Apakah Pendapatan Bersih Selepas Cukai (NIAT)?

Pendapatan selepas cukai bersih (NIAT) adalah keuntungan entiti setelah ditolak semua perbelanjaan dan cukai dalam tempoh fiskal. NIAT juga biasa disebut sebagai keuntungan bawah syarikat.

Pendapatan Bersih Selepas Cukai (NIAT)

Ringkasan

  • Pendapatan selepas cukai bersih (NIAT) adalah keuntungan entiti setelah ditolak semua perbelanjaan dan cukai. Ia juga disebut sebagai keuntungan bawah.
  • NIAT sering digunakan dalam analisis nisbah untuk mengenal pasti keuntungan syarikat.
  • Pendapatan bersih selepas cukai sama ada dilaburkan semula ke dalam syarikat, dibayar dividen, atau digunakan untuk memperoleh stok perbendaharaan.

Bagaimana Mengira Pendapatan Bersih Selepas Cukai?

Pendapatan Bersih Selepas Cukai (NIAT)

Mengira pendapatan bersih selepas cukai melibatkan pemotongan semua perbelanjaan dan kos dari pendapatan dalam tempoh fiskal tertentu. Perbelanjaan dan kosnya adalah seperti berikut:

Kos Barang Dijual (COGS)

Kos barang yang dijual (COGS) adalah nilai dibawa barang yang dijual dalam jangka masa tertentu. Mencatat kos barang yang dijual bergantung pada kaedah penilaian inventori yang diguna pakai. Prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP). GAAP adalah sekumpulan amalan perakaunan yang komprehensif yang dikembangkan bersama oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan (FASB) dan menetapkan bahawa inventori dapat dinilai melalui kaedah pengenalan khusus, asas kos rata-rata, atau kaedah pertama-dalam-pertama-keluar.

Perbelanjaan Jual, Umum, dan Pentadbiran (SG&A)

Perbelanjaan SG&A terdiri daripada kos langsung, kos tidak langsung, dan kos overhed yang berperanan untuk operasi harian syarikat. Sebagai contoh, komisen, gaji, insurans, dan bekalan juga merupakan contoh perbelanjaan penjualan, umum dan pentadbiran. Sebagai alternatif, akaun SG&A juga disebut sebagai perbelanjaan operasi.

Susutnilai

Perolehan aset ketara Aset berwujud Aset ketara adalah aset dengan bentuk fizikal dan nilai pegangan. Contohnya merangkumi harta tanah, loji dan peralatan. Aset ketara dilihat dan dirasakan dan dapat dihancurkan oleh kebakaran, bencana alam, atau kemalangan. Aset tidak ketara, sebaliknya, tidak mempunyai bentuk fizikal dan terdiri daripada perkara-perkara seperti harta intelek seperti PP&E merosot dengan penggunaan dan akhirnya habis. Akauntan berusaha untuk memperuntukkan kos kemerosotan ini sepanjang hayat berguna aset agar dapat mewakili nilai aset dengan setia.

Perbelanjaan Faedah

Perbelanjaan faedah merujuk kepada kos pinjaman untuk penghutang. Ia terakru dan dibelanjakan dari masa ke masa. Setiap pembayaran hutang terdiri daripada pembayaran balik pokok dan perbelanjaan faedah.

Pendapatan Bersih Selepas Cukai dalam Analisis Nisbah

Pendapatan selepas cukai bersih sering digunakan berkaitan dengan baki akaun lain untuk menafsirkan kemampuan syarikat untuk menjana keuntungan. Terdapat dua cara utama pendapatan bersih selepas cukai digunakan dalam analisis untuk menafsirkan keuntungan syarikat.

Pertama, melalui pengiraan nisbah pulangan, penganalisis dapat mengukur kemampuan syarikat untuk menjana keuntungan berdasarkan pelaburan aset dan pembiayaan ekuiti. Kedua, keuntungan dapat dinilai berbanding dengan pendapatan yang dihasilkan.

Pulangkan Aset

Pulangan aset (ROA) menunjukkan nisbah pendapatan bersih selepas cukai berbanding dengan jumlah baki aset syarikat dalam jangka masa tertentu. Aplikasi ROA menyatakan berapa banyak keuntungan selepas cukai yang diperoleh syarikat untuk setiap dolar aset yang dipegangnya. Semakin rendah keuntungan selepas cukai berbanding dengan jumlah baki aset, semakin intensif aset tersebut.

