Apa itu Anggaran Top-Down?

Penganggaran atas-bawah merujuk kepada kaedah penganggaran yang mana pengurusan kanan Struktur Korporat Struktur korporat merujuk kepada organisasi jabatan atau unit perniagaan yang berbeza dalam syarikat. Bergantung pada matlamat syarikat dan industri menyediakan anggaran tahap tinggi untuk syarikat. Pengurusan kanan syarikat menyediakan anggaran berdasarkan objektifnya Strategi Korporat Strategi Korporat memfokuskan pada bagaimana mengurus sumber, risiko dan pulangan merentasi sebuah syarikat, berbanding dengan melihat kelebihan daya saing dalam strategi perniagaan dan kemudian menyebarkannya kepada pengurus jabatan untuk dilaksanakan.

Kadang kala, pengurus boleh mengemukakan cadangan untuk belanjawan sebelum penyediaan anggaran. Sama ada sumbangan mereka dalam proses penganggaran akan digunakan atau tidak mengikut budi bicara pihak pengurusan. Setelah belanjawan dibuat, pihak pengurusan membuat peruntukan khusus untuk pelbagai jabatan, yang kemudiannya harus membuat anggaran mereka sendiri berdasarkan peruntukan dan tujuan anggaran mereka.

Gambar rajah Anggaran Atas-Bawah

Ketahui lebih lanjut dalam Kursus Penganggaran dan Ramalan Kewangan.

Semasa penganggaran atas-bawah, pengurusan syarikat mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan keadaan pasaran semasa. Mereka menggunakan penyata anggaran dan kewangan tahun sebelumnya Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan tersebut adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga-tiga pernyataan teras ini secara rumit sebagai penanda aras untuk membuat peruntukan kepada jabatan dan fungsi. Pengurusan kanan boleh mengambil input daripada pengurus peringkat rendah, yang membantu mengetahui keprihatinan kakitangan biasa yang ditugaskan untuk melaksanakan anggaran. Mereka juga mempertimbangkan pengaruh dalaman dan luaran seperti keadaan ekonomi yang berlaku, perubahan dalam undang-undang cukai, tekanan margin, kenaikan / penurunan biaya gaji SG&A SG&A merangkumi semua perbelanjaan bukan pengeluaran yang ditanggung oleh syarikat dalam jangka masa tertentu.Ini termasuk perbelanjaan seperti sewa, iklan, pemasaran, perakaunan, litigasi, perjalanan, makan, gaji pengurusan, bonus, dan banyak lagi. Kadang-kadang, ia mungkin termasuk perbelanjaan susut nilai, tahap keuntungan rakan sebaya mereka, dll.

Proses Penganggaran Atas-Bawah

Proses penganggaran dari atas ke bawah dimulakan dengan mesyuarat pengurusan kanan untuk mencapai objektif untuk tahun ini. Mereka membincangkan dan menentukan sasaran peringkat tinggi untuk syarikat dari segi penjualan, perbelanjaan, dan keuntungan. Semasa merumuskan angka-angka ini, pihak pengurusan mengambil kira sumbangan setiap jabatan dalam pendapatan tahun sebelumnya. Biasanya, pengurus jabatan dan kakitangan peringkat rendah tidak mengambil bahagian dalam mesyuarat tetapi boleh mengemukakan cadangan untuk dipertimbangkan. Setelah pihak pengurusan selesai menyiapkan sasaran, objektif akan diserahkan kepada jabatan kewangan.

Peruntukan Belanjawan ke Jabatan

Jabatan kewangan ditugaskan untuk membuat peruntukan kepada jabatan. Jabatan boleh menggunakan angka tahun sebelumnya untuk membahagikan peruntukan. Sebagai contoh, jika jabatan pemasaran menanggung 10% daripada perbelanjaan keseluruhan pada tahun sebelumnya, maka jabatan kewangan boleh memperuntukkan 10% dari jumlah anggaran perbelanjaan untuk tahun berikutnya.

Peruntukan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah bergantung pada apa yang disampaikan oleh pengurus jabatan kepada pengurusan kanan. Sebagai contoh, jika syarikat itu merancang untuk melancarkan produk baru ke pasaran, jabatan kewangan dapat meningkatkan peruntukan anggaran untuk jabatan pemasaran untuk menampung kos promosi produk baru tersebut.

Belanjawan peringkat Jabatan

Setelah jabatan kewangan memberikan peruntukan kepada pelbagai jabatan, pengurus jabatan mengambil sasaran dan menyediakan anggaran sendiri. Sebaik-baiknya, tugas pengurus jabatan adalah untuk mengambil anggaran pendapatan dan kos dan mengembangkan anggaran yang menunjukkan bagaimana jabatan akan membelanjakan dana yang diperuntukkan untuk menjana pendapatan yang diinginkan.

Anggaran peringkat jabatan harus merangkumi spesifik perbelanjaan yang diharapkan, misalnya, membeli komputer dan peralatan pejabat, dan gaji, serta jumlah produk yang diproyeksikan yang ingin dijual oleh jabatan untuk menghasilkan pendapatan.

Penyelarasan Belanjawan Jabatan

Setiap jabatan dalam organisasi kemudian diminta menyerahkan anggaran mereka ke jabatan kewangan untuk diselaraskan. Jabatan kewangan mengkaji belanjawan jabatan untuk memastikannya selaras dengan objektif keseluruhan syarikat. Sekiranya terdapat jabatan dengan anggaran yang tidak mencukupi atau berlebihan, jabatan kewangan dapat menghantar belanjawan kembali untuk disemak, dan peruntukannya dapat disesuaikan ke atas atau ke bawah.

