Apakah Risiko Kecairan Pembiayaan?

Risiko kecairan pendanaan merujuk kepada risiko syarikat tidak dapat memenuhi kewajiban kewangan jangka pendeknya apabila jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kecairan pendanaan adalah risiko bahawa syarikat tidak dapat menyelesaikan bil tertunggak semasa.

Risiko Kecairan Pembiayaan

Memahami Kecairan

Kecairan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka pendek (dalam setahun). Oleh itu, risiko kecairan pendanaan adalah risiko syarikat tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka pendeknya tepat pada masanya.

Risiko ini menjadi perhatian utama syarikat kitaran di mana aliran tunai operasi Arus Tunai Operasi Aliran Tunai Operasi (OCF) adalah jumlah wang tunai yang dihasilkan oleh aktiviti operasi biasa perniagaan dalam jangka masa tertentu. Formula aliran tunai operasi adalah pendapatan bersih (bentuk bahagian bawah penyata pendapatan), ditambah dengan item bukan tunai, serta pelarasan perubahan modal kerja dan tarikh hutang obligasi mungkin tidak sesuai. Sebagai contoh, syarikat mungkin mengalami musim prestasi yang kuat diikuti dengan musim prestasi yang lemah. Selama tempoh perlambatan, syarikat mungkin terdedah kepada risiko kecairan pembiayaan jika kewajiban yang perlu dibayar pada masa itu lebih besar daripada aliran tunai operasi yang dihasilkan. Ini dapat digambarkan seperti di bawah:

Risiko Kecairan Pembiayaan

Pada Q3 2020 dan Q4 2020, syarikat mungkin tidak dapat menghasilkan aliran tunai yang mencukupi (dengan anggapan bahawa mereka tidak menyimpan simpanan tunai) untuk memenuhi kewajipan hutang.

Apabila syarikat mengalami risiko kecairan pendanaan, mereka menghadapi potensi untuk mencairkan aset modal (atau aset operasi lain) pada harga yang lebih rendah dari harga pasar untuk memenuhi kewajiban hutang mereka. Menjual aset operasi boleh mengakibatkan kesan buruk terhadap kemampuan penjanaan pendapatan syarikat pada masa akan datang.

Faktor yang Meningkatkan Risiko

Risiko kecairan pembiayaan dapat meningkat melalui faktor-faktor berikut:

 • Turun naik bermusim dalam menjana pendapatan
 • Gangguan perniagaan
 • Perbelanjaan modal yang tidak dirancang Perbelanjaan modal Perbelanjaan modal merujuk kepada dana yang digunakan oleh syarikat untuk pembelian, penambahbaikan, atau penyelenggaraan aset jangka panjang untuk meningkatkan kecekapan atau kapasiti syarikat. Aset jangka panjang biasanya berbentuk fizikal dan mempunyai jangka hayat lebih dari satu tempoh perakaunan.
 • Peningkatan kos operasi
 • Pengurusan modal kerja yang lemah
 • Pemadanan jangka masa aset dengan tempoh hutang yang lemah
 • Kemudahan pembiayaan terhad
 • Pengurusan aliran tunai yang lemah

Mengukur Risiko Kecairan

Nisbah kecairan, seperti nisbah semasa Formula Nisbah Semasa Formula Nisbah Semasa adalah = Aset Semasa / Liabiliti Semasa. Nisbah semasa, juga dikenali sebagai nisbah modal kerja, mengukur kemampuan perniagaan untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dalam setahun. Nisbah tersebut mempertimbangkan berat aset semasa berbanding jumlah liabiliti semasa. Ini menunjukkan kesihatan kewangan syarikat dan nisbah cepat Nisbah Cepat Nisbah Pantas, juga dikenali sebagai ujian Asid, mengukur kemampuan perniagaan untuk membayar liabiliti jangka pendeknya dengan aset yang mudah ditukar menjadi tunai, dapat digunakan sebagai petunjuk risiko kecairan pembiayaan syarikat. Nisbah semasa, nisbah yang paling biasa digunakan untuk mengukur risiko tersebut, ditunjukkan di bawah:

Nisbah Semasa - Formula

Di mana:

 • Aset Semasa adalah aset yang dijangka akan ditukar menjadi wang tunai dalam setahun.
 • Liabiliti Semasa adalah liabiliti yang dijangka akan jatuh tempo dalam setahun.

