Apa itu P / AFFO?

P / AFFO dikira dengan menambahkan P / FFO untuk kenaikan sewa dan mengurangkan perbelanjaan modal dan kos penyelenggaraan rutin. P / AFFO adalah ukuran prestasi kewangan REIT (Real Estate Investment Trust) Real Estate Investment Trust (REIT) Trust pelaburan harta tanah (REIT) adalah dana pelaburan atau sekuriti yang melabur dalam harta tanah yang menjana pendapatan . Dana ini dikendalikan dan dimiliki oleh syarikat pemegang saham yang menyumbang wang untuk melabur dalam harta tanah komersial, seperti bangunan pejabat dan pangsapuri, gudang, hospital, pusat membeli-belah, perumahan pelajar, hotel. Itu sama dengan P / FFO yang disesuaikan untuk mempertimbangkan perbelanjaan modal dan kos penyelenggaraan biasa, menjadikannya alat penilaian REIT yang lebih tepat daripada P / FFO.

P / AFFO

Ia juga merupakan ramalan dividen yang lebih tepat yang akan dibayar oleh syarikat pada masa akan datang, dan ia dapat membantu bakal pelabur membuat keputusan mengenai apakah akan membeli saham syarikat itu atau tidak. P / AFFO juga dikenali sebagai Dana yang Ada untuk Pengedaran.

Ringkasan Pantas

  • P / AFFO adalah versi Dana dari Operasi (FFO) yang disesuaikan, yang mengambil kira perbelanjaan modal syarikat.
  • Metrik P / AFFO tidak standard, sehingga mustahil untuk membandingkan satu REIT dari yang lain kerana tidak ada prosedur standard untuk P / AFFO antara syarikat.
  • P / AFFO mempertimbangkan perbelanjaan modal portfolio, seperti kenaikan sewa, pengecatan semula premis, dan penggantian atap.

Cara Mengira P / AFFO

Pengiraan P / AFFO menghendaki kita terlebih dahulu menentukan P / FFO P / FFO P / FFO, atau Harga untuk Dana Dari Operasi, dapat digambarkan sebagai cara yang dapat dipercayai dan moden untuk menentukan nilai REIT. Metrik P / FFO dikira, dan kemudian tolak bentuk perbelanjaan lain dari P / FFO untuk mendapatkan P / AFFO. P / FFO digunakan untuk menilai aliran tunai dari pelaburan harta tanah. Ia dikira dengan mendapatkan terlebih dahulu pendapatan bersih syarikat dan kemudian menambahkan kembali susut nilai dan kos pelunasan sepanjang tempoh tersebut. Susut nilai ditambahkan kembali ke persamaan kerana harta tanah harta tanah bernilai nilainya, dan menolak susut nilai akan memutarbelitkan nilai harta tanah.

P / AFFO diperoleh dari mengambil nilai P / FFO dan kemudian memotong perbelanjaan modal Perbelanjaan Modal Perbelanjaan modal merujuk kepada dana yang digunakan oleh sebuah syarikat untuk pembelian, peningkatan, atau penyelenggaraan aset jangka panjang untuk meningkatkan kecekapan atau kemampuan syarikat. Aset jangka panjang biasanya berbentuk fizikal dan mempunyai jangka hayat lebih dari satu tempoh perakaunan. seperti kos penyelenggaraan dan keuntungan modal penjualan harta tanah. Keuntungan modal penjualan harta tanah dikurangkan kerana ini adalah acara sekali sahaja dan tidak menghasilkan kesan jangka panjang terhadap harta tanah.

Nisbah Pembayaran P / AFFO

Nisbah P / AFFO mengukur kemampuan REIT untuk membayar dividen kepada pemegang saham dalam jangka masa panjang. Nisbah pembayaran dikira dengan mengambil kadar dividen tahunan REIT dan membahagikannya dengan anggaran P / AFFO sesaham. Ia membantu menilai aliran tunai operasi REIT setelah mengambil kira perbelanjaan modal dan kos penyelenggaraan rutin lain.

Sekiranya nisbah yang dikira melebihi 100%, ini bermakna dividen REIT tersebut lebih tinggi daripada pendapatan yang diunjurkan untuk operasi masa depan. Hasilnya, REIT boleh membayar dividen dari simpanan tunai. Walau bagaimanapun, senario seperti ini tidak menimbulkan kerisauan jika berlaku dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, ia boleh menjadi kebimbangan jika ia berlanjutan ke jangka panjang, yang tidak akan berkesinambungan untuk perniagaan dan memerlukan tindakan pantas untuk penyesuaian pembayaran dividen Dasar Dividen Polisi dividen syarikat menentukan jumlah dividen yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang sahamnya dan kekerapan pembayaran dividen.

