Apakah Teori Dimensi Budaya Hofstede?

Teori Dimensi Budaya Hofstede, yang dikembangkan oleh Geert Hofstede, adalah kerangka yang digunakan untuk memahami perbezaan budaya di seluruh negara dan untuk mengetahui cara perniagaan dilakukan di pelbagai budaya. Dengan kata lain, kerangka ini digunakan untuk membezakan antara budaya kebangsaan yang berbeza, dimensi budaya, dan menilai kesannya terhadap pengaturan perniagaan Jenis Organisasi Artikel ini mengenai pelbagai jenis organisasi meneroka pelbagai kategori di mana struktur organisasi boleh masuk. Struktur organisasi.

Teori Dimensi Budaya Hofstede diciptakan pada tahun 1980 oleh penyelidik pengurusan Belanda, Geert Hofstede. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan dimensi budaya berbeza-beza.

Teori Dimensi Budaya Hofstede

Hofstede mengenal pasti enam kategori yang menentukan budaya:

 1. Indeks Jarak Kuasa
 2. Kolektivisme vs Individualisme
 3. Indeks Penghindaran Ketidakpastian
 4. Kewanitaan vs Kejantanan
 5. Orientasi Jangka Pendek vs Jangka Panjang
 6. Kekangan vs Kesungguhan

Indeks Jarak Kuasa

Indeks jarak kuasa mempertimbangkan sejauh mana ketaksamaan dan daya ditoleransi. Dalam dimensi ini, ketaksamaan dan kekuatan dilihat dari sudut pandangan pengikut - tahap yang lebih rendah.

 • Indeks jarak kuasa tinggi menunjukkan bahawa budaya menerima ketaksamaan dan perbezaan kuasa, mendorong birokrasi, Birokrasi Sistem untuk mengekalkan kewenangan yang seragam di dalam dan di seluruh institusi dikenali sebagai birokrasi. Birokrasi pada dasarnya bermaksud memerintah oleh pejabat. dan menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap pangkat dan kewibawaan.
 • Indeks jarak kuasa rendah menunjukkan bahawa budaya mendorong struktur organisasi Struktur Korporat Struktur korporat merujuk kepada organisasi jabatan atau unit perniagaan yang berbeza dalam sebuah syarikat. Bergantung pada matlamat syarikat dan industri yang rata dan mempunyai tanggungjawab membuat keputusan yang terdesentralisasi, gaya pengurusan partisipatif, dan memberi penekanan pada pengagihan kuasa.

Individualisme vs kolektivisme

Dimensi individualisme vs kolektivisme mempertimbangkan sejauh mana masyarakat disatukan ke dalam kumpulan dan kewajiban dan pergantungan mereka terhadap kumpulan.

 • Individualisme menunjukkan bahawa ada kepentingan yang lebih penting untuk mencapai tujuan peribadi. Citra diri seseorang dalam kategori ini ditakrifkan sebagai "I."
 • Kolektivisme menunjukkan bahawa terdapat kepentingan yang lebih besar untuk tujuan dan kesejahteraan kumpulan. Citra diri seseorang dalam kategori ini ditakrifkan sebagai "Kami".

Indeks Penghindaran Ketidakpastian

Indeks penghindaran ketidakpastian mempertimbangkan sejauh mana ketidakpastian dan kesamaran ditoleransi. Dimensi ini mempertimbangkan bagaimana situasi yang tidak diketahui dan peristiwa yang tidak dijangka ditangani.

 • Indeks penghindaran ketidakpastian yang tinggi menunjukkan toleransi rendah terhadap ketidakpastian, kesamaran, dan pengambilan risiko. Yang tidak diketahui dapat diminimumkan melalui peraturan, peraturan, dll yang ketat.
 • Indeks penghindaran ketidakpastian yang rendah menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian, kesamaran, dan pengambilan risiko. Yang tidak diketahui lebih diterima secara terbuka, dan terdapat peraturan, peraturan, dll.

