Apa yang Perlu Disebabkan oleh Akaun?

Kerana Akun adalah istilah perakaunan yang menunjukkan akaun liabiliti. Ia tidak lain hanyalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak lain dan terdapat di buku besar General Ledger Dalam perakaunan, General Ledger (GL) adalah rekod semua transaksi masa lalu syarikat yang disusun oleh akaun. Akaun General Ledger (GL) mengandungi semua transaksi debit dan kredit yang mempengaruhinya. Di samping itu, mereka memasukkan maklumat terperinci mengenai setiap transaksi. Dana itu boleh menjadi jangka pendek atau jangka panjang, yang bermaksud mereka boleh jatuh tempo pada masa ini atau jatuh tempo pada bila-bila masa di masa hadapan. Akaun yang terhutang boleh menjadi individu, syarikat lain, pemiutang luar, atau bahkan jabatan dalaman syarikat yang sama.

Kerana Akaun

Urus niaga direkodkan dalam buku sebaik sahaja ia berlaku, walaupun tidak ada pembayaran yang terlibat pada saat transaksi. Sama seperti Hutang Akun, Hutang dari Akaun juga dikekalkan.

Hutang dari Akaun menentukan jumlah yang diharapkan dari pihak luar atau jabatan dalaman dan digunakan untuk menyelaraskan dana yang harus dibayar dan dana yang dapat diterima. Hutang perlu dibayar juga dikenali sebagai Akaun Belum Bayar Akaun Belum Bayar Akaun kena bayar adalah liabiliti yang timbul apabila organisasi menerima barang atau perkhidmatan dari pembekal secara kredit. Hutang akaun dijangka akan dilunaskan dalam jangka masa satu tahun, atau dalam satu kitaran operasi (mana yang lebih lama). AP dianggap sebagai salah satu bentuk liabiliti semasa yang paling cair.

Ringkasan

  • Kerana Akun adalah istilah perakaunan yang menunjukkan akaun liabiliti.
  • Ini adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak lain dan terdapat di buku besar.
  • Hutang perlu dibayar akan menunjukkan baki kredit kerana ia adalah akaun liabiliti. Apabila invois untuk pembelian diterima, kerana akaun akan dikreditkan, dan akaun lain akan didebitkan.

Kerana Akaun vs Hutang dari Akaun

Kedua-duanya pada asasnya bertentangan secara semula jadi. Kerana akaun adalah wang yang dihutang oleh organisasi kepada orang lain, sedangkan dari akaun adalah wang yang terhutang oleh organisasi. Apabila transaksi kredit berlaku, satu organisasi akan mencatat kemasukan ke akaun yang perlu dibayar, dan yang lain akan mencatat kemasukan ke akaun belum terima.

Memahami Pandangan Perakaunan

Penyata perakaunan adalah dokumen yang membantu perniagaan mencatat semua urus niaganya dengan teratur. Akaun liabiliti adalah akaun yang menunjukkan jumlah wang yang terhutang oleh perniagaan. Penyata perakaunan juga merangkumi lejar umum, yang menentukan semua akaun kewangan perniagaan. Buku besar terbahagi kepada dua lajur; debit dan kredit. Kedua-dua lajur menunjukkan tarikh jatuh tempo dan hutang.

Hutang perlu dibayar akan menunjukkan baki kredit kerana ia adalah akaun liabiliti. Apabila invois untuk pembelian diterima, kerana akaun akan dikreditkan, dan akaun lain akan didebitkan. Setelah pembayaran dibuat, kerana akaun akan didebitkan, dan wang tunai akan dikreditkan. Baki kredit dalam akaun akan sama dengan jumlah invois yang direkodkan tetapi belum dibayar.

Hutang tersebut dicatat sebagai akaun kredit dan menunjukkan kepada perniagaan jumlah yang perlu dibayar kepada sumber lain. Penyesuaian semua akaun adalah tujuan utama untuk mengekalkan lejar umum dalam penyata perakaunan.

Penggunaan dua lajur ini membantu memastikan semua akaun kredit dan debit diperiksa, menggunakan satu penyata. Oleh itu, lejar umum tidak hanya digunakan secara dalaman tetapi juga oleh juruaudit dan pihak luar untuk mengakses akaun organisasi.

Contoh Praktikal

Syarikat 1 membeli barang dari Syarikat 2 secara akaun (kredit). Jumlah tersebut perlu dibayar kembali dalam 15 hari. Syarikat 2 akan merekodkan penjualan yang dijelaskan dari akaun, dan Syarikat 1 akan merekodkan pembelian tersebut disebabkan oleh akaun kerana mereka belum membayar Syarikat 2.