P / AFFO lwn P / FFO

P / AFFO lebih disukai daripada P / FFO ketika mengukur prestasi REITs kerana sebelumnya menolak perbelanjaan yang ditanggung oleh perniagaan secara terperinci, termasuk perbelanjaan modal dan kos penyelenggaraan rutin. P / FFO hanya mempertimbangkan kos penyusutan dan pelunasan, sementara tidak termasuk kos penting lain yang mempengaruhi nilai syarikat.

Titik perbalahan antara kedua metrik ini ialah P / FFO lebih standard daripada P / AFFO bagi kebanyakan syarikat. Terdapat garis panduan yang boleh digunakan syarikat ketika mengira P / FFO, tetapi tidak ada kaedah standard untuk mengira P / AFFO.

Ini bermaksud bahawa setiap syarikat boleh menggunakan cara pilihannya untuk menentukan P / AFFOnya; nilai yang diperoleh syarikat mungkin tidak setanding dengan nilai lain di seluruh industri. Perbandingan adalah aspek penting dalam industri harta tanah kerana ia membolehkan pakar menentukan prestasi syarikat yang berbeza.

Hutang (Nisbah Leverage)

Untuk pertumbuhan P / AFFO sesaham yang stabil dan peningkatan dividen yang perlu dibayar kepada pemegang saham, syarikat dikehendaki mengekalkan kos modal yang lebih rendah daripada hasil tunai. Hutang adalah aspek utama bagi kebanyakan syarikat kerana mereka dapat menanggung hutang untuk meningkatkan pertumbuhan atau menutup defisit dalam pembiayaan operasi mereka. Walau bagaimanapun, kos hutang berbeza-beza, dan syarikat harus memperoleh hutang termurah yang fleksibel dan dengan syarat pembayaran yang dapat dikendalikan.

Syarikat menggunakan nisbah leverage untuk menilai risiko yang berkaitan dengan tawaran hutang tertentu. Nisbah tersebut juga digunakan oleh biro penarafan kredit dalam menilai daya maju REIT dari segi kredit. Pemiutang menggunakan data yang diperoleh oleh agensi pemeringkat untuk membuktikan kelayakan kredit Kelayakan kredit, secara sederhana, adalah seberapa "layak" atau layak mendapat kredit. Sekiranya pemberi pinjaman yakin bahawa peminjam akan menunaikan kewajipan hutangnya tepat pada waktunya, peminjam dianggap boleh dipercayai. syarikat pinjaman.

Data menerangkan mengenai aliran tunai dan kemampuan REIT untuk membayar hutang dengan selesa dan sama ada mereka mempunyai hutang tertunggak lain dengan pemiutang lain. Penarafan kredit syarikat adalah mustahak untuk kelayakan kredit mereka kerana pemiutang berunding dengan rekod tersebut untuk mengukur kemampuan pembayaran balik dan risiko lalai. Oleh itu, kadar kredit yang rendah menghadkan peluang pertumbuhan syarikat.

Sumber tambahan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan dan Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Untuk membantu anda menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia dan memajukan kerjaya anda dengan sepenuhnya, sumber tambahan ini akan sangat membantu:

  • Cap Rate (REIT) Cap Rate (REIT) Cap rate adalah metrik kewangan yang digunakan oleh pelabur harta tanah untuk menganalisis pelaburan harta tanah, dan menentukan potensi kadar pulangan berdasarkan
  • Asas Pemodelan Kewangan Harta Tanah Asas Pemodelan Kewangan Harta Tanah Ketahui asas pemodelan kewangan harta tanah dalam panduan pengenalan ini untuk membina model kewangan untuk projek pembangunan harta tanah.
  • Leverage Ratio Leverage Ratio Leverage ratio menunjukkan tahap hutang yang ditanggung oleh entiti perniagaan terhadap beberapa akaun lain dalam kunci kira-kira, penyata pendapatan, atau penyata aliran tunai. Templat Excel
  • Peningkatan Harga Penghargaan Harga Peningkatan harga dalam harta tanah merujuk kepada kenaikan nilai harta tanah harta tanah dalam jangka masa tertentu. Salah satu tujuan pelaburan sebenar

Disyorkan

Apa itu Perjanjian Jual Beli (SPA)?
Apakah Kebarangkalian Bersyarat?
Apa itu Imbuhan?