Apakah Syarat Kredit?

Syarat kredit mewakili syarat yang digunakan oleh pemberi pinjaman, seperti bank, semasa melakukan usaha wajar apa-apa perkara lain yang dibangkitkan semasa proses P&A atau pelaburan. Ketekunan wajar diselesaikan sebelum perjanjian ditutup. proses untuk meminjamkan modal kepada bakal peminjam. Dengan kata lain, pemberi pinjaman mengikuti peraturan tertentu dan mematuhi sistem tertentu sambil melayakkan individu dan syarikat memperoleh pinjaman.

Syarat Kredit

5 Cs Kredit

Terdapat lima syarat utama yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menghasilkan kelayakan kredit Kelayakan kredit, secara sederhana, adalah seberapa "layak" atau layak mendapat kredit. Sekiranya pemberi pinjaman yakin bahawa peminjam akan menunaikan kewajipan hutangnya tepat pada waktunya, peminjam dianggap boleh dipercayai. bakal peminjam. Faktor-faktor tersebut juga dinamakan "5 Cs Kredit" dan adalah seperti berikut:

  • Perwatakan (sejarah kredit pemohon)
  • Kapasiti (nisbah hutang kepada pendapatan pemohon)
  • Modal (kekuatan modal pemohon)
  • Cagaran (aset pemohon yang boleh dicagarkan daripada pinjaman)
  • Syarat (pinjaman apa yang akan diperoleh dan jumlahnya?)

"5 C's Credit" adalah konsep untuk menganggarkan kemungkinan peminjam gagal bayar berdasarkan syarat dan syarat pinjaman tertentu. Ia merangkumi kedua-dua kualitatif (analisis fundamental Analisis Fundamental Dalam perakaunan dan kewangan, analisis fundamental adalah kaedah menilai nilai intrinsik sekuriti dengan menganalisis pelbagai faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Matlamat utama analisis fundamental adalah untuk mengukur nilai intrinsik sekuriti. .) dan analisis kuantitatif (pengiraan metrik), yang bermaksud bahawa pemberi pinjaman menilai dengan teliti keadaan kewangan peminjam dengan melihat prestasi keseluruhan mereka di pasaran terbuka dan penyata kewangan.

1. Perwatakan

Di sini, pemberi pinjaman ingin mengetahui terutamanya mengenai sejarah kredit peminjam, yang bermaksud sejauh mana peminjam telah membayar tanggungjawab hutang setakat ini dan apa reputasinya di antara pemberi pinjaman lain.

Maklumat tersebut boleh didapati dalam laporan kredit peminjam yang mengandungi maklumat terperinci mengenai jumlah yang dipinjam pada masa lalu dan sama ada semua pinjaman dibayar tepat pada waktunya. Tidak perlu dikatakan bahawa maklumat seperti itu banyak membantu pemberi pinjaman dalam menilai risiko kredit peminjam.

Yang penting, banyak pemberi pinjaman mempunyai syarat skor kredit minimum yang mesti dimiliki pemohon pinjaman agar layak mendapat kelulusan pinjaman. Keperluan berbeza antara pemberi pinjaman.

2. Kapasiti

Kapasiti adalah ukuran kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman tepat pada waktunya dengan mengira nisbah hutang kepada pendapatan (DTI) Nisbah Hutang-ke-Pendapatan Nisbah hutang-ke-pendapatan (DTI) adalah metrik yang digunakan oleh pemiutang untuk menentukan kemampuan peminjam untuk membayar hutang mereka dan membuat pembayaran faedah, yang merupakan hubungan antara pendapatan peminjam dan jumlah hutang yang berulang dalam jangka masa tertentu.

Pemberi pinjaman mengira nisbah DTI dengan mengambil jumlah hutang bulanan peminjam dan membahagikannya dengan pendapatan kasar bulanan.

Semakin rendah nisbah hutang-ke-pendapatan, semakin baik peluang bagi peminjam untuk mendapatkan pinjaman baru. Biasanya, pemberi pinjaman lebih suka melihat DTI pemohon sekitar 35% atau lebih rendah.

3. Modal

Jumlah modal yang dapat disumbangkan oleh peminjam untuk projek baru yang memerlukan pembiayaan hutang juga sangat penting bagi pemberi pinjaman semasa proses penilaian. Semakin tinggi bahagian modal peminjam bersedia untuk melabur, semakin rendah peluang gagal bayar.

Amaun pendahuluan juga mempengaruhi kadar faedah dan syarat pinjaman. Semakin tinggi wang pendahuluan, semakin rendah kadar faedahnya.

4. Cagaran

Cagaran adalah aset yang boleh dicagarkan daripada pinjaman oleh peminjam. Ini berfungsi sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman, dan sekiranya peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman berhak untuk mengambil kembali aset yang dijamin dan kemudian menjualnya di pasar terbuka untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan.

Contoh cagaran adalah harta yang dibeli dengan gadai janji atau kereta menggunakan pinjaman automatik. Sekiranya peminjam meletakkan cagaran, menjadi lebih murah bagi mereka untuk meminjam kerana risikonya berkurang.

5. Syarat

Kadar faedah, jumlah pokok dan pelunasan, dsb. Mewakili keadaan di mana entiti meminjam dana. Syarat juga merangkumi niat untuk menggunakan wang tersebut, iaitu tujuan peminjam, seperti membeli rumah atau melabur dalam usaha sama baru.

Kitaran ekonomi suatu negara, tren industri, atau perubahan perundangan juga dipertimbangkan dalam penilaian kredit.

Sumber tambahan

Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:

  • Penilaian Kredit Penilaian Kredit Penilaian kredit adalah pendapat agensi kredit tertentu mengenai kemampuan dan kesediaan entiti (kerajaan, perniagaan, atau individu) untuk memenuhi kewajiban kewangannya dengan lengkap dan dalam jangka masa yang ditetapkan. Penilaian kredit juga menandakan kemungkinan debitur akan ingkar.
  • Analisis Pinjaman Analisis Pinjaman Analisis pinjaman adalah kaedah penilaian yang menentukan sama ada pinjaman dibuat mengikut terma yang layak dan jika peminjam berpotensi dapat dan bersedia membayar balik pinjaman. Ini memeriksa kelayakan calon peminjam terhadap kriteria yang ditetapkan untuk memberi pinjaman.
  • Kualiti Cagaran Kualiti Cagaran Kualiti cagaran berkaitan dengan keadaan keseluruhan aset tertentu yang ingin dilampirkan oleh syarikat atau individu sebagai jaminan semasa meminjam dana
  • Siapa yang Menilai Pinjaman Bank? Siapa yang Menilai Pinjaman Bank? Proses pinjaman melibatkan rangkaian aktiviti yang membawa kepada persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman bank. Bahagian pinjaman bank menggunakan

Disyorkan

Apa itu Capital Capital?
Apa itu Kursus Perbankan?
Apa itu Syarikat Pengurusan Aset (AMC)?