Apa itu Birokrasi?

Sistem atau pengaturan untuk mempertahankan kewenangan yang seragam di dalam dan di seluruh institusi Corporation A Corporation adalah entiti undang-undang yang dibuat oleh individu, pemegang saham, atau pemegang saham, dengan tujuan beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Syarikat dibenarkan untuk membuat kontrak, menuntut dan disaman, memiliki aset, membayar cukai persekutuan dan negeri, dan meminjam wang dari institusi kewangan. dikenali sebagai birokrasi. Kata birokrasi berakar pada yang berikut:

 • Bureau (French): yang bermaksud meja kecil.
 • Kratein (Yunani): yang bermaksud memerintah.

Jadi, birokrasi pada dasarnya bermaksud memerintah oleh pejabat. Salah satu orang pertama di zaman moden yang serius memikirkan birokrasi adalah seorang ahli sosiologi Jerman, Max Weber (1864-1920). Dia mendefinisikan konsep itu sebagai cara yang rasional untuk mengatur perniagaan yang kompleks.

Birokrasi

Birokrasi dalam Kerajaan dan Perniagaan

Dalam pemerintahan atau organisasi besar, birokrasi sangat diperlukan dalam mentadbir peraturan dan undang-undang. Struktur birokrasi dirancang untuk mentadbir koordinasi berskala besar dan sistematik antara banyak orang yang bekerja pada tahap yang berbeza untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya, ia berkaitan dengan organisasi politik tetapi pada zaman moden ini dikaitkan dengan sistem pentadbiran yang mengatur institusi besar mana pun. Pelbagai mod adalah hierarki, profesionalisasi, pengkhususan Kelebihan Mutlak Dalam ekonomi, kelebihan mutlak merujuk kepada keupayaan mana-mana ejen ekonomi, sama ada individu atau kumpulan, untuk menghasilkan kuantiti produk yang lebih besar daripada pesaingnya. Diperkenalkan oleh ahli ekonomi Skotlandia, Adam Smith, dalam karyanya pada tahun 1776, "Pertanyaan mengenai Alam dan Sebab Kekayaan Bangsa,"dan cara tetap melakukan sesuatu.

Dalam pengurusan birokrasi, semua tugas biasa yang akan dilaksanakan diklasifikasikan sebagai tugas rasmi Penerangan Pekerjaan Penganalisis Kewangan Deskripsi pekerjaan penganalisis kewangan di bawah ini memberikan contoh tipikal dari semua kemahiran, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk disewa untuk pekerjaan penganalisis di bank, institusi, atau syarikat. Melakukan ramalan kewangan, pelaporan, dan pengukuran metrik operasi, menganalisis data kewangan, membuat model kewangan dan menerapkan peraturan adalah satu-satunya wewenang pihak pengurusan. Birokrasi menuntut birokrat sangat disiplin dan mematuhi peraturan. Ini memperoleh kekuatannya dari rasional.

Birokrasi tidak hanya terbatas pada organisasi politik. Apabila koordinasi orang menjadi keperluan, birokrasi adalah jawapannya. Walaupun birokrasi melancarkan proses merealisasikan tujuan institusi, pada masa yang sama ia dapat menjadikan mekanisme kelihatan lebih penting daripada perkhidmatan akhir yang diinginkan.

Ciri-ciri Birokrasi Weberian

1. Pengkhususan tugas

Organisasi ini mendapat keuntungan secara langsung kerana pembahagian kerja dan tugas yang diberikan kepada pekerja berdasarkan siapa yang tahu apa yang terbaik, dan setiap pekerja diberi tahu tentang apa yang diharapkan dapat disampaikannya.

2. Kuasa hierarki

Pelbagai lapisan kedudukan hierarki adalah ciri birokrasi, di mana anak tangga bawah diawasi oleh anak tangga yang lebih tinggi dengan kekuatan yang lebih besar. Komunikasi, perwakilan, dan pengawasan lebih mudah dalam struktur yang teratur.

3. Impersonal

Hubungan antara pekerja adalah formal dan tidak peribadi. Keputusan yang akan dibuat adalah rasional dan bebas dari semua kemampuan emosi.

4. Orientasi kerjaya

Pekerja dipilih berdasarkan kemampuan, pengalaman sebelumnya, dan kepakaran mereka. Ini membolehkan pekerja membuat pengkhususan lebih jauh dan menaiki tangga dalam promosi yang sepatutnya. Pemilihan ke jawatan kosong adalah formal.

5. Peraturan dan keperluan

Terdapat sekumpulan peraturan yang mesti dipatuhi oleh pekerja. Peraturan baru, dari semasa ke semasa, dapat dilaksanakan oleh pengurus di posisi yang lebih tinggi.