Nisbah tambahan seperti nisbah liputan faedah Nisbah Liputan Bunga Nisbah Perlindungan Bunga (ICR) adalah nisbah kewangan yang digunakan untuk menentukan kemampuan syarikat untuk membayar faedah atas hutang tertunggaknya. , hutang kepada aliran tunai kasar, nisbah cepat, dan lain-lain harus digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai risiko kecairan pembiayaan syarikat.

Mitigant untuk Berisiko

Untuk mengurangkan risiko kecairan pendanaan, syarikat harus menilai kedudukan kecairannya. Sebagai contoh, syarikat dapat menilai:

1. Tahap kebergantungan kepada pembiayaan

Syarikat yang sangat bergantung pada pembiayaan dikenakan risiko kecairan pendanaan yang lebih tinggi. Oleh itu, adalah penting untuk menilai kemudahan pembiayaan dan berusaha meminimumkan pembiayaan yang tidak perlu.

2. Musim bermusim penjualan

Syarikat yang bersifat kitaran mungkin menghadapi aliran tunai yang lemah dalam jangka masa tertentu. Oleh itu, adalah penting untuk menilai tempoh kitaran aliran tunai yang lemah dan mengenal pasti cara untuk mengurangkan kos operasi dalam tempoh tersebut.

3. Ketersediaan dana

Garis kredit adalah mitigasi klasik untuk membiayai risiko kecairan. Garis kredit adalah jumlah kredit yang telah ditentukan yang diberikan kepada peminjam. Peminjam hanya dikenakan faedah atas jumlah yang diambil dari garis kredit. Ketersediaan dana yang tinggi akan membantu syarikat memenuhi tanggungjawab hutang.

Contohnya

Neraca syarikat adalah seperti berikut:

Contoh Lembaran Imbangan

Dengan hanya melihat kunci kira-kira, apa yang dapat disimpulkan oleh pelabur mengenai risiko kecairan pembiayaan syarikat?

Syarikat menunjukkan nisbah semasa 0.42x dan nisbah cepat 0.40x. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa syarikat itu menghadapi risiko yang besar.

Bacaan Berkaitan

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan asas pengetahuan anda, sila terokai sumber kewangan tambahan yang berkaitan di bawah:

 • Risiko Perniagaan Risiko Perniagaan Risiko perniagaan merujuk kepada ancaman terhadap kemampuan syarikat untuk mencapai matlamat kewangannya. Dalam perniagaan, risiko bermaksud bahawa rancangan syarikat atau organisasi mungkin tidak berubah seperti yang dirancang awal atau mungkin tidak memenuhi sasaran atau mencapai tujuannya.
 • Peristiwa Likuiditas Peristiwa Kecairan Peristiwa kecairan adalah proses di mana pelabur mencairkan kedudukan pelaburan mereka di syarikat swasta dan menukarnya dengan wang tunai. Tujuan utama peristiwa kecairan adalah pemindahan aset tidak likuid (pelaburan dalam syarikat swasta) ke aset yang paling cair - tunai.
 • Overhead Overhead Overhead adalah kos perniagaan yang berkaitan dengan urusan harian yang dijalankan. Tidak seperti perbelanjaan operasi, overhead tidak dapat dikesan ke unit kos atau aktiviti perniagaan tertentu. Sebaliknya, mereka menyokong keseluruhan aktiviti menjana pendapatan perniagaan.
 • Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai (juga disebut sebagai penyata aliran tunai) adalah salah satu dari tiga penyata kewangan utama yang melaporkan wang tunai yang dihasilkan dan dibelanjakan dalam jangka waktu tertentu (misalnya, sebulan, suku, atau tahun). Penyata aliran tunai bertindak sebagai penghubung antara penyata pendapatan dan kunci kira-kira

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?