Apakah Aset Monetari?

Aset monetari adalah aset yang membawa nilai tetap dari segi unit mata wang (misalnya, dolar, euro, yen). Mereka dinyatakan sebagai nilai tetap dalam dolar walaupun faktor ekonomi makro, seperti inflasi, menurunkan daya beli mata wang.

Membelah Istilah "Aset Monetari"

Aset monetari adalah aset yang nilainya tidak berubah-ubah dalam bentuk dolar dan mempunyai kewajipan untuk menyampaikan sejumlah unit mata wang. Ringkasnya, mereka statik. Namun, daya beli mereka dapat berubah setelah adanya perubahan harga barang dan perkhidmatan secara umum. Aset wang tidak boleh menjadi usang atau memperoleh lebih banyak nilai (penghargaan) di pasaran dari masa ke masa.

Aset Kewangan

Ciri-ciri Aset Kewangan

Dua ciri utama aset ini termasuk:

 1. Perubahan dalam keadaan sebenar: Aset monetari ditetapkan mengikut nilai dolar tetapi tertakluk kepada perubahan dalam keadaan sebenar (iaitu, perubahan relatif dalam daya beli). Sebagai contoh, sejumlah $ 100 hanya dapat membelikan anda 2 dozen epal sekarang, berbanding 3 dozen sebelumnya. Ini bermaksud bahawa terdapat penurunan dalam keadaan sebenar berjumlah 33%, walaupun jumlah dolar tetap sama.
 2. Penyataan semula dalam penyata kewangan Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga-tiga penyata utama ini adalah rumit: Mereka tidak dikenakan penyataan semula nilai yang dicatatkan dalam penyata kewangan. Sebaliknya, aset bukan monetari, seperti tanah, mungkin mengalami susut nilai atau kenaikan, bergantung pada keadaan pasaran.

Walaupun, jika angka asal adalah dalam satuan mata wang asing, maka nilai aset ini harus dinyatakan mengikut kadar pertukaran yang berlaku pada tarikh tutup.

IAS 21 menyatakan dengan jelas mengenai perkara tersebut:

 • Aset kewangan direkodkan dengan menggunakan kadar pertukaran penutup.
 • Aset bukan wang tidak diterjemahkan semula tetapi disimpan pada kadar sejarah atau asal.

Contoh Aset Kewangan

 • Wang Tunai
 • Deposit bank
 • Penghutang perdagangan
 • Penghutang lain yang dimaksudkan untuk penyelesaian melalui wang tunai
 • Pelaburan di pasaran modal hutang Kumpulan Modal Hutang (DCM) Kumpulan Pasar Modal Hutang (DCM) bertanggungjawab untuk memberikan nasihat secara langsung kepada penerbit korporat mengenai kenaikan hutang untuk pemerolehan, pembiayaan semula hutang yang ada, atau penstrukturan semula hutang yang ada. Pasukan ini beroperasi dalam persekitaran yang bergerak pantas dan bekerjasama rapat dengan instrumen rakan penasihat
 • Pelaburan pajakan

Apa itu Aset Bukan Wang?

 • Sebaliknya, aset bukan wang adalah aset yang tidak mempunyai nilai yang dapat ditentukan dalam sebutan dolar yang tepat. Nilai aset yang berubah atau tidak berubah banyak wang dari masa ke masa dan kebolehtukaran tunainya terhad. Oleh itu, aset ini tidak cair. Contohnya termasuk harta tanah, loji & peralatan, aset tidak ketara Aset tidak ketara Menurut IFRS, aset tidak ketara adalah aset bukan monetari yang boleh dikenal pasti tanpa bahan fizikal. Seperti semua aset, aset tidak ketara adalah aset yang diharapkan dapat menghasilkan pulangan ekonomi bagi syarikat pada masa akan datang. Sebagai aset jangka panjang, jangkaan ini melebihi satu tahun. (termasuk muhibah), saham ekuiti (beberapa syarikat menganggap saham yang diterbitkan dalam mata wang asing sebagai aset monetari kerana ketiadaan arahan yang jelas), dan inventori.
 • Aset bukan monetari, seperti loji & jentera, dapat melihat nilainya merosot ketika teknologi menjadi usang. Nilainya bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti perubahan teknologi, faktor permintaan-permintaan, dan lain-lain. Faktor-faktor ini tidak relevan ketika berkaitan dengan penilaian aset monetari.

Aset yang boleh menjadi wang atau bukan wang

Pra pembayaran, atau pembayaran pendahuluan, boleh berupa wang atau bukan monetari, berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga (pihak yang membuat pembayaran). Sekiranya, seperti dalam kontrak, jumlah pra-bayar tidak dapat dikembalikan (yang biasanya) atau jika tidak ada kontrak dan kemungkinan mendapatkan kembali wang itu sangat rendah, maka ia harus dianggap sebagai bukan wang aset.

Pelaburan saham keutamaan akan dianggap sebagai aset monetari jika terdapat klausa dalam kontrak, yang mana penebusan saham keutamaan harus dilakukan oleh entiti penerbit setelah waktu tertentu di masa depan. Jika tidak, pelaburan dalam saham keutamaan akan dianggap sebagai aset yang bukan berbentuk wang.

Sumber tambahan

Untuk pengetahuan lebih lanjut, lihat sumber berikut dari Kewangan.

 • Prabayar Lease Prabayar Pajak prabayar digunakan untuk menyusun aset ketara sedemikian rupa sehingga pemajak mempunyai pilihan untuk membeli aset tersebut setelah tempoh pajakan. Strukturnya biasanya merangkumi pembayaran awal pajakan untuk penggunaan aset dalam jangka masa panjang.
 • Nilai Par Nilai Par Nilai Par adalah nilai nominal atau nilai muka bon, atau stok, atau kupon seperti yang ditunjukkan pada bon atau sijil saham. Ini adalah nilai statik yang ditentukan pada saat penerbitan dan, tidak seperti nilai pasaran, tidak berubah-ubah secara berkala.
 • Modal Saham Modal Saham Modal saham (modal pemegang saham, modal ekuiti, modal sumbangan, atau modal berbayar) adalah jumlah yang dilaburkan oleh pemegang saham syarikat untuk digunakan dalam perniagaan. Apabila syarikat dibuat, jika satu-satunya aset adalah wang tunai yang dilaburkan oleh pemegang saham, maka kunci kira-kira diimbangkan melalui modal saham
 • Aset Tidak ketara Tidak Aset Tidak ketara Menurut IFRS, aset tidak ketara adalah aset bukan monetari yang boleh dikenal pasti tanpa bahan fizikal. Seperti semua aset, aset tidak ketara adalah aset yang diharapkan dapat menghasilkan pulangan ekonomi bagi syarikat pada masa akan datang. Sebagai aset jangka panjang, jangkaan ini melebihi satu tahun.

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?