus untuk berinteraksi, bekerja atau berhubung dengan orang dengan berkesan. Kemahiran ini membolehkan pengurus memanfaatkan potensi manusia di syarikat dan memotivasi pekerja untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Jenis Kemahiran Pengurusan (rajah)

Contoh Kemahiran Pengurusan

Terdapat pelbagai kemahiran yang harus dimiliki oleh pengurusan untuk menjalankan organisasi dengan berkesan dan cekap. Berikut adalah enam kemahiran pengurusan yang perlu dimiliki oleh mana-mana pengurus agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka:

1. Merancang

Perancangan adalah aspek penting dalam organisasi. Ini merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengatur aktiviti selaras dengan panduan yang ditetapkan sementara masih berada dalam batas sumber yang ada seperti waktu, wang, dan tenaga kerja. Ini juga merupakan proses merumuskan satu set tindakan atau satu atau lebih strategi untuk mengejar dan mencapai tujuan atau objektif tertentu dengan sumber yang ada.

Proses perencanaan meliputi mengenal pasti dan menetapkan tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi yang diperlukan, dan menguraikan tugas dan jadual bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan. Tanpa rancangan yang baik, sedikit yang dapat dicapai.

2. Komunikasi

Memiliki kemahiran komunikasi yang hebat sangat penting bagi pengurus. Ia dapat menentukan seberapa baik maklumat dikongsi di seluruh pasukan, memastikan kumpulan bertindak sebagai tenaga kerja yang bersatu. Sejauh manakah pengurus berkomunikasi dengan anggota pasukannya yang lain juga menentukan seberapa baik prosedur yang digariskan dapat diikuti, seberapa baik tugas dan aktiviti dapat diselesaikan, dan dengan demikian, seberapa berjaya organisasi akan.

Komunikasi melibatkan aliran maklumat di dalam organisasi, sama ada formal atau tidak formal, lisan atau bertulis, menegak atau mendatar, dan ia memudahkan kelancaran fungsi organisasi. Saluran komunikasi yang jelas dalam organisasi membolehkan pengurus untuk berkolaborasi dengan pasukan, mencegah konflik, dan menyelesaikan masalah ketika timbul. Seorang pengurus yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dapat berhubungan baik dengan pekerja dan dengan demikian, dapat mencapai matlamat dan objektif syarikat dengan mudah.

3. Membuat keputusan

Kemahiran pengurusan penting yang lain adalah membuat keputusan. Pengurus membuat banyak keputusan, sama ada secara sedar atau tidak, dan membuat keputusan adalah komponen penting dalam kejayaan pengurus. Membuat keputusan yang tepat dan tepat menghasilkan kejayaan organisasi, sementara keputusan yang buruk atau buruk boleh menyebabkan kegagalan atau prestasi yang buruk.

Agar organisasi dapat berjalan dengan berkesan dan lancar, keputusan yang jelas dan tepat harus dibuat. Seorang pengurus mesti bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang mereka buat dan juga bersedia untuk bertanggungjawab atas keputusan keputusan mereka. Pengurus yang baik perlu memiliki kemahiran membuat keputusan yang hebat, kerana sering menentukan kejayaannya dalam mencapai objektif organisasi.

4. Perwakilan

Perwakilan adalah satu lagi kemahiran pengurusan utama. Perwakilan adalah tindakan menyerahkan tugas dan / atau pihak berkuasa yang berkaitan dengan pekerjaan kepada pekerja atau bawahan lain. Ini melibatkan proses membiarkan tugas anda atau tugas pekerja anda ditugaskan semula atau dialokasikan semula kepada pekerja lain bergantung pada beban kerja semasa. Seorang pengurus yang mempunyai kemahiran perwakilan yang baik dapat melaksanakan tugas dengan berkesan dan berkesan dan memberi wewenang kepada pekerja yang tepat. Apabila perwakilan dijalankan dengan berkesan, ia membantu memudahkan penyelesaian tugas yang cekap.

