Apakah Analisis Kredit Komersial?

Analisis kredit komersial adalah penilaian kemampuan syarikat untuk memenuhi tanggungjawab kewangannya. Objektif analisis adalah untuk menentukan tahap risiko yang berkaitan dengan entiti. Sebagai contoh, apabila syarikat menerbitkan bon, pelabur boleh menganalisis penyata kewangan yang diaudit Penyata Kewangan yang diaudit Syarikat awam diwajibkan oleh undang-undang untuk memastikan bahawa penyata kewangan mereka diaudit oleh BPA berdaftar. Tujuan audit bebas adalah untuk memberi jaminan bahawa pihak pengurusan telah mengemukakan penyata kewangan yang bebas dari kesilapan penting. Penyata kewangan yang diaudit membantu pembuat keputusan penerbit untuk menentukan risiko lalai. Bank juga mengkaji penyata kewangan bakal peminjam untuk menentukan kemampuan mereka untuk membuat pembayaran pokok dan faedah tepat pada masanya.

Analisis Kredit Komersial

Selepas kesimpulan penilaian, penilaian risiko diperoleh. Ia dilakukan dengan menganggarkan risiko peminjam risiko kemungkaran Kebarangkalian Lalai Kebarangkalian Lalai (PD) adalah kebarangkalian peminjam ingkar pembayaran pinjaman dan digunakan untuk mengira jangkaan kerugian dari pelaburan. pada tahap keyakinan tertentu dan jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman sekiranya berlaku kegagalan. Peringkat risiko menentukan sama ada pemberi pinjaman akan memberikan kredit kepada peminjam, dan jika demikian, jumlah kredit yang akan diberikan.

Ringkasan

  • Analisis kredit komersial merujuk kepada penilaian kemampuan syarikat untuk memenuhi kewajipan hutang.
  • Analisis kredit memberikan penilaian risiko kepada entiti, berdasarkan tahap risiko ingkar entiti dan anggaran jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman sekiranya berlaku kegagalan.
  • Pemberi pinjaman menilai perniagaan untuk menentukan sama ada menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk memenuhi perkhidmatan hutang, iaitu pembayaran pokok dan faedah.

Bagaimana Analisis Kredit Komersial Berfungsi

Semasa menjalankan analisis kredit, pelabur, bank, dan penganalisis boleh menggunakan pelbagai alat seperti analisis nisbah Analisis Nisbah Analisis nisbah merujuk kepada analisis berbagai kepingan maklumat kewangan dalam penyata kewangan perniagaan. Mereka digunakan terutamanya oleh penganalisis luaran untuk menentukan pelbagai aspek perniagaan, seperti keuntungan, kecairan, dan kesolvenan. , analisis aliran tunai, dan analisis trend untuk menentukan risiko lalai syarikat. Kadang kala, penganalisis kredit boleh melakukan tinjauan terhadap cagaran yang diberikan, sejarah kredit, dan kemampuan pengurusan. Penganalisis bertujuan untuk meramalkan kebarangkalian bahawa peminjam akan membayar tanggungjawab kewangan mereka dan tahap kerugian yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman sekiranya berlaku kegagalan.

Semasa bank mengkaji permohonan pinjaman, penekanan utama adalah aliran tunai yang dihasilkan oleh peminjam. Nisbah utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pembayaran balik peminjam adalah nisbah liputan perkhidmatan hutang (DSCR) Nisbah Liputan Perkhidmatan Hutang Nisbah Liputan Perkhidmatan Hutang (DSCR) mengukur kemampuan syarikat untuk menggunakan pendapatan operasinya untuk membayar semua kewajiban hutangnya , termasuk pembayaran balik pokok dan faedah hutang jangka pendek dan jangka panjang. . DSCR diperoleh dengan membahagikan jumlah aliran tunai entiti dengan perkhidmatan hutang (faedah tahunan dan pembayaran pokok). Nisbah liputan perkhidmatan hutang boleh dinyatakan sebagai nisbah minimum, di mana pemberi pinjaman tidak akan menerima kredit.

DSCR kurang dari satu menunjukkan aliran tunai entiti adalah negatif dan aliran tunai yang dihasilkan tidak cukup untuk menampung pembayaran hutang. DSCR satu bermaksud entiti menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung pembayaran hutang. DSCR 1.5 lebih disukai, dan ini bermaksud bahawa entiti menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk membayar semua pembayaran hutang dan tambahan aliran tunai 50% melebihi yang diperlukan untuk membayar hutangnya.

Analisis Kredit Komersial 5 C

Analisis kredit 5 C adalah kerangka asas yang memandu pemberi pinjaman dalam menilai kelayakan kredit peminjam. 5 C adalah seperti berikut:

1. Perwatakan

Perwatakan adalah elemen penting dalam analisis kredit, dan ia melihat reputasi peminjam untuk membayar hutang. Pemberi pinjaman berminat memberi pinjaman kepada orang-orang yang bertanggungjawab dan perlu yakin bahawa mereka mempunyai pengalaman, latar belakang pendidikan, dan pengetahuan industri yang tepat untuk mengendalikan perniagaan.

