Apakah Agensi mengikut Keperluan?

Agensi mengikut keperluan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan di mana satu pihak membuat keputusan penting untuk pihak lain sekiranya berlaku kecemasan. Hubungan seperti itu diakui oleh sistem perundangan.

Agensi mengikut Keperluan

Ringkasan

  • Agensi dengan keperluan menggambarkan hubungan semasa keadaan luar biasa atau kecemasan di mana ejen bertindak bagi pihak prinsipal tanpa mendapat kebenaran daripada prinsipal.
  • Ia dilakukan untuk mengelakkan kerosakan kepada prinsipal, dan ejen itu harus terus bertindak demi kepentingan prinsipal.
  • Memahami hubungan asas prinsipal-ejen itu sendiri adalah kunci untuk memahami agensi dengan hubungan keperluan.

Bagaimana Agensi mengikut Keperluan Berfungsi?

Agensi dengan keperluannya membolehkan ejen bertindak atas nama prinsipal tanpa mendapat kebenaran prinsipal untuk mengelakkan kemudaratan kepada prinsipal. Selalunya berlaku apabila seseorang individu, atas sebab kesihatan atau kecacatan, tidak dapat membuat keputusan penting. Dalam kewangan, keputusan sering berkaitan dengan pelaburan kritikal dan keputusan persaraan 401 (k) Pelan 401 (k) Rancangan 401 (k) adalah rancangan simpanan persaraan yang membolehkan pekerja menyimpan sebahagian daripada gaji mereka sebelum cukai menyumbang kepada dana persaraan.

Kajian Hubungan Pengetua-Ejen

Untuk memahami agensi dengan keperluan yang lebih baik, kita harus mengkaji secara ringkas konsep asas di sebalik hubungan prinsipal-ejen. Hubungan prinsipal-ejen adalah hubungan di mana pihak (ejen) bertindak dan membuat keputusan bagi pihak lain (prinsipal).

Ejen tersebut diharapkan bertindak demi kepentingan prinsipal dalam hubungan agensi. Walau bagaimanapun, ia tidak selalu berlaku dan membawa kepada masalah ejen prinsipal Masalah ejen prinsipal adalah masalah dalam hubungan prinsipal-ejen apabila terdapat konflik kepentingan antara ejen dan prinsipal, dan, yang melanda banyak hubungan perniagaan.

Masalah Pengetua-Ejen

Dalam aplikasi perniagaan, prinsipal sering diwakili oleh pemilik atau pemegang saham perniagaan atau syarikat, sementara ejennya adalah pengurus atau pekerja. Masalah itu sendiri timbul apabila ejen bertindak bertentangan dengan niat pengetua kerana beberapa faktor, seperti bahaya moral dan maklumat asimetrik. Mereka sering mengakibatkan kos agensi Kos agensi adalah kos dalaman yang berlaku kerana kepentingan pemegang saham (prinsipal) dan pasukan pengurusan (ejen) yang bersaing. Perbelanjaan yang berkaitan, yang digunakan untuk memantau ejen dengan lebih baik.

Agensi mengikut Contoh Keperluan

Agensi dengan keperluan menjadi sangat penting ketika berurusan dengan keputusan kewangan yang penting, seperti pelaburan dan / atau keputusan persaraan. Contohnya, jika seseorang tiba-tiba jatuh sakit dan tidak mampu sehingga tidak dapat membuat keputusan, maka ahli keluarga atau peguam Panduan Gaji Peguam Dalam panduan gaji peguam ini, kami mengemukakan gambaran keseluruhan beberapa pekerjaan peguam dan gaji titik tengahnya yang sesuai untuk tahun 2018. Seorang peguam, juga dipanggil peguam, adalah profesional yang mengamalkan undang-undang. Tanggungjawab termasuk memberi nasihat undang-undang kepada klien semasa proses mahkamah dan rundingan undang-undang. boleh dilantik untuk membuat keputusan bagi pihak individu melalui agensi mengikut keperluan. Individu juga boleh dilantik sebagai ejen melalui agensi dengan keperluan sekiranya berlaku ketidakupayaan.

Dalam keadaan luar biasa, agensi dengan keperluan juga memungkinkan ejen bertindak demi kepentingan prinsipal, terutama ketika kekangan masa atau tuntutan yang mendesak memerlukan tindak balas segera.

Kemungkinan Masalah Undang-undang yang timbul dari agensi oleh keperluan

Hubungan agensi dengan keperluan kadang-kadang dapat menghadapi cabaran dari sudut undang-undang, terutama ketika keputusan yang dibuat oleh ejen berkenaan dengan sejumlah besar wang. Contoh biasa termasuk kes mengenai pembahagian dan pelupusan aset individu kaya kepada keturunannya. Pembahagian harta pusaka atau dana daripada amanah sering menimbulkan kekecewaan besar kepada keluarga yang terlibat.

Apabila seseorang individu bertindak sebagai ejen dengan keperluan, ahli keluarga yang lain sering membantah keputusan yang dibuat oleh ejen dan menyuarakan kekecewaan mereka. Selalunya, hujah keluarga dibuat di depan umum dan boleh menyebabkan bahaya yang tidak dapat ditarik balik kepada keluarga - memutuskan hubungan dengan intinya. Tindakan ejen tersebut semestinya sering dipersoalkan dan kemungkinan akan dikenakan tuntutan undang-undang, terutamanya apabila jumlah wang yang terlibat adalah besar.

Sebilangan besar masalah di atas berlaku apabila individu kaya menjadi tidak berupaya, menghalang kemampuan mereka untuk membuat keputusan kewangan, dan mungkin yang lebih penting, perancangan harta tanah. Ejen yang dilantik semestinya bertanggungjawab untuk membuat banyak keputusan mengenai harta tanah dan aset prinsipal.

Keputusan merangkumi pembahagian dan pewarisan aset kepada waris prinsipal, menulis surat wasiat, menyelesaikan cukai harta tanah, menyelesaikan hutang, dan menguruskan tanggungjawab kewangan prinsipal.

Bacaan Berkaitan

Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:

  • Akaun dalam Amanah Akaun dalam Amanah Akaun yang dipercayai, juga dikenali sebagai amanah atau ITF - "dalam amanah untuk" - akaun, adalah akaun bank yang didaftarkan oleh individu tetapi dikendalikan dan
  • Penerima Kontinjen Penerima Kontinjen Penerima luar jangka adalah benefisiari alternatif, yang ditunjuk oleh pemegang akaun, yang akan menerima hasil atau manfaat kewangan
  • Surat Kuasa Kuasa Peguam Kuasa Peguam, atau POA, adalah dokumentasi undang-undang yang memberi kuasa kepada pengacara atau ejen undang-undang untuk bertindak bagi pihak prinsipal. Peguam
  • Probate Probate Probate adalah proses undang-undang dan kewangan yang berlaku setelah kematian seseorang individu dan secara khusus berhubungan dengan kehendak, harta benda, dan

Disyorkan

Apakah Pembelian Pengurusan (MBO)?
Apakah Analisis Kos Kitaran Hidup?
Apa itu Heras Mentality Bias?