Apa itu Kad Skor Seimbang?

Kad skor seimbang adalah kerangka perancangan strategik yang digunakan syarikat untuk memberikan keutamaan kepada produk, projek, dan perkhidmatan mereka; berkomunikasi mengenai sasaran atau tujuan mereka; dan merancang aktiviti rutin mereka. Kad skor membolehkan syarikat memantau dan mengukur kejayaan strategi mereka untuk menentukan seberapa baik prestasi mereka.

Kad Skor Seimbang

Kad skor seimbang bertindak sebagai laporan berstruktur yang mengukur prestasi pengurusan syarikat. Pasukan pengurusan dapat dinilai berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Petunjuk Prestasi Utama (KPI) adalah metrik yang digunakan untuk mengesan dan menilai prestasi organisasi secara berkala ke arah pencapaian tujuan tertentu. Mereka juga digunakan untuk mengukur kinerja keseluruhan perusahaan untuk menunjukkan sumbangan mereka terhadap strategi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan. Kejayaan diukur berdasarkan tujuan atau sasaran yang ditentukan untuk menentukan kadar perniagaan berkembang dan bagaimana ia dibandingkan dengan pesaingnya.

Personel lain dalam hierarki organisasi boleh bergantung pada kad skor seimbang untuk menunjukkan sumbangan mereka terhadap pertumbuhan perniagaan, atau kesesuaian mereka untuk kenaikan pangkat pekerjaan dan ulasan gaji. Ciri utama kad skor seimbang merangkumi fokus pada topik strategik yang relevan dengan organisasi, dan penggunaan kedua-dua data kewangan dan bukan kewangan untuk membuat strategi.

Ringkasan Pantas

  • Kad skor seimbang digunakan untuk membantu pengurusan strategik organisasi.
  • Kad skor seimbang disandarkan pada empat perspektif, yang merangkumi kemampuan kewangan, proses perniagaan, pelanggan, dan organisasi.
  • Ini membolehkan entiti mengetahui kekurangan mereka dan membuat strategi untuk mengatasinya.

Empat Perspektif Kad Skor Seimbang

Berikut adalah bidang utama yang menjadi tumpuan kad skor seimbang:

1. Perspektif kewangan

Di bawah perspektif kewangan, matlamat syarikat adalah untuk memastikan syarikat itu memperoleh pulangan pelaburan yang dibuat dan menguruskan risiko utama yang terlibat dalam menjalankan perniagaan. Matlamat dapat dicapai dengan memenuhi keperluan semua pemain yang terlibat dengan perniagaan, seperti pemegang saham Stakeholder vs. Shareholder Istilah "stakeholder" dan "pemegang saham" sering digunakan secara bergantian dalam lingkungan perniagaan. Melihat makna makna pemegang saham vs pemegang saham, terdapat perbezaan utama dalam penggunaan. Secara amnya, pemegang saham adalah pemegang saham syarikat sementara pemegang saham tidak semestinya pemegang saham. , pelanggan, dan pembekal.

Pemegang saham adalah bahagian penting dalam perniagaan kerana mereka adalah penyedia modal; mereka harus gembira apabila syarikat mencapai kejayaan kewangan. Mereka ingin memastikan bahawa syarikat itu terus menghasilkan pendapatan dan organisasi itu memenuhi tujuan seperti meningkatkan keuntungan dan mengembangkan sumber pendapatan baru. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut mungkin termasuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan baru, meningkatkan proposisi nilai syarikat Proposisi Nilai Proposisi nilai adalah janji nilai yang dinyatakan oleh syarikat yang merangkum manfaat produk atau perkhidmatan syarikat dan bagaimana ia disampaikan , dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan.

2. Perspektif pelanggan

Perspektif pelanggan memantau bagaimana entiti memberikan nilai kepada pelanggannya dan menentukan tahap kepuasan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan syarikat perkhidmatan adalah barang tidak ketara, yang timbul dari. Kepuasan pelanggan adalah petunjuk kejayaan syarikat. Seberapa baik syarikat memperlakukan pelanggannya jelas dapat mempengaruhi keuntungannya.

Kad skor seimbang mempertimbangkan reputasi syarikat berbanding pesaingnya. Bagaimana pelanggan melihat syarikat anda berbanding pesaing anda? Ini membolehkan organisasi melangkah keluar dari zon selesa untuk melihat dirinya dari sudut pandangan pelanggan dan bukan hanya dari perspektif dalaman.

Beberapa strategi yang dapat difokuskan oleh syarikat untuk meningkatkan reputasinya di kalangan pelanggan termasuk meningkatkan kualiti produk, meningkatkan pengalaman belanja pelanggan, dan menyesuaikan harga produk dan perkhidmatan utamanya.

3. Perspektif proses perniagaan dalaman

Proses dalaman perniagaan menentukan sejauh mana entiti berjalan. Kad skor yang seimbang meletakkan perspektif langkah dan objektif yang dapat membantu perniagaan berjalan dengan lebih berkesan. Kad skor juga membantu menilai produk atau perkhidmatan syarikat dan menentukan sama ada ia mematuhi standard yang dikehendaki pelanggan. Bahagian penting dari perspektif ini adalah bertujuan untuk menjawab pertanyaan, "Apa yang kita pandai?"

Jawapan untuk soalan itu dapat membantu syarikat merumuskan strategi pemasaran dan mengejar inovasi yang membawa kepada penciptaan cara baru dan lebih baik untuk memenuhi keperluan pelanggan.

4. Perspektif keupayaan organisasi

Keupayaan organisasi penting dalam mengoptimumkan tujuan dan objektif dengan hasil yang baik. Kakitangan di jabatan organisasi diminta untuk menunjukkan prestasi tinggi dari segi kepemimpinan, budaya entiti, penerapan pengetahuan, dan set kemahiran.

Prasarana yang betul diperlukan agar organisasi dapat menyampaikan mengikut harapan pihak pengurusan. Contohnya, organisasi harus menggunakan teknologi terkini untuk mengautomasikan aktiviti dan memastikan kelancaran aktiviti.

Bacaan Berkaitan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Melalui kursus, latihan, dan latihan pemodelan kewangan, sesiapa sahaja di dunia boleh menjadi penganalisis yang hebat. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Rancangan Perniagaan Rancangan Perniagaan Rancangan perniagaan adalah dokumen ringkasan yang menggariskan bagaimana dan mengapa perniagaan baru dibuat. Usaha usahawan baru mesti menyediakan dokumen bertulis rasmi untuk menggariskan objektif jangka panjang mereka dan cara yang akan digunakan untuk mencapai objektif tersebut.
  • Strategi Korporat Strategi Korporat Strategi korporat berfokus pada bagaimana mengurus sumber, risiko dan pulangan di sebuah syarikat, berbanding dengan melihat kelebihan daya saing dalam strategi perniagaan
  • KPI Tenaga Buruh KPI Tenaga Buruh Bagaimana kita dapat memantau tenaga buruh? Pemerintah dan ahli ekonomi biasanya merujuk kepada tiga petunjuk prestasi utama (KPI) untuk menilai kekuatan tenaga kerja negara
  • Pernyataan Misi Pernyataan Misi Pernyataan misi menentukan bidang perniagaan apa syarikat itu berada, dan mengapa ia wujud atau tujuan apa yang dilayannya.

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?