Apakah Pemberitahuan Lalai?

Notis mungkir adalah pemberitahuan umum yang diajukan ke mahkamah negeri dan menyatakan bahawa peminjam tertunggak. Ini digunakan ketika peminjam menunda membuat pembayaran gadai janji, dan pemberi pinjaman gadai janji memfailkan pemberitahuan mungkir sebagai langkah pertama penyitaan penyitaan Apabila pemilik rumah berhenti membayar pinjaman yang digunakan untuk membeli rumah, rumah tersebut dianggap berada di penyitaan. Yang akhirnya bermaksud bahawa pemilikan proses.

Pemberitahuan Lalai

Sebilangan pemberi pinjaman menggunakan pemberitahuan mungkir sebagai peringatan rasmi kepada peminjam bahawa jika mereka tidak membuat pembayaran gadai janji dalam tarikh yang ditentukan, pemberi pinjaman akan mengambil tindakan untuk merampas harta tanah. Di beberapa negeri, pemberi pinjaman boleh dibenarkan untuk memasang notis ingkar di pintu depan atau tingkap harta tanah yang digadai.

Notis ingkar juga dikenali sebagai pemberitahuan lelongan awam atau penyitaan.

Ringkasan

 • Pemberitahuan mungkir adalah pemberitahuan yang dikirimkan kepada peminjam yang memaklumkan kepada mereka bahawa pembayaran gadai janji mereka tertunggak Arrears Arrears merujuk kepada pembayaran yang tertunggak dan yang seharusnya dilakukan pada akhir tempoh tertentu setelah kehilangan pembayaran yang diperlukan. Jumlah tunggakan sama dengan jumlah semua pembayaran yang terkumpul dari masa ke masa sejak pembayaran pertama dibayar. .
 • Pemberitahuan mungkir adalah langkah terakhir dari proses penyitaan gadai janji.
 • Pemberitahuan mungkir merangkumi maklumat mengenai peminjam dan pinjaman gadai janji, seperti nama dan alamat peminjam, keterangan mengenai harta tanah, dan maklumat mengenai pemberi pinjaman.

Isi Pemberitahuan Lalai

Proses penyitaan bermula apabila pemberi pinjaman memfailkan notis ingkar ke pengadilan. Isi utama notis lalai termasuk:

 • Nama dan alamat peminjam
 • Nama dan alamat pemberi pinjaman Pemberi pinjaman Pemberi pinjaman didefinisikan sebagai institusi perniagaan atau kewangan yang memberikan kredit kepada syarikat dan individu, dengan harapan bahawa jumlah penuh
 • Nama dan alamat pemegang amanah
 • Penerangan dan alamat harta tanah yang digadaikan
 • Syarat perjanjian gadai janji yang telah dilanggar
 • Keterangan mengenai lalai dan ubat yang diperlukan untuk mengemas kini akaun
 • Tindakan yang akan diambil oleh pemberi pinjaman sekiranya peminjam tidak mematuhi
 • Masa tenggang di mana peminjam dibenarkan untuk menanggapi notis tersebut
 • Pernyataan bahawa jika keingkaran tidak disembuhkan sebelum jangka waktu yang dibenarkan, pemberi pinjaman akan menjual harta gadai janji di lelong awam Lelong Lelong adalah sistem membeli dan menjual barang atau perkhidmatan dengan menawarkannya untuk menawar, membolehkan orang menawar, dan menjual kepada penawar tertinggi. Pembida bersaing antara satu sama lain

Bagaimana Notis Lalai Berfungsi

Apabila peminjam menerima pemberitahuan mungkir, itu tidak bermaksud bahawa pemberi pinjaman telah memulakan proses penyitaan harta tanah yang digadaikan. Pemberi pinjaman memberikan notis sebagai amaran rasmi kepada peminjam bahawa mereka berisiko kehilangan harta gadai janji jika mereka tidak menyelesaikan pembayaran gadai janji tunggakan. Walau bagaimanapun, beberapa pemberi pinjaman dapat memberikan notis sebagai pemberitahuan terakhir kepada peminjam sebelum pemberi pinjaman memulakan proses penyitaan untuk merebut harta tanah.

Sebilangan besar pemberi pinjaman menggunakan pemberitahuan mungkir dalam penyitaan bukan kehakiman, di mana pemberi pinjaman melalui proses di luar mahkamah untuk melelong harta tanah. Dalam kes sedemikian, pemberi pinjaman diminta untuk mengemukakan notis ingkar di pejabat perakam daerah.