Delegasi membantu pengurus untuk mengelakkan pembaziran masa, mengoptimumkan produktiviti, dan memastikan tanggungjawab dan tanggungjawab dari pihak pekerja. Setiap pengurus mesti mempunyai kemampuan perwakilan yang baik untuk mencapai hasil yang optimum dan mencapai hasil produktiviti yang diperlukan.

5. Penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah adalah kemahiran penting yang lain. Pengurus yang baik mesti mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang sering timbul yang mungkin timbul pada hari kerja biasa. Penyelesaian masalah dalam pengurusan melibatkan mengenal pasti masalah atau situasi tertentu dan kemudian mencari jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut dan mendapatkan penyelesaian terbaik. Ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu walaupun keadaan yang berlaku tidak tepat. Apabila jelas bahawa seorang pengurus mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah yang hebat, ia membezakannya dengan anggota pasukan yang lain dan memberi kepercayaan kepada pekerja bawahan terhadap kemahiran pengurusannya.

6. Memberi motivasi

Keupayaan untuk memotivasi adalah satu lagi kemahiran penting dalam organisasi. Motivasi membantu menghasilkan tingkah laku atau tindak balas yang diinginkan dari pekerja atau pihak berkepentingan tertentu. Terdapat banyak taktik motivasi yang boleh digunakan oleh pengurus, dan memilih yang tepat boleh bergantung pada ciri seperti budaya syarikat dan pasukan, keperibadian pasukan, dan banyak lagi. Terdapat dua jenis motivasi utama yang boleh digunakan oleh pengurus. Ini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Pokoknya

Kemahiran pengurusan adalah kumpulan kemampuan yang merangkumi perkara seperti perancangan perniagaan, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, komunikasi, perwakilan, dan pengurusan masa. Walaupun peranan dan organisasi yang berbeza memerlukan penggunaan pelbagai set kemahiran, kemahiran pengurusan membantu seorang profesional menonjol dan unggul tidak kira apa tahapnya. Dalam pengurusan atasan, kemahiran ini sangat mustahak untuk menjalankan organisasi dengan baik dan mencapai objektif perniagaan yang diinginkan.

Sumber tambahan

Terima kasih kerana membaca panduan Kewangan untuk kemahiran pengurusan. Kewangan adalah penyedia sumber kerjaya terkemuka Perpustakaan sumber kerjaya Cari Kewangan. Kami telah mengumpulkan sumber kerjaya yang paling penting untuk sebarang pekerjaan dalam kewangan korporat. Dari persiapan wawancara hingga resume dan perihal pekerjaan, kami memberi anda perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan impian anda. Terokai panduan, templat, dan pelbagai sumber dan alat percuma untuk profesional kewangan. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah ini akan sangat berguna:

  • Adaptive Leadership Adaptive Leadership Adaptive Leadership model kepimpinan yang diperkenalkan oleh Ronald Heifetz dan Marty Linsky. Heifetz mendefinisikannya sebagai tindakan menggerakkan sekumpulan individu untuk menangani cabaran sukar dan muncul kemenangan pada akhirnya. Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan pada masa kini sangat berbeza dengan masa lalu
  • Pengurusan Krisis Pengurusan Krisis Pengurusan krisis melibatkan menangani krisis dengan cara yang dapat meminimumkan kerosakan dan membolehkan organisasi yang terjejas pulih dengan cepat.
  • Kemahiran Interpersonal Kemahiran Interpersonal Kemahiran interpersonal adalah kemahiran yang diperlukan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja dengan berkesan dengan individu dan kumpulan. Mereka yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik adalah komunikator verbal dan non-verbal yang kuat dan sering dianggap sebagai "baik dengan orang".
  • Sifat Kepemimpinan Sifat kepemimpinan Sifat kepemimpinan merujuk kepada kualiti peribadi yang menentukan pemimpin yang berkesan. Kepemimpinan merujuk kepada kemampuan individu atau organisasi untuk membimbing individu, pasukan, atau organisasi ke arah pemenuhan tujuan dan objektif. Kepemimpinan memainkan fungsi penting dalam pengurusan

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022