Apakah Asas Kos Purata?

Asas kos purata ditakrifkan sebagai cara untuk mengaitkan harga pembelian dengan saham yang mendasari dana bersama Reksa Dana Reksa dana adalah kumpulan wang yang dikumpulkan dari banyak pelabur untuk tujuan melabur dalam saham, bon, atau sekuriti lain. Reksa dana dimiliki oleh sekumpulan pelabur dan diuruskan oleh profesional. Ketahui mengenai pelbagai jenis dana, cara mereka bekerja, dan faedah dan keuntungan pelaburan di dalamnya atau akaun yang dikendalikan oleh penjaga (broker). Ia dikira sebagai jumlah pembayaran untuk membeli dana bersama atau pelaburan dalam akaun penjaga dibahagikan dengan jumlah saham pendasar. Kegunaan kaedah asas kos purata adalah kesederhanaannya semasa berbilang pembelian,pelaburan semula dividen Dividen Dividen adalah bahagian keuntungan dan pendapatan tertahan yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang sahamnya. Apabila syarikat menjana keuntungan dan mengumpulkan pendapatan tertahan, pendapatan tersebut boleh dilaburkan semula dalam perniagaan atau dibayar kepada pemegang saham sebagai dividen. , dan keuntungan modal sebenar.

Asas Kos Purata

Ringkasan

  • Dasar kos adalah alat untuk menentukan titik permulaan atau titik pembelian untuk permulaan pengiraan cukai dengan syarat keuntungan dijana. Keuntungan adalah pulangan yang dijana dan melebihi asas kos.
  • Asas kos purata adalah salah satu kaedah yang terdapat di antara beberapa kaedah lain untuk menentukan asas kos.
  • Asas kos purata banyak digunakan kerana kemudahan penggunaannya. Harga kos purata adalah jumlah pembelian yang dibahagikan dengan jumlah saham.

Kepentingan Asas Kos

Asas kos membentuk titik tolak di mana pelabur dapat mengetahui sama ada mereka memperoleh untung atau rugi. Asas kos purata bukan satu-satunya kaedah; terdapat kaedah lain seperti LIFO Last-In First-Out (LIFO) Kaedah Last-in First-out (LIFO) penilaian inventori adalah berdasarkan amalan aset yang dihasilkan atau diperoleh terakhir menjadi yang pertama dibelanjakan. Dengan kata lain, di bawah kaedah LIFO, barang yang baru dibeli atau dihasilkan dikeluarkan dan dibelanjakan terlebih dahulu. Oleh itu, kos inventori lama tetap ada pada, HIFO, dan pengenalan khusus yang ada. Kaedah kos purata adalah yang paling mudah untuk ditadbir dan dikira. Walau bagaimanapun, kaedah kos purata tidak semestinya paling cekap cukai.

Contoh 1: Pembelian Dana Bersama

Anggaplah pelabur membeli dana bersama (unit / saham) yang sama pada dua kesempatan yang berbeza, iaitu pada 1 Februari 2019 dan 2 Mac 2019 dengan aliran keluar masing-masing $ 1,000 dan $ 2,500.

Setelah sebulan, dividen bernilai $ 100 diterima, dan keseluruhan hasil dividen dilaburkan semula untuk membeli unit baru.

Asas kos purata ditakrifkan sebagai jumlah pembelian yang dibahagikan dengan jumlah saham. Ia berjumlah $ 28.53 .

TarikhTransaksiHarga SahamJumlah PembelianJumlah Saham

1 Februari 2019

Beli$ 25$ 1,00040

2 Mac 2019

Beli

$ 30

$ 2,500

83.3

4 Mac 2019

Pelaburan Semula Dividen

$ 35

$ 100

2.9

Jumlah

$ 3,600

126.2

Asas Kos Purata

$ 28.53

Asas kos $ 28.53 adalah titik rujukan di mana keuntungan dan kerugian kini akan dikira untuk tujuan percukaian.

Mari kita anggap setelah beberapa bulan pelabur menjual 40 saham dengan harga $ 50.

TarikhTransaksiHarga SahamTeruskanJumlah Saham
2 Mei 2019Jual$ 50$ 2,00040

Mengusahakan Asas Kos Purata

Asas Kos 40 Saham

Bilangan Saham (40) * Asas Kos Purata (28.53) = $ 1,412.20

Hasil Penjualan$ 2,000
Keuntungan Modal dari Transaksi$ 2,000 - $ 1,412.20 = $ 858.80
Dari kadar cukai marginal pelabur, kita sekarang dapat mengira kejadian percukaian (andaikan kadar cukai 30%)Keuntungan Modal ($ 858.80) * Kadar Cukai (30%) = $ 257.64

Kepentingan asas kos berpunca dari kenyataan bahawa harga itulah yang digunakan untuk menentukan sama ada pelabur membuat untung atau rugi. Kehadiran keuntungan akan menyebabkan berlakunya percukaian. Asas kos purata tidak boleh ditafsirkan sebagai proksi untuk prestasi.

