Apakah Analisis Organisasi?

Analisis organisasi adalah proses menilai pertumbuhan, personel, operasi, dan lingkungan kerja suatu entiti. Melakukan analisis organisasi bermanfaat, kerana ia membolehkan pihak pengurusan mengenal pasti bidang kelemahan dan kemudian mencari pendekatan untuk menghilangkan masalah.

Analisis Organisasi

Ciri-ciri Analisis Organisasi

Aspek penting dalam analisis organisasi merangkumi penilaian elemen luaran yang dapat mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi. Analisis organisasi juga merangkumi penilaian potensi dan sumber daya organisasi secara strategik.

Kelemahan dan kekuatan dalaman, bersama dengan ancaman dan peluang luaran, menentukan kejayaan entiti. Atas sebab ini, analisis SWOT Analisis SWOT Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji persekitaran dalaman dan luaran syarikat dan merupakan sebahagian daripada proses perancangan strategik syarikat. Di samping itu, a adalah bahagian penting dalam analisis organisasi. Ia digunakan oleh perniagaan untuk menilai prestasi mereka dan menetapkan tujuan atau objektif.

1. Kekuatan

Keunggulan persaingan yang dinikmati oleh organisasi berbanding pesaingnya adalah kelebihan yang menentukan kejayaannya. Menilai kekuatan organisasi melibatkan penilaian pengurusan Struktur Korporat Struktur korporat merujuk kepada organisasi jabatan atau unit perniagaan yang berbeza dalam syarikat. Bergantung pada matlamat syarikat dan industri, tenaga kerja, sumber, dan juga matlamat pemasaran semasa. Secara umum, analisis dalaman melihat kecekapan dan sumber daya teras entiti.

Menentukan kemampuan organisasi membantu pasukan pengurusan membuat keputusan yang tepat kerana mereka merangka objektif jangka panjang. Aspek penting lain dari analisis dalaman termasuk melihat objektif kewangan, perancangan strategik Perancangan Strategik Perancangan strategik adalah seni merumuskan strategi perniagaan, melaksanakannya, dan menilai kesannya terhadap objektif organisasi. Konsep, dan struktur operasi.

2. Kelemahan

Kelemahan jelas merupakan aspek organisasi yang boleh mempengaruhi prestasinya. Menyedari kelemahan adalah penting, kerana ia membolehkan organisasi mencari masalah dan melaksanakan perubahan yang bermanfaat. Di samping itu, organisasi dapat mengembangkan pilihan yang sesuai dalam proses perancangan strategiknya, terutama ketika hasilnya tidak memuaskan.

Kelemahan yang berpotensi termasuk moral yang rendah Moral pekerja Moral pekerja didefinisikan sebagai kepuasan, pandangan, dan perasaan kesejahteraan keseluruhan yang dimiliki oleh pekerja di tempat kerja. Dengan kata lain, ini merujuk kepada bagaimana perasaan pekerja yang berpuas hati tentang persekitaran kerja mereka. Semangat pekerja penting bagi banyak perniagaan kerana pengaruh langsung terhadapnya, kepemimpinan yang lemah, kewangan yang lemah, teknologi usang, dan fungsi yang tidak cekap. Contoh perubahan adalah organisasi, yang sebelumnya mengalami kawalan kos yang buruk, bekerja keras untuk menguruskan kos.

3. Peluang

Secara amnya, analisis luaran menimbang ancaman dan peluang yang ada di luar organisasi. Penilaian luaran merangkumi peningkatan persaingan, menganalisis trend pasaran, dan menilai kesan teknologi terhadap prestasi organisasi. Ketika melihat peluang luaran, organisasi perlu mengenal pasti trend semasa di pasaran, serta kelemahan dan jurang di pasaran yang boleh masuk dan diisi.

Entiti juga perlu mempertimbangkan perubahan teknologi sebagai peluang. Inovasi membantu mewujudkan peluang untuk perniagaan. Oleh itu, organisasi yang memisahkan diri dari segi kecekapan penggunaan teknologi yang ada mampu menjadi pemimpin dalam industri masing-masing.

