Apakah Harga Stok?

Istilah harga saham merujuk kepada harga semasa yang saham saham diperdagangkan di pasaran.Setiap syarikat yang diperdagangkan secara terbuka Swasta vs Syarikat Awam Perbezaan utama antara syarikat swasta vs syarikat awam adalah bahawa saham syarikat awam diperdagangkan di bursa saham, sementara saham syarikat swasta tidak.

Apa itu Setara Tunai?

Wang tunai merangkumi tender sah, bil, duit syiling, cek yang diterima tetapi tidak disimpan, dan akaun cek dan simpanan. Setara tunai adalah sekuriti pelaburan jangka pendek dengan tempoh matang 90 hari atau kurang. Ini termasuk sijil deposit bank, penerimaan bank, bil Perbendaharaan, kertas komersial, dan instrumen pasaran wang lain.