Di bawah kaedah perakaunan akrual Prinsip Akrual Prinsip akrual adalah konsep perakaunan yang memerlukan transaksi dicatat dalam jangka masa di mana ia berlaku, tanpa mengira tempoh masa ketika aliran tunai sebenar dari transaksi diterima. Idea di sebalik prinsip akruan adalah bahawa peristiwa kewangan melibatkan pendapatan yang sepadan, transaksi di atas akan dianggap sebagai penjualan bahkan sebelum wang tersebut dibayar. Organisasi yang menerima barang atau perkhidmatan di akaun mesti merekodkan tanggungjawab selewat-lewatnya pada tarikh ia diterima. Oleh kerana sistem kemasukan dua kali diikuti dalam perakaunan, kemasukan debit ke akaun perbelanjaan atau aset juga dibuat.

Oleh itu, sistem perakaunan akruan merekodkan urus niaga apabila ia berlaku dan bukan ketika mereka dibayar. Hati-hati mesti diberikan kepada jenis urus niaga tersebut kerana tidak melibatkan wang tunai dimuka dan dilaksanakan setelah jangka waktu tertentu.

Hutang disebabkan adalah perkara yang sangat penting dalam kunci kira-kira syarikat. Sekiranya terdapat kenaikan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, ini bermaksud organisasi membeli lebih banyak barang atau perkhidmatan secara kredit daripada membayar tunai. Sekiranya ia menurun, organisasi membayar dengan wang tunai dan bukannya kredit untuk barang dan perkhidmatan.

Ketepatan dan kelengkapan penyata kewangan organisasi bergantung pada proses akaun yang perlu dibayar (akaun kena bayar). Proses yang baik akan merangkumi:

  • Pemprosesan invois vendor yang tepat dan tepat pada masanya
  • Rakaman yang tepat dalam akaun lejar umum yang sesuai
  • Akruan semua tanggungjawab dan perbelanjaan yang belum diproses sepenuhnya

Keberkesanan akaun yang perlu dibayar akhirnya akan mempengaruhi aliran tunai syarikat, hubungannya dengan pihak luar, dan penilaian kreditnya Penilaian Kredit Penilaian kredit adalah pendapat agensi kredit tertentu mengenai kemampuan dan kesediaan entiti (kerajaan, perniagaan, atau individu) untuk memenuhi tanggungjawab kewangannya dengan lengkap dan dalam jangka masa yang ditetapkan. Penilaian kredit juga menandakan kemungkinan debitur akan ingkar. .

Sumber tambahan

Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Akaun Belum Terima Akaun Belum Terima Akaun Belum Terima (AR) mewakili penjualan kredit perniagaan, yang belum dibayar sepenuhnya oleh pelanggannya, aset semasa di kunci kira-kira. Syarikat membenarkan pelanggan mereka membayar pada jangka masa yang berpatutan, dengan syarat syarat tersebut dipersetujui.
  • Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai (secara rasmi disebut sebagai Penyata Aliran Tunai) mengandungi maklumat mengenai berapa banyak wang tunai yang dihasilkan dan digunakan syarikat dalam tempoh tertentu. Ia mengandungi 3 bahagian: tunai dari operasi, tunai dari pelaburan dan tunai dari pembiayaan.
  • Mengunjurkan Item Baris Lembaran Imbangan Mengunjurkan Item Baris Lembaran Imbangan Mengunjurkan item baris kunci kira-kira melibatkan menganalisis modal kerja, PP&E, modal bahagian hutang dan pendapatan bersih. Panduan ini menguraikan cara mengira
  • Panduan A Akaun A Panduan T Akaun A Akaun A digunakan dalam perakaunan untuk mengesan debit dan kredit dan menyediakan penyata kewangan. Ini adalah gambaran visual akaun individu yang kelihatan seperti "T", menjadikannya semua penambahan dan pengurangan (debit dan kredit) ke akaun dapat dengan mudah dilacak dan diwakili secara visual. Panduan untuk Akaun T ini akan memberi anda contoh bagaimana ia berfungsi dan bagaimana menggunakannya.

Disyorkan

Apakah 7 keping baju besi Tuhan?
2022
Bagaimanakah cara saya menghidupkan sembang suara di Siege?
2022
Berapakah bilangan blok GB 3DS?
2022