Apakah Nisbah Hutang-ke-EBITDA Bersih?

Nisbah hutang bersih ke EBITDA mengukur kemampuan syarikat untuk melunaskan liabiliti. Ini menunjukkan berapa banyak masa yang diperlukan syarikat untuk beroperasi pada tahap hutang semasa dan EBITDA untuk membayar semua hutangnya.

Nisbah hutang bersih-ke-EBITDA serupa dengan nisbah hutang-ke-EBITDA kerana mengukur kemampuan membayar liabiliti jangka pendek dan jangka panjang, tetapi nisbah hutang-ke-EBITDA bersih juga menyumbang tunai dan setara tunai Setara tunai Tunai dan setara tunai adalah yang paling cair dari semua aset pada kunci kira-kira. Setara tunai merangkumi sekuriti pasaran wang, penerimaan syarikat dari pihak bank.

Memecahkan Nisbah Hutang-ke-EBITDA Bersih

Nisbah hutang-ke-EBITDA bersih diberikan dengan formula berikut:

Nisbah Hutang-ke-EBITDA Bersih - Formula

  • Jumlah hutang syarikat diberikan dengan jumlah liabiliti jangka pendek dan jangka panjang, termasuk akaun yang perlu dibayar Akaun Belum Bayar Akaun yang perlu dibayar adalah liabiliti yang timbul apabila organisasi menerima barang atau perkhidmatan dari pembekalnya secara kredit. Hutang akaun dijangka akan dilunaskan dalam jangka masa satu tahun, atau dalam satu kitaran operasi (mana yang lebih lama). AP dianggap sebagai salah satu bentuk liabiliti semasa yang paling cair, nota hutang, gadai janji, dan jenis hutang lain yang mungkin ditanggung syarikat. Hutang bersih merujuk kepada hutang syarikat setelah memperhitungkan simpanan tunai dan setara tunai kerana ia adalah aset paling cair syarikat.
  • EBITDA merujuk kepada jumlah pendapatan syarikat sebelum faedah, cukai, susut nilai, dan pelunasan. Ia digunakan untuk mengukur status kewangan dan keuntungan syarikat.

Aplikasi Nisbah Hutang-Tt-EBITDA Bersih

Nisbah hutang bersih-ke-EBITDA yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat mungkin menghadapi kesukaran untuk melunaskan liabiliti kewangan mereka, berdasarkan aset cair mereka dan EBITDA EBITDA EBITDA atau Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai, Pelunasan adalah keuntungan syarikat sebelum mana-mana bersih ini potongan dibuat. EBITDA menumpukan pada keputusan operasi perniagaan kerana melihat keuntungan perniagaan dari operasi teras sebelum kesan struktur modal. Formula, contoh. Nisbah tersebut sering digunakan oleh agensi penarafan kredit, pelabur berpotensi, dan juga pembeli korporat (iaitu, untuk penggabungan atau pengambilalihan) untuk menilai status kewangan syarikat.

Secara amnya, nisbah hutang bersih ke EBITDA kurang dari 3 dianggap boleh diterima. Semakin rendah nisbahnya, semakin tinggi kemungkinan syarikat berjaya melunaskan hutangnya. Nisbah lebih tinggi daripada 3 atau 4 berfungsi sebagai "bendera merah" dan menunjukkan bahawa syarikat mungkin mengalami masalah kewangan pada masa akan datang.

Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, adalah penting untuk diperhatikan bahawa nisbah hutang bersih-ke-EBITDA bukanlah satu-satunya petunjuk paling boleh dipercayai mengenai keadaan dan keuntungan kewangan syarikat. Sebagai contoh, jika syarikat baru-baru ini melabur dalam harta tanah, loji, dan peralatan (PP&E), hutang untuk tahun ini mungkin tinggi.

Pelaburan tersebut dapat menghasilkan penjualan yang lebih tinggi pada tahun fiskal berikutnya Tahun Fiskal (FY) Tahun fiskal (FY) adalah tempoh 12 bulan atau 52 minggu yang digunakan oleh kerajaan dan perniagaan untuk tujuan perakaunan untuk menyusun laporan kewangan tahunan. Tahun Fiskal (TK) tidak semestinya mengikuti tahun kalendar. Mungkin tempoh seperti 1 Oktober 2009 - 30 September 2010., tetapi nisbah hutang bersih-ke-EBITDA untuk tahun fiskal semasa akan lebih tinggi kerana peningkatan hutang. Dalam kes ini, nisbah bukanlah petunjuk yang paling tepat atau boleh dipercayai seperti apa rupa masa depan syarikat.

Contoh Praktikal

Pertimbangkan maklumat kewangan yang diperoleh dari penyata kewangan BotPlant Corporation di bawah:

• Wang tunai: $ 50,000

• Setara Tunai: $ 10,000

• EBITDA: $ 75,000

• Hutang jangka pendek: $ 40,000

• Hutang jangka panjang: $ 100,000

• Hutang Bersih: $ 80,000

Berdasarkan formula dan maklumat yang diberikan, hutang bersih BotPlant dapat dikira sebagai: ($ 40,0000 + $ 100,000) - ($ 50,000 + $ 10,000) = $ 80,000

Dengan adanya EBITDA, nisbah hutang kepada EBITDA dapat dikira seperti berikut:

$ 80,000 / $ 75,000 = 1.07

Ini adalah nisbah hutang bersih-ke-EBITDA yang agak rendah dan menyiratkan bahawa syarikat mungkin menghadapi sedikit atau tidak kesulitan membayar liabiliti mereka pada tahap pendapatan, tunai, dan hutang semasa.

Lebih Banyak Sumber

Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Liabiliti Semasa Liabiliti Semasa Liabiliti semasa adalah tanggungjawab kewangan entiti perniagaan yang perlu dibayar dan perlu dibayar dalam setahun. Sebuah syarikat menunjukkannya di kunci kira-kira. Tanggungjawab berlaku apabila syarikat telah melakukan transaksi yang telah menghasilkan jangkaan untuk aliran keluar wang masa depan atau sumber ekonomi lain.
  • EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA - dua metrik yang sangat biasa digunakan dalam penilaian kewangan dan syarikat. Terdapat perbezaan penting, kebaikan / keburukan untuk difahami. EBIT bermaksud: Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai. EBITDA bermaksud: Pendapatan Sebelum Faedah, Pajak, Susut Nilai, dan Pelunasan. Contohnya, dan
  • Leverage Ratio Leverage Ratio Leverage ratio menunjukkan tahap hutang yang ditanggung oleh entiti perniagaan terhadap beberapa akaun lain dalam kunci kira-kira, penyata pendapatan, atau penyata aliran tunai. Templat Excel
  • Nota Hutang Nota Hutang Nota Hutang adalah perjanjian bertulis (nota janji) di mana satu pihak bersetuju untuk membayar sejumlah wang tunai kepada pihak lain. Sebagai alternatif, nota yang perlu dibayar adalah pinjaman antara dua pihak. Lihat elemen nota dan contoh yang diperlukan.

Disyorkan

Apakah 7 keping baju besi Tuhan?
2022
Bagaimanakah cara saya menghidupkan sembang suara di Siege?
2022
Berapakah bilangan blok GB 3DS?
2022