Seperti yang digambarkan di atas, asas kos membantu menentukan titik permulaan untuk mengira keuntungan atau kerugian dari sudut cukai. Kerugian tidak dikenakan cukai, sedangkan keuntungan dikenakan cukai. Walau bagaimanapun, tidak semua keuntungan dikenakan cukai sama. Keuntungan jangka pendek dikenakan kadar yang lebih tinggi, sedangkan keuntungan jangka panjang dikenakan kadar yang lebih rendah. Oleh itu, asas kos purata membantu menentukan apa yang boleh dikenakan cukai dan yang tidak boleh dikenakan cukai.

Contoh 2: Pembelian ETF

Seorang pelabur bernama Mr X memutuskan untuk mendapatkan pendedahan kepada sekumpulan sekuriti menggunakan dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah wahana pelaburan yang popular di mana portfolio dapat lebih fleksibel dan pelbagai merangkumi pelbagai kelas aset yang tersedia. Ketahui mengenai pelbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. . Asas kos pembelian dapat ditentukan dengan beberapa cara, terutama di Amerika Syarikat. Di satu hujung spektrum, terdapat kaedah FIFO, dan di hujung yang lain, terdapat kaedah kos purata.

Mari kita anggap Mr. X membeli 100 saham QQQ Syarikat pada harga $ 10 setiap satu untuk aliran keluar bersih $ 1,000 pada 2 Januari 2020. Pada awal suku berikutnya, 3 April, Mr X memutuskan untuk membeli 50 saham QQQ pada harga $ 7 setiap satu, berjumlah $ 350. Sekarang, mari kita lihat asas kos di bawah dua kaedah yang berbeza.

TarikhTransaksiHarga SahamJumlah SahamJumlah Pembelian
2 Jan 2020Beli$ 10100$ 1,000
3 April 2020Beli$ 750$ 350
TarikhTransaksiHarga SahamJumlah SahamKos purataKos FIFO
30 Apr 2020Penebusan$ 1250Jumlah Jumlah Pembelian / Jumlah SahamHarga Pembelian 50 Saham Pertama
Pengiraan$ 1.350 / 150 = $ 9$ 10
Keuntungan Setiap Saham$ 12 - $ 9 = $ 3$ 12 - $ 10 = $ 2
Jumlah Keuntungan

50 * $ 3 = $ 150

50 * $ 2 = $ 100

Seperti yang digambarkan di atas, kita dapat melihat dengan jelas bahawa kaedah kos purata adalah kaedah menghitung asas kos yang paling rendah. Seorang pelabur boleh mendapat keuntungan dari kaedah FIFO hanya apabila bahagian saham awal dibeli dengan harga yang lebih rendah.

Mungkin tidak berlaku sepanjang masa, seperti yang dapat dilihat dari contoh di atas. Oleh itu, asas kos purata memberikan kompromi terbaik antara penurunan asas kos dan kemudahan pengiraan.

Lebih Banyak Sumber

Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:

  • Aktiviti berdasarkan aktiviti Pengekosan berdasarkan aktiviti Pengkosan berdasarkan aktiviti adalah kaedah yang lebih spesifik untuk memperuntukkan kos overhed berdasarkan "aktiviti" yang sebenarnya menyumbang kepada kos overhed. Satu aktiviti adalah
  • Cukai Keuntungan Modal Cukai Keuntungan Modal Cukai keuntungan modal adalah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan modal atau keuntungan yang diperoleh seseorang daripada menjual aset. Cukai hanya dikenakan setelah aset ditukarkan menjadi tunai, dan bukan ketika masih di tangan pelabur.
  • LIFO vs FIFO LIFO vs FIFO Di tengah-tengah perdebatan LIFO vs FIFO dalam perakaunan, memutuskan kaedah mana yang tidak selalu mudah. LIFO dan FIFO adalah dua teknik yang paling biasa digunakan dalam menilai kos barang dan inventori.
  • Cara Menggunakan Laman Web IRS.gov Cara Menggunakan Laman Web IRS.gov IRS.gov adalah laman web rasmi Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS), agensi pungutan cukai Amerika Syarikat. Laman web digunakan oleh perniagaan dan

Disyorkan

Berapakah Kadar Kredit Pendapatan (ECR)?
Berapakah Gaji Penganalisis Kredit Komersial?
Apa itu Perjanjian Pinjaman Komersial?