Pulangan ke atas ekuiti

Return on ekuiti (ROE) menyatakan pendapatan bersih selepas cukai sebagai nisbah ekuiti pemegang saham dalam jangka masa tertentu. ROE hanyalah kadar pulangan yang dihasilkan syarikat dengan peningkatan modal ekuiti. Ia sering digunakan dalam analisis keuntungan untuk menunjukkan kemampuan syarikat untuk menjana keuntungan tanpa menggunakan hutang.

Margin Untung Bersih

Margin untung bersih merujuk kepada keuntungan bawah syarikat. Ini adalah nisbah pendapatan bersih selepas cukai terhadap jumlah penjualan dalam jangka masa tertentu. Margin keuntungan bersih menunjukkan berapa peratusan pendapatan adalah keuntungan, dan oleh itu, menunjukkan betapa cekapnya syarikat dalam menukar penjualan menjadi keuntungan selepas cukai.

Apakah Pendapatan Bersih Selepas Cukai Digunakan?

Terdapat tiga cara utama pendapatan bersih selepas cukai digunakan:

1. Pelaburan semula

Syarikat boleh memilih untuk melabur semula pendapatan bersih setelah cukai dimasukkan ke dalam syarikat. Ia sering menunjukkan kepada pelabur prospek pertumbuhan syarikat yang kuat. Secara khusus, para pelabur percaya bahawa syarikat tersebut memegang projek nilai kini bersih yang positif dalam perancangannya dan dapat menghasilkan pulangan pelaburan mereka lebih lanjut.

2. Dividen

Dividen boleh menjadi ciri pemilikan ekuiti yang sangat menarik bagi pelabur yang lebih menghargai aliran tunai dan bukannya prospek pertumbuhan. Tambahan pula, syarikat yang membayar dividen yang konsisten pada umumnya sangat stabil. Walau bagaimanapun, sebilangan pelabur melihat pembayaran dividen untuk melambangkan bahawa syarikat itu tidak mempunyai projek nilai kini bersih yang positif dalam perancangannya.

3. Pembelian Balik Saham

Pembelian semula saham dikenali sebagai penerbitan saham negatif, dan saham tersebut disimpan dalam perbendaharaan syarikat. Peningkatan stok perbendaharaan menunjukkan pengurangan jumlah saham tertunggak.

Terdapat dua sebab utama mengapa syarikat membeli sahamnya sendiri di pasar sekunder Pasar Sekunder Pasaran sekunder adalah di mana pelabur membeli dan menjual sekuriti dari pelabur lain. Contoh: Bursa Saham New York (NYSE), Bursa Saham London (LSE). . Pertama, syarikat itu mungkin berusaha menangkis syarikat lain daripada mengambil saham ekuiti yang terkawal. Kedua, syarikat boleh berusaha menaikkan harga saham dengan mengurangkan penawaran saham yang masih ada di pasaran.

Sumber tambahan

Kewangan adalah pembekal rasmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Bank Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran balik pinjaman dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:

  • Stok Perbendaharaan Stok Perbendaharaan Stok perbendaharaan, atau saham yang dituntut semula, adalah bahagian saham tertunggak yang sebelumnya diterbitkan yang telah dibeli atau dibeli semula oleh syarikat dari pemegang saham. Saham yang diperoleh semula ini kemudian dipegang oleh syarikat untuk dilupuskan sendiri. Mereka boleh kekal dalam milik syarikat atau perniagaan boleh menghentikan sahamnya
  • Dividen vs Pembelian Balik Saham / Pembelian Balik Dividen vs Pembelian Balik Saham / Pembelian Balik Pemegang Saham melabur dalam syarikat yang diperdagangkan secara terbuka untuk kenaikan modal dan pendapatan. Terdapat dua cara utama syarikat mengembalikan keuntungan kepada pemegang sahamnya - Dividen Tunai dan Pembelian Balik Saham. Sebab-sebab di sebalik keputusan strategik pembelian balik dividen vs saham berbeza dari syarikat ke syarikat
  • Analisis Nisbah Analisis Nisbah Analisis nisbah merujuk kepada analisis pelbagai kepingan maklumat kewangan dalam penyata kewangan perniagaan. Mereka digunakan terutamanya oleh penganalisis luaran untuk menentukan pelbagai aspek perniagaan, seperti keuntungan, kecairan, dan kesolvenan.
  • Nilai Kini Bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) adalah nilai semua aliran tunai masa depan (positif dan negatif) sepanjang hayat pelaburan yang didiskaunkan hingga sekarang. Analisis NPV adalah bentuk penilaian intrinsik dan digunakan secara meluas di seluruh kewangan dan perakaunan untuk menentukan nilai perniagaan, keselamatan pelaburan,

Disyorkan

Apa itu Capital Capital?
Apa itu Kursus Perbankan?
Apa itu Syarikat Pengurusan Aset (AMC)?