Apakah Formula Aliran Tunai Operasi?

Formula Aliran Tunai Operasi digunakan untuk mengira berapa banyak wang yang dihasilkan oleh syarikat (atau habis) dari aktiviti operasinya dalam satu tempoh, dan dipaparkan pada Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai (secara rasmi disebut Penyata Tunai Aliran) mengandungi maklumat mengenai berapa banyak wang yang dihasilkan dan digunakan syarikat dalam jangka masa tertentu. Ia mengandungi 3 bahagian: tunai dari operasi, tunai dari pelaburan dan tunai dari pembiayaan. . Rumus untuk setiap syarikat akan berbeza, tetapi struktur asasnya selalu merangkumi tiga komponen: (1) Pendapatan bersih Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam penyata pendapatan, tetapi di ketiga-tiga penyata kewangan teras. Walaupun diperoleh melalui penyata pendapatan, keuntungan bersih juga digunakan dalam kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. ,(2) ditambah perbelanjaan bukan tunai Perbelanjaan Bukan Tunai Perbelanjaan bukan tunai muncul pada penyata pendapatan kerana prinsip perakaunan menghendaki mereka dicatat walaupun sebenarnya tidak dibayar dengan wang tunai. , (3) ditambah kenaikan bersih modal kerja bersih Modal Kerja Bersih (NWC) adalah perbezaan antara aset semasa syarikat (bersih tunai) dan liabiliti semasa (bersih hutang) pada kunci kira-kira. Ini adalah ukuran kecairan syarikat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta operasi dana perniagaan. Kedudukan yang ideal adalah.(3) ditambah kenaikan bersih modal kerja bersih Modal Kerja Bersih (NWC) adalah perbezaan antara aset semasa syarikat (bersih tunai) dan liabiliti semasa (bersih hutang) pada kunci kira-kira. Ini adalah ukuran kecairan syarikat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta operasi dana perniagaan. Kedudukan yang ideal adalah.(3) ditambah kenaikan bersih modal kerja bersih Modal Kerja Bersih (NWC) adalah perbezaan antara aset semasa syarikat (bersih tunai) dan liabiliti semasa (bersih hutang) pada kunci kira-kira. Ini adalah ukuran kecairan syarikat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta operasi dana perniagaan. Kedudukan yang ideal adalah.

Diagram Formula Aliran Tunai Operasi

Formula Aliran Tunai Operasi Ringkas

Formula aliran tunai operasi mudah adalah:

Aliran Tunai Operasi = Pendapatan Bersih + Semua Perbelanjaan Bukan Tunai + Kenaikan Bersih dalam Modal Kerja

Rumus mudah di atas boleh dibina untuk memasukkan banyak item berbeza yang ditambahkan kembali ke pendapatan bersih, seperti susut nilai dan pelunasan Perbelanjaan Susut Nilai perbelanjaan digunakan untuk mengurangkan nilai loji, harta tanah, dan peralatan yang sesuai dengan penggunaannya, dan keausan dan koyak, dari masa ke masa. Beban susut nilai digunakan untuk menggambarkan perbelanjaan dan nilai aset jangka panjang dengan lebih baik kerana berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkannya. , serta peningkatan dalam akaun piutang Akaun Belum Terima Akaun Belum Terima (AR) mewakili penjualan kredit perniagaan, yang belum dibayar sepenuhnya oleh pelanggannya, aset semasa di neraca. Syarikat membenarkan pelanggan mereka membayar pada jangka masa yang berpatutan, dengan syarat syarat tersebut dipersetujui. , inventori,dan akaun yang perlu dibayar Akaun yang perlu dibayar Akaun yang perlu dibayar adalah tanggungjawab yang timbul apabila organisasi menerima barang atau perkhidmatan dari pembekal secara kredit. Hutang akaun dijangka akan dilunaskan dalam jangka masa satu tahun, atau dalam satu kitaran operasi (mana yang lebih lama). AP dianggap sebagai salah satu bentuk liabiliti semasa yang paling cair. Dengan membuat semua penyesuaian terhadap pendapatan bersih, kita sampai pada jumlah tunai sebenar yang diterima atau digunakan oleh perniagaan.jumlah tunai yang diterima atau digunakan oleh perniagaan.jumlah tunai yang diterima atau digunakan oleh perniagaan.

