Apa itu CEO vs CFO?

Orang di luar dunia perniagaan sering keliru dengan peranan yang dimainkan oleh CEO vs CFO. Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan Ketua Pegawai Kewangan (CFO) memikul tanggungjawab yang berbeza tetapi sama pentingnya dalam organisasi Jenis Organisasi Artikel ini mengenai pelbagai jenis organisasi meneroka pelbagai kategori yang boleh merangkumi struktur organisasi. Struktur organisasi.

CEO memikul peranan utama untuk mengawasi operasi seluruh syarikat, dari penjualan hingga pentadbiran. Dia memegang pangkat tertinggi dalam syarikat dan hanya melapor kepada lembaga pengarah. Sebaliknya, CFO mengambil kedudukan kewangan dengan kedudukan tertinggi dalam syarikat. Fokus utama CFO adalah pengurusan kewangan perniagaan.

CEO vs CFO

Apa itu CEO?

Ketua Pegawai Eksekutif adalah pengurus organisasi yang paling kanan, yang mengawasi aktiviti seluruh organisasi. Ketua pegawai eksekutif menguruskan organisasi yang berbeza, seperti entiti kerajaan, organisasi bukan untung, dan syarikat swasta dan awam Syarikat swasta vs awam Perbezaan utama antara syarikat swasta vs syarikat awam adalah bahawa saham syarikat awam diperdagangkan di bursa saham, sementara saham syarikat swasta tidak. .

Ketua Pegawai Eksekutif biasanya melaporkan kepada lembaga pengarah Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah pada dasarnya adalah panel orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham. Setiap syarikat awam diwajibkan untuk memasang dewan pengarah; organisasi bukan untung dan banyak syarikat swasta - walaupun tidak diwajibkan - juga menubuhkan lembaga pengarah. syarikat dan bertanggungjawab untuk memaksimumkan nilai entiti, termasuk pendapatan, pangsa pasar, harga saham, dan lain-lain. Di sektor kerajaan dan bukan keuntungan, ketua pegawai eksekutif biasanya berusaha untuk mencapai hasil yang berkaitan dengan misi organisasi.

Apa itu CFO?

CFO adalah pengurus kanan dengan peranan utama mengawasi pengurusan kewangan dan aktiviti kewangan syarikat, termasuk pengurusan risiko kewangan, perancangan kewangan, pelaporan kewangan Penyata Kewangan yang Diaudit Syarikat awam diwajibkan oleh undang-undang untuk memastikan penyata kewangan mereka diaudit oleh CPA berdaftar. Tujuan audit bebas adalah untuk memberi jaminan bahawa pihak pengurusan telah mengemukakan penyata kewangan yang bebas dari kesilapan penting. Penyata kewangan yang diaudit membantu pembuat keputusan, penyimpanan rekod, pemeriksaan menandatangani, dan analisis data. CFO setanding dengan pengawal atau bendahari.

Ketua pegawai kewangan biasanya melaporkan kepada CEO, dan juga lembaga pengarah. Mereka juga boleh mengambil tempat duduk di papan. Mereka adalah ketua pegawai kewangan syarikat dan juga jurucakap kewangan utama. Mereka biasanya mendukung Chief Operating Officer (COO) pada kedua-dua hal taktik dan strategi mengenai analisis biaya-manfaat, mendapatkan dana baru, keperluan peramalan, dan manajemen anggaran Penganggaran Anggaran adalah pelaksanaan taktis dari rancangan bisnis. Untuk mencapai tujuan dalam rancangan strategik perniagaan, kita memerlukan beberapa jenis anggaran yang membiayai rancangan perniagaan dan menetapkan ukuran dan petunjuk prestasi. .

CFO

Perbezaan antara CEO dan Peranan CFO

Perbezaan ketara dalam peranan yang dimainkan oleh CEO vs CFO disenaraikan di bawah:

1. Tanggungjawab Utama

Tugas utama ketua pegawai eksekutif adalah mengawasi gambaran besar, mengawasi operasi di semua jabatan dan memastikan bahawa matlamat jangka panjang syarikat dapat dicapai. CEO tidak melibatkan dirinya dalam tugas-tugas terperinci setiap jabatan tetapi menjaga pengawasan umum dengan bantuan pengurus jabatan.

Mereka biasanya fokus pada hal-hal seperti mengartikulasikan visi syarikat kepada personel dan calon pelanggan, melaksanakan keputusan yang dibuat oleh dewan pengarah syarikat, mengembangkan kepemimpinan dalam syarikat, mendorong produktivitas, dan memastikan kedudukan yang kuat dipertahankan di pasar.

