Apakah Liabiliti Terakru?

Liabiliti terakru mewakili perbelanjaan yang ditanggung oleh perniagaan dalam tempoh tertentu tetapi belum ditagih. Liabiliti terakru hanya dilaporkan di bawah perakaunan akruan Prinsip Akrual Prinsip akruan adalah konsep perakaunan yang memerlukan transaksi dicatat dalam jangka masa di mana ia berlaku, tanpa mengira tempoh masa ketika aliran tunai sebenar dari transaksi diterima. Idea di sebalik prinsip akruan adalah bahawa peristiwa kewangan melibatkan pendapatan yang sepadan untuk mewakili prestasi syarikat tanpa mengira kedudukan tunai mereka. Mereka muncul di kunci kira-kira di bawah liabiliti semasa.

Liabiliti Terakru

Ringkasan

  • Liabiliti terakru mewakili perbelanjaan yang ditanggung oleh perniagaan dalam tempoh tertentu tetapi belum ditagih.
  • Terdapat dua jenis liabiliti terakru: rutin / berulang dan jarang / tidak rutin.
  • Contoh liabiliti terakru termasuk perbelanjaan faedah terakru, upah terakru, dan perkhidmatan terakru.

Memahami Tanggungjawab Terakru

Liabiliti terakru adalah perbelanjaan yang belum dibayar oleh syarikat. Mereka digunakan untuk mewakili kedudukan kewangan syarikat tanpa mengira transaksi tunai berlaku.

Mencatat liabiliti terakru adalah sebahagian daripada perancangan dan prinsip perakaunan yang sesuai Prinsip Pencocokan Prinsip pemadanan adalah konsep perakaunan yang menentukan bahawa syarikat melaporkan perbelanjaan pada masa yang sama dengan pendapatan yang berkaitan dengannya. Pendapatan dan perbelanjaan dipadankan pada penyata pendapatan untuk jangka masa (contohnya, setahun, suku, atau bulan). Contoh prinsip pemadanan. Di bawah prinsip pemadanan, semua perbelanjaan perlu dicatat pada saat perbelanjaan dibuat untuk menggambarkan prestasi kewangan dengan tepat. Apabila liabiliti terakru dibayar, entri dibalikkan, meninggalkan kesan sifar bersih pada akaun. Liabiliti terakru juga dapat dianggap sebagai kebalikan dari perbelanjaan prabayar.

Liabiliti Terakru - Jenis

Terdapat dua jenis liabiliti terakru: rutin atau berulang dan jarang atau tidak rutin.

1. Rutin / Berulang

Rutin / Berulang berlaku sebagai perbelanjaan operasi biasa perniagaan. Contohnya adalah kenaikan gaji, kerana syarikat tahu mereka harus membayar pekerja mereka secara berkala.

2. Jarang / Tidak Rutin

Jarang / Tidak Rutin adalah sebaliknya dan tidak berlaku sebagai bahagian operasi perniagaan yang normal. Contohnya ialah pembelian sekali dari pembekal di mana bil tidak diterima dengan segera. Oleh kerana acara tersebut tidak berulang, ia dianggap sebagai tanggungjawab terakru yang tidak kerap / tidak rutin.

Liabiliti Terakru vs Akaun Belum Bayar

Liabiliti terakru dan akaun yang perlu dibayar adalah kedua-dua liabiliti semasa. Walau bagaimanapun, perbezaan di antara mereka adalah bahawa liabiliti terakru belum ditagih, sementara akaun yang perlu dibayar Akaun yang perlu dibayar Akaun yang perlu dibayar adalah liabiliti yang timbul ketika organisasi menerima barang atau perkhidmatan dari pembekalnya secara kredit. Hutang akaun dijangka akan dilunaskan dalam jangka masa satu tahun, atau dalam satu kitaran operasi (mana yang lebih lama). AP dianggap sebagai salah satu bentuk liabiliti semasa yang paling cair. Liabiliti terakru mungkin tidak ditagih kerana mereka adalah perbelanjaan biasa yang tidak memerlukan penagihan (iaitu, gaji), atau kerana syarikat belum menerima bil dari pembekal.

Sebagai contoh, jika syarikat telah menerima penghantaran dari pembekal dan masih belum menerima bil, mereka akan mencatat tanggungjawab yang terakru. Namun, jika mereka menerima bil sebelum penghantaran tiba, mereka akan mencatat akaun yang perlu dibayar.

Liabiliti Terakru vs Akaun Belum Bayar

Kemasukan jurnal

Catatan jurnal biasanya merupakan kredit untuk liabiliti terakru dan debit ke akaun perbelanjaan yang sepadan. Setelah pembayaran dibuat, liabiliti terakru didebitkan, dan wang tunai dikreditkan. Pada ketika ini, akaun tanggungan terakru akan dikeluarkan sepenuhnya dari buku.

Kemasukan jurnal

Liabiliti Terakru - Contoh

  • Beban faedah terakru : Apabila syarikat berhutang dengan pinjaman tetapi belum ditagih oleh pemberi pinjaman.
  • Upah terakru : Pekerja belum dibayar untuk pekerjaan yang diselesaikan kerana tempoh gaji mereka jatuh selepas tarikh pelaporan.
  • Perkhidmatan terakru : Pembekal telah memberikan perkhidmatan tetapi belum menagih pelanggan

Masalah Liabiliti Terakru - Contoh

Syarikat ABC telah menerima produk dari pembekal mereka pada 1 Januari, berharga $ 500. Walau bagaimanapun, pembekal belum menagihnya. Mereka menerima bil pada 10 Januari dan membayar pada hari yang sama.

Masalah Liabiliti Terakru - Contoh

Di atas adalah catatan jurnal untuk 1 Januari dan 10 Januari. Seperti yang anda lihat, akaun liabiliti terakru adalah sifar bersih setelah pembayaran. Kesan bersih pada penyata kewangan adalah peningkatan dalam akaun perbelanjaan dan penurunan dalam akaun tunai. Tujuan liabiliti terakru adalah untuk membuat garis masa peristiwa kewangan.

Bacaan Berkaitan

Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:

  • Falsafah Perakaunan Falsafah Perakaunan Falsafah perakaunan merangkumi peraturan, konsep, dan idea umum mengenai penyusunan dan pengauditan akaun dan kewangan
  • Jenis Liabiliti Jenis Liabiliti Terdapat tiga jenis liabiliti utama: liabiliti semasa, tidak semasa, dan luar jangka. Liabiliti adalah kewajiban undang-undang atau hutang kepada orang lain atau syarikat. Dengan kata lain, liabiliti adalah pengorbanan faedah ekonomi di masa hadapan yang diperlukan oleh entiti
  • Mengunjurkan Item Baris Lembaran Imbangan Mengunjurkan Item Baris Lembaran Imbangan Mengunjurkan item baris kunci kira-kira melibatkan menganalisis modal kerja, PP&E, modal bahagian hutang dan pendapatan bersih. Panduan ini menguraikan cara mengira
  • Liabiliti Semasa Liabiliti Semasa Liabiliti semasa adalah tanggungjawab kewangan entiti perniagaan yang perlu dibayar dan perlu dibayar dalam setahun. Sebuah syarikat menunjukkannya di kunci kira-kira. Tanggungjawab berlaku apabila syarikat telah melakukan transaksi yang telah menghasilkan jangkaan untuk aliran keluar wang masa depan atau sumber ekonomi lain.

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022