Sebagai tambahan, pemberi pinjaman menilai watak peminjam dengan melihat bukti, reputasi, interaksi mereka dengan orang lain, dan juga sejarah kredit. Ia akan mengkaji laporan kredit peminjam untuk mengetahui berapa banyak yang mereka pinjam pada masa lalu, dan sama ada mereka membayar kredit tepat pada waktunya. Sebilangan besar pemberi pinjaman mempunyai skor kredit asas yang mesti dipenuhi oleh pemohon pinjaman untuk memenuhi syarat untuk jenis kredit tertentu.

2. Kapasiti

Kapasiti menilai kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman menggunakan aliran tunai yang dihasilkan oleh perniagaan. Pemberi pinjaman mahukan jaminan bahawa perniagaan menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk dapat membuat pembayaran pokok dan faedah sepenuhnya.

Pemberi pinjaman akan menilai kemampuan peminjam dengan melihat penyata aliran tunai, skor kredit, serta sejarah pembayaran pinjaman dan perbelanjaan semasa. Ia akan mengira bagaimana pembayaran harus dilakukan, masa pembayaran, aliran tunai semasa, dan kebarangkalian peminjam akan membuat pembayaran yang berjaya.

3. Modal

Modal adalah jumlah wang yang dilaburkan oleh pemilik perniagaan atau pasukan eksekutif dalam perniagaan tersebut. Pemberi pinjaman bersedia memberikan kredit kepada peminjam yang telah melaburkan wang mereka sendiri ke dalam perniagaan, yang berfungsi sebagai bukti komitmen peminjam terhadap perniagaan tersebut.

Peminjam dengan sumbangan modal yang besar dalam perniagaan lebih mudah untuk mendapatkan kelulusan pinjaman kerana mereka mempunyai risiko ingkar yang lebih rendah. Contohnya, semasa membeli rumah, peminjam yang telah membayar wang pendahuluan kira-kira 20% dari nilai rumah boleh mendapatkan kadar dan syarat gadai janji yang lebih baik.

4. Cagaran

Cagaran adalah jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan pinjaman, dan ia berfungsi sebagai sandaran sekiranya peminjam gagal membayar pinjaman. Selalunya, cagaran yang diberikan untuk pinjaman adalah aset yang dipinjam oleh peminjam untuk membiayai. Sebagai contoh, rumah bertindak sebagai cagaran untuk gadai janji, dan pinjaman automatik dijamin dengan kenderaan. Cagaran ini juga boleh menjadi inventori untuk perniagaan, harta tanah harta tanah, peralatan kilang, dan modal kerja.

5. Syarat

Syarat pinjaman merujuk kepada tujuan pinjaman, serta syarat perniagaan. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membeli peralatan kilang, membiayai pembangunan harta tanah, atau berfungsi sebagai modal kerja. Pinjaman dengan tujuan tertentu lebih senang disetujui daripada pinjaman tandatangan yang dapat digunakan untuk tujuan apa pun.

Pemberi pinjaman juga mempertimbangkan keadaan persekitaran tempat perniagaan dijalankan. Keadaannya boleh menjadi keadaan ekonomi, trend industri, persaingan, dan lain-lain, dan bagaimana faktor-faktor ini boleh mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar balik pinjaman.

Bacaan Berkaitan

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan asas pengetahuan anda, sila terokai sumber kewangan tambahan yang berkaitan di bawah:

  • Pekerjaan Analisis Kredit Pekerjaan Penganalisis Kredit Pekerjaan penganalisis kredit merangkumi pelbagai jawatan. Secara amnya, penganalisis kredit bertanggungjawab untuk membantu pemberi pinjaman atau institusi kewangan lain -
  • Analisis Risiko Kredit Analisis Risiko Kredit Analisis risiko kredit boleh dianggap sebagai lanjutan dari proses peruntukan kredit. Setelah seseorang individu atau perniagaan memohon pinjaman atau pinjaman bank, institusi pinjaman menganalisis potensi faedah dan kos yang berkaitan dengan pinjaman.
  • Delinquency Rate Delinquency Rate Kadar kenakalan merujuk kepada peratusan pinjaman yang telah jatuh tempo. Ini menunjukkan kualiti syarikat pinjaman atau portfolio pinjaman bank.
  • Analisis Pinjaman Analisis Pinjaman Analisis pinjaman adalah kaedah penilaian yang menentukan sama ada pinjaman dibuat mengikut terma yang layak dan jika peminjam berpotensi dapat dan bersedia membayar balik pinjaman. Ini memeriksa kelayakan calon peminjam terhadap kriteria yang ditetapkan untuk memberi pinjaman.

Disyorkan

Apa itu Ichimoku Cloud?
Apa itu Crowdfunding Ekuiti?
Apakah Ketidakpastian?