Ketua Pegawai Eksekutif bertanggungjawab terutamanya untuk prestasi syarikat secara keseluruhan. Peranan biasanya ditentukan oleh dewan pengarah. Sebaliknya, CFO bertanggungjawab untuk bahagian kewangan syarikat sahaja. CFO adalah pengurus kewangan tertinggi organisasi. CFO, dalam kebanyakan kes, bertanggungjawab untuk beberapa jabatan yang berkaitan dengan kewangan, seperti penganggaran, perakaunan, pematuhan, dan pengauditan.

2. Strategi

CEO memikul tanggungjawab untuk strategi umum organisasi dan prosedur yang digunakan untuk mencapai strategi tersebut. CFO bertanggung jawab atas sokongan kewangan strategi korporat, yang bermaksud mereka memastikan bahawa wang tunai mencukupi untuk menampung keperluan strategik dan mengurangkan risiko.

3. Perhubungan

CFO juga memainkan peranan penghubung yang penting, kerana mereka menjalin hubungan dengan pemberi pinjaman, bank, pelabur, pengawal selia, dan institusi kewangan lain. Sebagai contoh, CFO menghadiri pertemuan dengan pelabur swasta untuk membincangkan minat yang terakhir dalam syarikat atau dengan bank untuk membuat kredit.

Ketua Pegawai Eksekutif adalah wajah umum syarikat, membuat ucapan dan bertemu dengan pemimpin masyarakat dan akhbar.

4. Melapor hubungan

Ketua Pegawai Eksekutif biasanya melaporkan kepada lembaga pengarah syarikat, sementara CFO melaporkan kepada CEO. Sebagai ketua pegawai kewangan, CFO menyusun anggaran tahunan syarikat, menganalisis data kewangan, dan mengesan perbelanjaan dan pendapatan. CFO juga boleh menganggotai lembaga pengarah, sama seperti CEO.

5. Analisis

CFO menangani tugas yang memerlukan analisis kewangan kuantitatif dan kualitatif. Dia bertanggungjawab untuk mengkaji pelbagai aspek syarikat untuk memastikan bahawa kos operasi dikendalikan dengan cara yang betul dan sumber daya diperuntukkan dengan betul.

CFO juga melakukan analisis pelaburan modal masa depan syarikat dan mengkaji trend pasaran semasa. Dia kemudian melaporkan hasil tersebut kepada CEO, yang memutuskan bagaimana menyesuaikan operasi firma untuk menjadikannya lebih efektif dan efisien.

6. Pembangunan

Adalah menjadi tanggungjawab CEO untuk mencari, mencari, dan mempersiapkan pekerja di dalam firma untuk jawatan pengurusan. CFO mencari dan mengurus kakitangan dalam bidang perakaunan dan kewangan sahaja.

Bacaan Berkaitan

Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai CEO vs CFO. Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:

  • Panduan Gaji Kewangan Panduan Gaji Kewangan Dalam panduan gaji kewangan ini, kami merangkumi beberapa pekerjaan kewangan dan gaji titik tengahnya yang sesuai untuk tahun 2018. Tidak kira dalam industri ini, profesional kewangan yang baik sukar dicari. Persaingan untuk mendapatkan dan mengekalkan bakat terbaik dalam bidang kewangan dan perakaunan masih sukar.
  • Teori Kepemimpinan Teori Kepemimpinan Teori kepemimpinan adalah sekolah pemikiran yang dikemukakan untuk menerangkan bagaimana dan mengapa individu tertentu menjadi pemimpin. Teori-teori tersebut menekankan sifat dan tingkah laku yang boleh diguna pakai oleh individu untuk meningkatkan kemampuan kepimpinan mereka sendiri.
  • Kemahiran Pengurusan Kemahiran Pengurusan Kemahiran pengurusan boleh didefinisikan sebagai sifat atau kebolehan tertentu yang harus dimiliki oleh eksekutif untuk memenuhi tugas-tugas tertentu dalam
  • Imbuhan Imbuhan Imbuhan adalah apa-apa jenis pampasan atau pembayaran yang diterima oleh individu atau pekerja sebagai pembayaran untuk perkhidmatan mereka atau pekerjaan yang mereka lakukan untuk organisasi atau syarikat. Ini merangkumi apa sahaja gaji pokok yang diterima oleh pekerja, bersama dengan jenis pembayaran lain yang timbul semasa kerja mereka, yang mana

Disyorkan

Apakah Fungsi SUMIFS di Excel?
Apakah Ramalan Kewangan?
Apakah Masalah Prinsipal-Ejen?