Maskuliniti vs kewanitaan

Dimensi maskuliniti vs kewanitaan juga disebut sebagai "sukar berbanding lembut", dan mempertimbangkan keutamaan masyarakat terhadap pencapaian, sikap terhadap kesetaraan seksualiti, tingkah laku, dll.

 • Kejantanan dilengkapi dengan ciri-ciri berikut: peranan gender yang berbeza, tegas, dan tertumpu pada pencapaian material dan pembangunan kekayaan.
 • Kewanitaan dilengkapi dengan ciri-ciri berikut: peranan jantina yang lancar, sederhana, mengasuh, dan mementingkan kualiti hidup.

Orientasi Jangka Panjang vs Orientasi Jangka Pendek

Dimensi orientasi jangka panjang berbanding orientasi jangka pendek mempertimbangkan sejauh mana masyarakat memandang cakrawala waktunya.

 • Orientasi jangka panjang menunjukkan fokus pada masa depan dan melibatkan penundaan kejayaan atau kepuasan jangka pendek untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Orientasi jangka panjang menekankan kegigihan, ketekunan, dan pertumbuhan jangka panjang.
 • Orientasi jangka pendek menunjukkan fokus pada masa terdekat, melibatkan memberikan kejayaan atau kepuasan jangka pendek, dan memberi penekanan yang lebih kuat pada masa kini daripada masa depan. Orientasi jangka pendek menekankan hasil yang cepat dan menghormati tradisi.

Indulgence vs Restraint

Dimensi indulgensi vs menahan diri mempertimbangkan sejauh mana dan kecenderungan masyarakat untuk memenuhi keinginannya. Dengan kata lain, dimensi ini berkisar tentang bagaimana masyarakat dapat mengawal dorongan dan keinginan mereka.

 • Indulgensi menunjukkan bahawa masyarakat membenarkan kepuasan yang relatif bebas berkaitan dengan menikmati kehidupan dan bersenang-senang.
 • Kekangan menunjukkan bahawa masyarakat menekan pemuasan keperluan dan mengaturnya melalui norma sosial.

Perbandingan Negara: Wawasan Hofstede

Hofstede Insights adalah sumber yang baik untuk memahami kesan budaya terhadap pekerjaan dan kehidupan. Ia boleh dilayari di sini untuk memahami bagaimana perbezaan dimensi antara negara di bawah Teori Dimensi Budaya Hofstede.

Bacaan Berkaitan

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan berikut akan sangat membantu:

 • Demografi Demografi Demografi merujuk kepada ciri sosio-ekonomi populasi yang digunakan perniagaan untuk mengenal pasti pilihan produk dan tingkah laku pembelian pelanggan. Dengan ciri pasaran sasaran mereka, syarikat dapat membina profil untuk pangkalan pelanggan mereka.
 • Kecerdasan Emosi Kecerdasan Emosi Kecerdasan emosi yang juga dikenali sebagai emosi quotient (EQ) adalah keupayaan untuk mengurus emosi seseorang dan emosi orang lain. Bagi pemimpin perniagaan, EQ yang tinggi sangat penting untuk berjaya. Panduan ini merangkumi lima elemen kecerdasan emosi dan kaitannya dengan mencirikan pemimpin yang berjaya. EQ vs IQ
 • Kemahiran Interpersonal Kemahiran Interpersonal Kemahiran interpersonal adalah kemahiran yang diperlukan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja dengan berkesan dengan individu dan kumpulan. Mereka yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik adalah komunikator verbal dan non-verbal yang kuat dan sering dianggap sebagai "baik dengan orang".
 • Kepemimpinan yang menyokong Kepemimpinan yang menyokong Kepemimpinan yang menyokong adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pengurus tidak hanya menyerahkan tugas dan menerima hasil tetapi sebaliknya menyokong seorang pekerja sehingga tugas itu selesai. Kelebihan utama kepemimpinan yang menyokong ialah pengurus akan bekerja dengan pekerja sehingga dia diberi kuasa dan mahir

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022