Pemberitahuan mungkir akan mempengaruhi sejarah kredit peminjam kerana maklumat tersebut dilaporkan kepada biro kredit, yang mencatat maklumat tersebut dalam laporan kredit individu. Pemberi pinjaman akan menjauhkan diri dari memberikan kemudahan kredit kepada peminjam dengan skor kredit yang rosak dan sejarah kegagalan. Prosiding penyitaan memberi kesan buruk kepada skor kredit peminjam, dan mereka akan menghadapi kesulitan dalam mengakses pinjaman dari pemberi pinjaman lain.

Apa yang Berlaku Setelah Peminjam Menerima Notis Lalai?

Setelah peminjam menerima notis ingkar, mereka mempunyai 14 hari untuk mengambil tindakan. Sekiranya pembeli berjaya merundingkan rancangan penyelesaian dengan pemberi pinjaman atau membayar jumlah yang dinyatakan dalam notis lalai dalam 14 hari, pemberi pinjaman tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap peminjam.

Walau bagaimanapun, jika peminjam tidak membayar balik jumlah yang ingkar dalam 14 hari setelah menerima notis, pemberi pinjaman boleh membatalkan perjanjian gadai janji, dan ingkarnya didaftarkan dengan biro kredit. Proses penyitaan kemudian dilanjutkan ke peringkat seterusnya.

Peristiwa yang Mengikuti Notis Lalai

Pemberitahuan mungkir adalah langkah terakhir yang diambil oleh pemberi pinjaman sebelum mengaktifkan gadai janji dan merampas harta tanah yang digadaikan. Hak gadai janji adalah hak yang dimiliki oleh pemiutang atas aset peminjam. Pemiutang mesti mendaftarkan hak tersebut kepada pemerintah sebagai pernyataan kepentingan mereka terhadap harta tanah.

Mendaftar gadai janji juga memberitahu orang ramai bahawa gadai janji di harta tanah mesti dilepaskan sebelum harta tanah dapat dijual kepada orang ramai. Notis ingkar diajukan ke pengadilan negeri di mana hak gadai direkodkan.

Setelah pemberi pinjaman memfailkan notis ingkar, langkah seterusnya adalah mengadakan perbicaraan untuk mengaktifkan gadai janji yang dicatatkan dengan gadai janji. Perbicaraan memungkinkan peminjam untuk berunding dengan pemberi pinjaman dengan menyarankan rancangan penyelesaian untuk pembayaran dan pembayaran undang-undang yang gagal bayar. Sekiranya kes itu sampai ke tahap persetujuan, pemberi pinjaman mendapat kebenaran untuk memulakan penyitaan harta tanah.

Ini bermaksud bahawa pemberi pinjaman mempunyai kuasa untuk memerintahkan peminjam untuk mengosongkan harta itu dalam jangka masa yang ditentukan, setelah itu pinjaman yang terhutang dihapuskan, dan pemberi pinjaman mengundang tawaran untuk harta tanah dalam lelongan awam.

Sumber tambahan

Kewangan adalah pembekal rasmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pembayaran balik pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang dirancang untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan anda mengenai analisis kewangan, kami sangat mengesyorkan sumber tambahan di bawah:

Perjanjian Keselamatan Umum Perjanjian Keselamatan Umum Perjanjian Keselamatan Umum (GSA) adalah kontrak yang ditandatangani antara dua pihak - pemiutang (pemberi pinjaman) dan penghutang (peminjam) - untuk mendapatkan pinjaman peribadi,

Analisis Pinjaman Analisis Pinjaman Analisis pinjaman adalah kaedah penilaian yang menentukan sama ada pinjaman dibuat mengikut terma yang layak dan jika peminjam berpotensi dapat dan bersedia membayar balik pinjaman. Ini memeriksa kelayakan calon peminjam terhadap kriteria yang ditetapkan untuk memberi pinjaman.

Perjanjian Forbearance gadai janji Perjanjian Forbearance gadai janji Perjanjian toleransi gadai janji dibuat apabila bank atau pemberi pinjaman gadai janji lain bersetuju untuk sementara waktu melepaskan pembayaran gadai janji peminjam atau mengurangkan

Lien Lien Lien adalah hak undang-undang untuk menuntut kepentingan keselamatan terhadap harta tanah yang diberikan oleh pemilik harta itu kepada pemiutang. A gadai janji biasanya digunakan sebagai

Disyorkan

Berapakah Kadar Kredit Pendapatan (ECR)?
Berapakah Gaji Penganalisis Kredit Komersial?
Apa itu Perjanjian Pinjaman Komersial?