Ketahui formula ini langkah demi langkah dalam Kursus Asas Analisis Kewangan Kewangan.

Komponen Formula Aliran Tunai Operasi

Berikut adalah komponen utama yang dijelaskan dengan lebih terperinci:

# 1 Pendapatan Bersih

Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, bukan sahaja dalam penyata pendapatan, tetapi dalam ketiga-tiga penyata kewangan teras. Walaupun diperoleh melalui penyata pendapatan, keuntungan bersih juga digunakan dalam kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. adalah keuntungan bersih selepas perniagaan dari bahagian bawah penyata pendapatan Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan teras syarikat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka dalam jangka masa tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua perbelanjaan dari kedua-dua aktiviti operasi dan bukan operasi. Penyata ini adalah salah satu daripada tiga penyata yang digunakan dalam kedua-dua kewangan korporat (termasuk pemodelan kewangan) dan perakaunan. . Ini adalah kaitan antara penyata pendapatan dan penyata aliran tunai.Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana penyata saling berkaitan, baca panduan Kewangan untuk menghubungkan tiga penyata kewangan Bagaimana 3 Penyata Kewangan Dihubungkan Bagaimanakah 3 penyata kewangan dihubungkan bersama? Kami menerangkan bagaimana menghubungkan 3 penyata kewangan bersama untuk pemodelan dan penilaian kewangan di Excel. Sambungan pendapatan bersih & pendapatan tertahan, PP&E, susutnilai dan pelunasan, perbelanjaan modal, modal kerja, aktiviti pembiayaan, dan baki tunai.susutnilai dan pelunasan, perbelanjaan modal, modal kerja, aktiviti pembiayaan, dan baki tunai.susutnilai dan pelunasan, perbelanjaan modal, modal kerja, aktiviti pembiayaan, dan baki tunai.

# 2 Perbelanjaan Bukan Tunai

Perbelanjaan Bukan tunai Perbelanjaan Bukan Tunai Perbelanjaan bukan tunai muncul pada penyata pendapatan kerana prinsip perakaunan menghendaki mereka dicatat walaupun sebenarnya tidak dibayar dengan wang tunai. adalah semua perbelanjaan berasaskan akruan yang sebenarnya tidak dibayar dengan wang tunai atau kredit dalam jangka masa tertentu. Contoh perbelanjaan bukan tunai yang paling biasa termasuk susut nilai, pampasan berasaskan stok, caj penurunan nilai Perakaunan Kemerosotan Muhibah Kerosakan Muhibah berlaku apabila nilai muhibah pada kunci kira-kira syarikat melebihi nilai perakaunan yang diuji oleh juruaudit sehingga menyebabkan penurunan atau caj penurunan nilai. Menurut piawaian perakaunan, muhibah harus dibawa sebagai aset dan dinilai setiap tahun. Syarikat harus menilai sama ada penurunan nilai, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan.

# 3 Modal Kerja Bukan Tunai

Modal kerja bukan tunai adalah semua aset semasa Aset Semasa Aset semasa adalah semua aset yang boleh ditukar menjadi wang tunai dalam satu tahun. Mereka biasanya digunakan untuk mengukur kecairan syarikat. (kecuali wang tunai) ditolak semua liabiliti semasa Liabiliti Semasa Liabiliti semasa adalah tanggungjawab kewangan entiti perniagaan yang perlu dibayar dan perlu dibayar dalam setahun. Sebuah syarikat menunjukkannya di kunci kira-kira. Tanggungjawab berlaku apabila syarikat telah melakukan transaksi yang telah menghasilkan jangkaan untuk aliran keluar wang masa depan atau sumber ekonomi lain. . Peningkatan aset semasa menyebabkan pengurangan wang tunai, sementara peningkatan liabiliti semasa menyebabkan peningkatan tunai.