Kelebihan Birokrasi

 • Pembahagian kerja : Memudahkan kerja; membawa kepada pengkhususan.
 • Kecekapan : Kompetensi meningkat; kerja dilakukan dengan cekap di bawah pengawasan pengurus segera dalam hierarki.
 • Kebertanggungjawaban dan pertanggungjawaban : Warga biasa dapat meminta pegawai pemerintah dan birokrat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Organisasi bertanggungjawab sekiranya ada yang tidak kena.
 • Membuat keputusan : Keputusan umumnya diserahkan kepada pekerja oleh pengurus terdekatnya, dan kepada pengurus oleh orang-orang di atas mereka dalam hierarki.
 • Peraturan dan peraturan : Kumpulan peraturan dan undang-undang yang dinyatakan dengan jelas dalam banyak hal menjadikan kepatuhan kepada mereka sebagai prasyarat dalam struktur birokrasi, sehingga mengurangi ruang lingkup ketidakpatuhan terhadap kerangka peraturan dan protokol.
 • Kemudahan pentadbiran : Memudahkan pentadbiran; organisasi lebih tersusun secara rasional dalam hierarki struktur. Dalam struktur birokrasi, menjaga kendali manajemen, melakukan penyesuaian yang diperlukan ketika dan ketika diperlukan, dan pengenalan seperangkat peraturan baru, sesuai dengan keperluan dari semasa ke semasa, lebih mudah kerana ukuran organisasi yang besar.

Kekurangan Birokrasi

 • Merah pita : Birokrasi, dengan watak sangat, berikut satu set tertentu peraturan. Ini menimbulkan kekurangan fleksibiliti dan sering menyebabkan ketidakcekapan.
 • Kelewatan birokrasi : Kumpulan peraturan yang rumit dalam sistem birokrasi sering menyebabkan kelewatan yang lama.
 • Rasuah birokrasi : Rasuah di bidang birokrasi yang lebih tinggi boleh menjadi sangat buruk bagi ekonomi.
 • Perubahan tujuan : Proses menyiapkan kerja dalam sistem birokrasi adalah membebankan dan seperangkat peraturan dan undang-undang sering kali diberi kepentingan yang lebih besar daripada hasil akhirnya.
 • Kertas kerja : Banyak kertas kerja mungkin diperlukan walaupun untuk kerja yang sangat sederhana.
 • Kompartementalization : Oleh kerana pekerjaan dibahagikan mengikut kategori, ia menyekat peluang untuk bekerjasama dan orang yang melakukan tugas dalam kategori lain.
 • Nepotisme : Nepotisme dalam birokrasi sering menjadi masalah. Pengurus yang duduk di atas boleh memihak kepada mereka sendiri dan membantu mereka meningkat lebih cepat daripada individu yang lebih layak.
 • Membuat keputusan : Pengambilan keputusan dalam birokrasi didasarkan pada seperangkat peraturan dan undang-undang tertentu. Ketegaran ini sering menyebabkan memilih keputusan yang diprogramkan sementara jalan yang lebih baru tidak diterokai.

Bacaan Berkaitan

Ini telah menjadi panduan Kewangan untuk birokrasi. Untuk melanjutkan pelajaran anda dalam bidang ekonomi, kami mencadangkan sumber kewangan berikut akan sangat berguna:

 • Fiscal Policy Fiscal Policy Fiscal Policy merujuk kepada dasar belanjawan pemerintah, yang melibatkan pemerintah memanipulasi tahap perbelanjaan dan kadar cukai dalam ekonomi. Kerajaan menggunakan dua alat ini untuk memantau dan mempengaruhi ekonomi. Ini adalah strategi bersama untuk dasar kewangan.
 • Ekonomi Pasaran Ekonomi Pasar Ekonomi pasar didefinisikan sebagai sistem di mana pengeluaran barang dan perkhidmatan diatur sesuai dengan keinginan dan kemampuan pasar yang berubah
 • Perikatan Strategik Perikatan Strategik Perikatan strategik adalah perjanjian antara syarikat bebas untuk bekerjasama dalam pembuatan, pengembangan, atau penjualan produk dan perkhidmatan.
 • Politik Pejabat Politik Pejabat Politik pejabat terdapat di hampir mana-mana organisasi. Mereka adalah aktiviti yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan status dan memajukan agenda peribadi mereka - kadang-kadang dengan mengorbankan orang lain. Tindakan melayan diri ini tidak rasmi atau tidak rasmi dan boleh menjadi sebab mengapa politik di tempat kerja

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?