Definisi Penganalisis Kewangan

Penganalisis kewangan adalah profesional yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data kewangan serta menyiapkan laporan, model, persembahan dan cadangan untuk pemimpin perniagaan atau pelanggan. Penganalisis mesti pandai menggunakan nombor, dan mempunyai pemahaman yang kuat mengenai perakaunan, dan dapat menguruskan set data yang besar. Definisi anlayst kewangan bertaraf dunia adalah siapa sahaja yang boleh dengan serius memperhatikan perincian dan strategi perniagaan peringkat tinggi.

Disyorkan

Apa itu Perjanjian Jual Beli (SPA)?
Apakah Kebarangkalian Bersyarat?
Apa itu Imbuhan?