Setelah belanjawan jabatan selesai dan diselesaikan, mereka akan dimasukkan ke dalam sistem kewangan untuk mengesan perbelanjaan bulanan. Pengurusan menggunakan sumber berdasarkan sasaran yang ditetapkan oleh anggaran. Jabatan menerima laporan bulanan atau berkala untuk menunjukkan jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan dari anggaran yang diperuntukkan, serta pendapatan yang dihasilkan berbanding sasaran jabatan.

Kelebihan Belanjawan Top-Down

  • Anggaran tersebut mempunyai pendekatan fungsional korporat secara keseluruhan kerana pengurusan kanan mementingkan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Ini membolehkan pengurusan memperuntukkan sumber daya ke jabatan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan syarikat, bermula dengan jabatan yang paling kritikal.
  • Penganggaran atas-bawah menjimatkan masa untuk pengurusan yang lebih rendah. Daripada menghabiskan masa untuk membuat anggaran dari awal, pengurus peringkat rendah diberi anggaran yang sudah dirumuskan untuk dilaksanakan. Ini menjimatkan masa dan sumber yang terpaksa digunakan oleh pengurus untuk merangka anggaran.
  • Penganggaran atas-bawah menghasilkan satu anggaran pada satu masa, dan bukannya membiarkan jabatan mengembangkan belanjawan mereka dan kemudian menggabungkannya. Hasilnya, proses penganggaran tidak akan membosankan, kerana pihak pengurusan kanan akan menyusun satu anggaran yang akan diikuti oleh jabatan. Jabatan hanya dibenarkan membuat anggaran mereka berdasarkan sasaran yang ditetapkan oleh anggaran asal dari pihak atasan. Ini menjadikan proses belanjawan lebih cepat daripada penganggaran dari bawah ke atas.

Kelemahan Penganggaran Top-Down

  • Tahap motivasi menurun kerana pengurus yang diminta untuk melaksanakan belanjawan tidak memiliki proses pembuatan anggaran. Pengurus tidak mengambil bahagian dalam penyusunan anggaran dan mungkin, oleh itu, tidak mempunyai insentif untuk memastikan kejayaannya.
  • Pengurus kanan tidak terlibat dalam operasi harian jabatan masing-masing, jadi mereka mungkin tidak mempunyai jangkaan realistik mengenai perbelanjaan yang berkaitan dengan setiap jabatan. Oleh itu, pengurus peringkat rendah mungkin sukar melaksanakan anggaran kerana mereka tidak menyedari bagaimana pengurusan atasan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Juga, anggaran mungkin tidak tepat kerana sasaran untuk pendapatan dan kos mungkin terlalu tinggi atau terkurang.

Penganggaran Bawah

Tidak seperti penganggaran atas-bawah, penganggaran bawah-atas bermula di peringkat jabatan dan naik ke pengurusan atasan. Ketua / pengurus jabatan menyediakan belanjawan mereka berdasarkan maklumat semasa dan pengalaman lalu dan menyampaikannya kepada pihak pengurusan kanan untuk diluluskan. Mereka mengambil kira tekanan margin dan keadaan pasaran untuk menjadikan anggaran lebih realistik dan dapat dicapai. Anggaran yang dikemukakan kepada pengurusan atasan mengandungi penjelasan mengenai setiap item yang dinyatakan dalam anggaran.

Bacaan Berkaitan

Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai penganggaran atas-bawah. Kewangan adalah penyedia latihan penganalisis kewangan global dan kemajuan kerjaya untuk profesional kewangan, termasuk Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari. Untuk mengetahui lebih lanjut dan mengembangkan karier anda, terokai sumber Kewangan tambahan yang berkaitan di bawah.

  • Ketua Anggaran Ketua Anggaran Orang yang akhirnya bertanggungjawab untuk merangka dan membuat Anggaran untuk sesuatu projek dikenali sebagai Ketua Anggaran untuk projek itu. Anggaran itu sendiri adalah dokumen yang menyenaraikan jangkaan pendapatan dan perbelanjaan yang berkaitan dengan projek.
  • Anggaran Operasi Anggaran Operasi Anggaran operasi terdiri daripada pendapatan dan perbelanjaan dalam jangka waktu tertentu, biasanya seperempat atau setahun, yang digunakan syarikat untuk merancang operasinya. Muat turun Templat Excel Percuma. Templat belanjawan bulanan mempunyai lajur untuk setiap bulan dan jumlahnya menjadi angka tahunan tahun penuh
  • Penganggaran Berasaskan Sifar Penganggaran Berasaskan Sifar Penganggaran berbasis sifar (ZBB) adalah teknik penganggaran yang memperuntukkan dana berdasarkan kecekapan dan keperluan dan bukan berdasarkan sejarah belanjawan. Pengurusan
  • Panduan Pemodelan Kewangan Panduan Pemodelan Kewangan Percuma Panduan pemodelan kewangan ini merangkumi petua dan amalan terbaik Excel mengenai andaian, pemacu, ramalan, menghubungkan tiga penyataan, analisis DCF, banyak lagi

Disyorkan

Apa itu Capital Capital?
Apa itu Kursus Perbankan?
Apa itu Syarikat Pengurusan Aset (AMC)?