Item modal kerja bukan tunai yang paling biasa termasuk:

  • Akaun Belum Terima Akaun Belum Terima Akaun Belum Terima (AR) mewakili penjualan kredit perniagaan, yang belum dibayar sepenuhnya oleh pelanggannya, aset semasa pada kunci kira-kira. Syarikat membenarkan pelanggan mereka membayar pada jangka masa yang berpatutan, dengan syarat syarat tersebut dipersetujui.
  • Perbelanjaan Prabayar Perbelanjaan Prabayar Perbelanjaan prabayar mewakili perbelanjaan yang belum dicatat oleh syarikat sebagai perbelanjaan, tetapi telah dibayar terlebih dahulu. Dalam yang lain
  • Inventori Inventori Inventori adalah akaun aset semasa yang terdapat di kunci kira-kira, yang terdiri daripada semua bahan mentah, kerja dalam proses, dan barang jadi yang telah dikumpulkan syarikat. Ia sering dianggap paling tidak likuid dari semua aset semasa - oleh itu, ia dikecualikan dari pengangka dalam pengiraan nisbah cepat.
  • Akaun yang perlu dibayar Akaun yang perlu dibayar Akaun yang perlu dibayar adalah liabiliti yang timbul apabila organisasi menerima barang atau perkhidmatan dari pembekalnya secara kredit. Hutang akaun dijangka akan dilunaskan dalam jangka masa satu tahun, atau dalam satu kitaran operasi (mana yang lebih lama). AP dianggap sebagai salah satu bentuk liabiliti semasa yang paling cair
  • Bahagian semasa hutang jangka panjang Bahagian semasa Hutang Jangka Panjang Bahagian semasa hutang jangka panjang adalah bahagian hutang jangka panjang yang perlu dibayar dalam jangka masa satu tahun. Hutang jangka panjang mempunyai tempoh matang lebih dari satu tahun. Bahagian hutang jangka panjang sekarang berbeza dengan hutang semasa, iaitu hutang yang akan dilunaskan sepenuhnya dalam satu tahun.
  • Pendapatan tertunda Pendapatan tertunda Pendapatan tertunda dihasilkan apabila syarikat menerima pembayaran untuk barang dan / atau perkhidmatan yang belum diperolehnya. Dalam perakaunan akruan, pendapatan hanya diiktiraf apabila ia diperoleh. Sekiranya pelanggan membayar untuk kebaikan / perkhidmatan terlebih dahulu, syarikat tidak mencatatkan apa-apa pendapatan pada penyata pendapatannya dan sebaliknya mencatatkan a

Formula Aliran Tunai Operasi Terperinci

Formula aliran tunai operasi terperinci adalah:

Aliran Tunai Operasi = Pendapatan bersih + Susutnilai dan pelunasan + Pampasan berasaskan stok + Perbelanjaan dan pendapatan operasi lain + Cukai pendapatan tertunda - Kenaikan inventori - Kenaikan akaun belum terima + Kenaikan akaun yang perlu dibayar + Kenaikan perbelanjaan terakru + Peningkatan pendapatan belum diperoleh

Sekarang setelah anda memahami struktur asas bagaimana matematik dan perakaunan berfungsi, mari kita lihat contoh terperinci menggunakan Borang 10-K 10-K 10-K Amazon adalah laporan tahunan terperinci yang perlu diserahkan kepada Sekuriti AS dan Suruhanjaya Pertukaran (SEC). Pemfailan memberikan ringkasan komprehensif mengenai prestasi syarikat untuk tahun ini. Ia lebih terperinci daripada laporan tahunan yang dihantar kepada pemegang saham.

Amazon 10-k 2017

Seperti yang anda lihat, ini adalah formula yang cukup panjang, tetapi masih terdiri daripada tiga bahagian asas yang telah kami terokai di bahagian atas panduan ini.

Mari terokai setiap tiga komponen formula dan pelbagai item barisnya dengan lebih terperinci:

Ketahui cara mengira aliran tunai langkah demi langkah dalam Kursus Asas Analisis Kewangan Kewangan.

Bahagian 1 - Pendapatan Bersih

Bahagian ini sangat mudah; ia bermula dengan pendapatan bersih Amazon 2017 sebanyak $ 3,033 juta, diambil secara langsung dari penyata pendapatan Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan teras syarikat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka dalam jangka masa tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua perbelanjaan dari kedua-dua aktiviti operasi dan bukan operasi. Penyata ini adalah salah satu daripada tiga penyata yang digunakan dalam kedua-dua kewangan korporat (termasuk pemodelan kewangan) dan perakaunan. .