4. Ancaman

Tidak semua ancaman merugikan kejayaan perniagaan. Sebagai contoh, buruh dapat menjadi ancaman atau peluang, tergantung pada kondisi ekonomi yang berlaku. Perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga memberikan pengaruh terhadap seberapa baik prestasi organisasi dalam industri.

Untuk berjaya dalam persekitaran yang kompetitif, organisasi perlu belajar mengatasi dan merangkul perubahan ketika ia berlaku.

Model Analisis Organisasi

Analisis organisasi membantu perniagaan berjaya dalam persekitaran perniagaan yang dinamik. Untuk itu, entiti perlu memahami modelnya. Pemodelan perniagaan adalah parameter utama dalam proses analisis organisasi. Model menjelaskan bagaimana perniagaan berfungsi dan perubahan yang mereka alami, sehingga mereka dapat mencapai tahap prestasi yang diinginkan.

Terdapat empat model berbeza yang biasa digunakan oleh organisasi. Model pertama adalah model rasional. Falsafahnya adalah bahawa hanya ada satu cara yang logik untuk melaksanakan tugas. Model alternatif adalah model semula jadi , yang percaya bahawa perniagaan tidak hanya ingin mencapai tujuannya sendiri, tetapi juga mempengaruhi persekitaran luarannya secara positif.

Sosio-teknikal adalah model ketiga. Menurut model sosio-teknikal, perniagaan terus berkembang secara berterusan. Perubahan dilakukan setiap kali harapan pekerja diubah kerana bekerjasama dengan rakan pekerja.

Yang terakhir adalah model kognitif . Model ini memberi penekanan besar pada tugas yang dilakukan oleh pasukan perniagaan. Banyak perhatian diberikan kepada pembahagian dan penyelarasan tugas di kalangan pekerja.

Faedah Analisis Organisasi

Analisis organisasi menawarkan banyak faedah untuk perniagaan. Pertama, ini membantu perniagaan memperbaiki kelemahan mereka. Memahami bagaimana fungsi perniagaan membantu menjelaskan kelemahan yang mungkin hanya memerlukan perubahan sederhana untuk memacu pertumbuhan. Analisis organisasi membantu perniagaan mencari idea inovatif, seperti cara baru untuk menyusun objektif agar pekerja lebih produktif.

Kata Akhir

Perniagaan yang mencari kelebihan daya saing boleh mendapat keuntungan daripada melakukan analisis organisasi. Maklumat yang dihasilkan dari analisis organisasi akan membantu entiti memahami apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan dirinya sebagai usaha yang lebih berjaya dan menguntungkan. Sama ada perniagaan itu baru atau lama, analisis organisasi dapat membantu pemilik dan pengurus mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai perniagaan mereka.

Sumber tambahan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Pentaksiran Penilaian Penilaian pada asasnya adalah cara untuk melakukan analisis atau penilaian yang tidak berat sebelah terhadap aset, perniagaan atau organisasi, atau untuk menilai prestasi terhadap satu set standard atau kriteria yang diberikan. Dilakukan oleh penilai yang berkelayakan, penilaian biasanya dilakukan setiap kali harta benda atau aset hendak dijual dan nilainya harus ditentukan
  • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Petunjuk Prestasi Utama (KPI) adalah metrik yang digunakan untuk mengesan dan menilai prestasi organisasi secara berkala ke arah pencapaian matlamat tertentu. Mereka juga digunakan untuk mengukur prestasi keseluruhan syarikat
  • KPI Tenaga Buruh KPI Tenaga Buruh Bagaimana kita dapat memantau tenaga buruh? Pemerintah dan ahli ekonomi biasanya merujuk kepada tiga petunjuk prestasi utama (KPI) untuk menilai kekuatan tenaga kerja negara
  • Pembangunan Organisasi Pembangunan Organisasi Pembangunan organisasi dapat didefinisikan sebagai metodologi berdasarkan objektif yang digunakan untuk memulai perubahan sistem dalam entiti. Pembangunan organisasi adalah

Disyorkan

Apakah Pembelian Pengurusan (MBO)?
Apakah Analisis Kos Kitaran Hidup?
Apa itu Heras Mentality Bias?