Bahagian 2 - Perbelanjaan Bukan Tunai

Di sini, kami mempunyai pelbagai perbelanjaan bukan tunai yang dicatat Amazon pada tahun 2017:

Susut nilai dan pelunasanmewakili perbelanjaan modal berdasarkan akruan yang dilaburkan syarikat untuk mengekalkan harta, peralatan, laman web, perisian, dan lain-lain Oleh kerana modal Modal Modal adalah apa-apa yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjana nilai. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai di berbagai kategori, seperti kewangan, sosial, fizikal, intelektual, dll. Dalam perniagaan dan ekonomi, dua jenis modal yang paling umum adalah kewangan dan manusia. telah dibelanjakan untuk barang-barang ini, perbelanjaannya ditambah. Terdapat pelbagai kaedah penyusutan Kaedah penyusutan Jenis kaedah susut nilai yang paling biasa termasuk garis lurus, imbangan menurun dua kali ganda, unit pengeluaran, dan angka tahun. Terdapat pelbagai formula untuk mengira susut nilai aset.Beban susut nilai digunakan dalam perakaunan untuk memperuntukkan kos aset ketara sepanjang hayatnya. syarikat boleh menggunakan.

Pampasan berasaskan stokmesti dicatat sebagai perbelanjaan pada penyata pendapatan, tetapi tidak ada aliran keluar tunai yang sebenar. Oleh kerana syarikat membayar CEO CEO A CEO, kependekan Ketua Pegawai Eksekutif, adalah individu berpangkat tertinggi dalam syarikat atau organisasi. Ketua Pegawai Eksekutif bertanggungjawab untuk kejayaan keseluruhan organisasi dan membuat keputusan pengurusan peringkat atasan. Baca penerangan pekerjaan, CFO Apa yang Dilakukan CFO Apa yang dilakukan oleh CFO - tugas CFO adalah untuk mengoptimumkan prestasi kewangan syarikat, termasuk: pelaporan, kecairan, dan pulangan pelaburan. Di dalam, dan pekerja lain dengan stok Stok Apa itu stok? Individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti "digunakan secara bergantian., syarikat menerbitkan saham dan bukannya memberikan wang tunai. Pasti ada kos ekonomi untuk pampasan berasaskan saham Pampasan Berasaskan Saham Pampasan Berasaskan Saham (juga disebut Pampasan Berasaskan Saham atau Pampasan Ekuiti) adalah cara pembayaran pekerja dan pengarah syarikat yang mempunyai saham pemilikan dalam perniagaan. Biasanya digunakan untuk memotivasi pekerja melebihi pampasan berdasarkan tunai biasa dan untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan syarikat. kerana ia mencairkan pemegang saham lain. Walau bagaimanapun, ketika mengira operasi aliran tunai, ia mesti ditambah kembali.Pasti ada kos ekonomi untuk pampasan berasaskan saham Pampasan Berasaskan Saham Pampasan Berasaskan Saham (juga disebut Pampasan Berasaskan Saham atau Pampasan Ekuiti) adalah cara membayar pekerja dan pengarah syarikat yang mempunyai saham pemilikan dalam perniagaan. Ini biasanya digunakan untuk memotivasi pekerja melebihi pampasan berdasarkan tunai biasa dan untuk menyelaraskan minat mereka dengan kepentingan syarikat. kerana ia mencairkan pemegang saham lain. Walau bagaimanapun, semasa mengira aliran tunai operasi, ia mesti ditambah kembali.Pasti ada kos ekonomi untuk pampasan berasaskan saham Pampasan Berasaskan Saham Pampasan Berasaskan Saham (juga disebut Pampasan Berasaskan Saham atau Pampasan Ekuiti) adalah cara membayar pekerja dan pengarah syarikat yang mempunyai saham pemilikan dalam perniagaan. Ini biasanya digunakan untuk memotivasi pekerja melebihi pampasan berdasarkan tunai biasa dan untuk menyelaraskan minat mereka dengan kepentingan syarikat. kerana ia mencairkan pemegang saham lain. Walau bagaimanapun, semasa mengira aliran tunai operasi, ia mesti ditambah kembali.semasa mengira aliran tunai operasi, ia mesti ditambah kembali.semasa mengira aliran tunai operasi, ia mesti ditambah kembali.

Perbelanjaan operasi dan pendapatan operasi lain terdapat dalam nota penyata kewangan Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga pernyataan inti ini rumit, dan dalam kes Amazon, ia merangkumi perbelanjaan pelunasan aset tidak ketara, yang sangat serupa dengan susut nilai. Pendapatan lain merujuk kepada Mata Wang Asing Risiko Mata Wang Risiko mata wang, atau risiko kadar pertukaran, merujuk kepada pendedahan yang dihadapi oleh pelabur atau syarikat yang beroperasi di pelbagai negara, berkenaan dengan keuntungan atau kerugian yang tidak dapat diramalkan akibat perubahan nilai satu mata wang yang berkaitan dengan mata wang lain. keuntungan dan keuntungan dari sekuriti yang boleh dipasarkan.

Cukai pendapatan tertunda merujuk kepada perbezaan antara cukai pendapatan Perakaunan Untuk Pajak Pendapatan Cukai pendapatan dan perakaunannya adalah bidang utama kewangan korporat. Memiliki pemahaman konseptual mengenai perakaunan untuk cukai pendapatan membolehkan syarikat mengekalkan fleksibiliti kewangan. Cukai adalah bidang yang rumit untuk dilayari dan sering mengelirukan bahkan penganalisis kewangan yang paling mahir. syarikat mencatatkan penyata pendapatan dan cukai yang sebenarnya telah dibayarnya kepada kerajaan. Syarikat biasanya menyimpan dua set buku perakaunan, satu untuk pemegang saham dan satu untuk memfailkan cukai.

Bahagian 3 - Perubahan Modal Kerja Bersih

Berikut adalah pelbagai perubahan pada akaun modal kerja yang dialami Amazon pada tahun 2017:

Inventori meningkat sebanyak $ 3,583 juta dalam tempoh tersebut, yang mengakibatkan jumlah wang tunai ditolak dalam tempoh tersebut (kerana peningkatan inventori adalah penggunaan wang tunai).

Akaun belum terima meningkat sebanyak $ 4,786 juta dalam tempoh tersebut dan dengan itu mengurangkan tunai dalam tempoh tersebut dengan jumlah tersebut kerana terdapat lebih banyak pendapatan yang belum dibayar oleh pelanggan.

Akaun yang perlu dibayar lebih tinggi sebanyak $ 7,157 juta, dengan lebih banyak wang terhutang kepada pembekal dan vendor, yang mewujudkan faedah aliran tunai positif untuk Amazon pada tahun 2017.

Akhirnya, perbelanjaan terakrumeningkat (faedah untuk aliran tunai Panduan Aliran Tunai Ultimate (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Ini adalah Panduan Aliran Tunai utama untuk memahami perbezaan antara EBITDA, Aliran Tunai dari Operasi (CF), Aliran Tunai Percuma (FCF ), Aliran Tunai Bebas Tidak Berpengalaman atau Aliran Tunai Percuma ke Firma (FCFF). Pelajari formula untuk mengira masing-masing dan dapatkannya dari penyata pendapatan, kunci kira-kira atau penyata aliran tunai) dan hasil yang belum diperoleh (juga disebut pendapatan tertunda Pendapatan ditangguhkan Hasil tertunda dihasilkan apabila syarikat menerima pembayaran untuk barang dan / atau perkhidmatan yang belum diperolehnya. Dalam perakaunan akruan, pendapatan hanya diiktiraf apabila ia diperoleh. Sekiranya pelanggan membayar barang / perkhidmatan terlebih dahulu, syarikat tidak mencatat pendapatan pada penyata pendapatannya dan sebaliknya mencatatkan a), apabila ditambah,menghasilkan aliran tunai yang lebih banyak beroperasi dalam tempoh untuk Amazon.

Jumlah Aliran Tunai Operasi

Menambah Bahagian 1, 2 dan 3 bersama-sama, kami mendapat formula aliran tunai operasi berikut untuk Amazon:

+ $ 3,003 juta pendapatan bersih

+ $ 15,574 juta perbelanjaan bukan tunai ditambah lagi

- $ 173 juta pengurangan wang tunai kerana perubahan modal kerja

= $ 18,343 juta tunai bersih dari aktiviti operasi

Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Kursus Pemodelan Penilaian Perniagaan Kewangan.

Formula Aliran Tunai Operasi vs Formula Aliran Tunai Percuma

Walaupun formula aliran tunai operasi sangat bagus untuk menilai berapa banyak syarikat yang dihasilkan daripada operasi, terdapat satu batasan utama pada angka tersebut. Semua perbelanjaan bukan tunai yang ditambahkan kembali tidak diambil kira dengan cara apa pun.

Kesan mengimbangi penyusutan dan pelunasan adalah perbelanjaan modal Perbelanjaan Modal Perbelanjaan modal merujuk kepada dana yang digunakan oleh syarikat untuk pembelian, peningkatan, atau penyelenggaraan aset jangka panjang untuk meningkatkan kecekapan atau kemampuan syarikat. Aset jangka panjang biasanya berbentuk fizikal dan mempunyai jangka hayat lebih dari satu tempoh perakaunan. . Dengan mengambil kira perbelanjaan modal, kita menggunakan formula Aliran Tunai Percuma (FCF) Formula Aliran Tunai Percuma (FCF) Formula FCF = Tunai dari Operasi - Belanja Modal. FCF mewakili jumlah aliran tunai yang dihasilkan oleh perniagaan setelah menolak CapEx.

Formula FCF adalah Aliran Tunai Percuma = Aliran Tunai Operasi - Perbelanjaan Modal .

Pada tahun 2017, aliran tunai percuma Aliran Tunai Percuma (FCF) Aliran Tunai Percuma (FCF) mengukur kemampuan syarikat untuk menghasilkan perkara yang paling diminati oleh pelabur: wang tunai yang tersedia diedarkan secara budi bicara dikira sebagai $ 18,343 juta tolak $ 11,955 juta, yang sama $ 6,479 juta. Ini menunjukkan jumlah wang tunai yang dihasilkan setelah pelaburan semula menjadi perniagaan utama.

Formula Aliran Tunai Operasi vs Formula Aliran Tunai Percuma

Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Kursus Pemodelan Penilaian Perniagaan Kewangan.

Sumber tambahan

Terima kasih kerana membaca panduan ini untuk memahami Formula Aliran Tunai Operasi, dan bagaimana aliran tunai dari operasi dikira dan maksudnya.

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan berikut akan sangat membantu:

  • Kaedah Penilaian Perniagaan Kaedah Penilaian Ketika menilai syarikat sebagai usaha berterusan ada tiga kaedah penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, syarikat setanding, dan transaksi sebelumnya. Kaedah penilaian ini digunakan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, ekuiti persendirian, pembangunan korporat, penggabungan & pengambilalihan, pembelian dan kewangan leverage
  • Nilai Perusahaan vs Nilai Ekuiti Nilai Perusahaan vs Nilai Ekuiti Nilai perusahaan vs nilai ekuiti. Panduan ini menerangkan perbezaan antara nilai perusahaan (nilai firma) dan nilai ekuiti perniagaan. Lihat contoh cara mengira masing-masing dan memuat turun kalkulator. Nilai perusahaan = nilai ekuiti + hutang - tunai. Ketahui makna dan bagaimana masing-masing digunakan dalam penilaian
  • FCFF vs FCFE FCFF vs FCFE Terdapat dua jenis Aliran Tunai Percuma: Aliran Tunai Percuma ke Firma (FCFF), biasanya disebut sebagai Aliran Tunai Bebas Tidak Bermanfaat; dan Aliran Tunai Percuma ke Ekuiti (FCFE), biasanya disebut sebagai Aliran Tunai Bebas Levered. Penting untuk memahami perbezaan antara FCFF vs FCFE sebagai kadar diskaun dan pengangka penilaian
  • Jenis Model Kewangan Jenis Model Kewangan Jenis model kewangan yang paling biasa termasuk: model penyataan 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Cari 10 jenis teratas

Disyorkan

Berapakah Kadar Kredit Pendapatan (ECR)?
Berapakah Gaji Penganalisis Kredit Komersial?
Apa itu Perjanjian Pinjaman Komersial?