Panduan Kewangan

Panduan Rumusan Asas Excel

Menguasai formula asas Excel sangat penting bagi pemula untuk menjadi sangat mahir dalam analisis kewangan Penerangan Pekerjaan Penganalisis Kewangan Perihalan pekerjaan penganalisis kewangan di bawah memberikan contoh tipikal dari semua kemahiran, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk diambil untuk pekerjaan penganalisis di bank , institusi, atau syarikat.

Apakah Matlamat SMART?

Matlamat adalah bahagian dari setiap aspek perniagaan / kehidupan dan memberikan rasa arah, motivasi Kecerdasan interpersonal Kecerdasan interpersonal merujuk kepada kemampuan seseorang untuk berhubungan baik dengan orang dan menguruskan hubungan. Ini membolehkan orang memahami keperluan dan motivasi orang di sekeliling mereka, yang membantu memperkuat pengaruh mereka secara keseluruhan.

Apa itu Surat Peletakan jawatan?

Surat pengunduran diri adalah surat rasmi Format Surat Perniagaan Surat perniagaan harus selalu mengikuti format dan struktur tertentu untuk memastikannya diterima sebagai profesional dan sesuai dengan standar. Walaupun terdapat banyak yang dihantar oleh pekerja kepada majikan mereka yang memberi notis bahawa mereka tidak akan lagi bekerja di Syarikat Senarai Syarikat pemain utama dalam kewangan korporat.

Apa itu Dilema Etika?

Dilema etika (paradoks etika atau dilema moral) adalah masalah dalam proses membuat keputusan Strategi Korporat Strategi korporat memfokuskan pada bagaimana mengurus sumber, risiko dan pulangan di sebuah syarikat, berbanding dengan melihat kelebihan daya saing dalam strategi perniagaan antara dua kemungkinan pilihan, yang tidak boleh diterima dari perspektif etika.

Tahap Penguasaan Bahasa

Bagi sesiapa yang mengikuti kerjaya dalam bidang kewangan korporat, penting untuk memasukkan tahap kefasihan bahasa anda pada resume dan permohonan pekerjaan anda. Terdapat lima tahap kecekapan berbahasa, dan banyak majikan memerlukan sekurang-kurangnya tahap tiga, yang pada dasarnya adalah tahap kecekapan bekerja profesional (fungsional).

Apakah Pengilang Peralatan Asal (OEM)?

Pengilang Peralatan Asal atau OEM adalah syarikat yang mengeluarkan dan menjual produk atau bahagian produk yang dibeli oleh pembeli mereka, syarikat lain kepada pelanggannya sendiri sambil meletakkan produk di bawah jenama sendiri Ekuiti Jenama Dalam pemasaran, ekuiti jenama merujuk kepada nilai jenama dan ditentukan oleh persepsi pengguna terhadap jenama.

Apa itu INDEX MATCH di Excel?

Formula INDEX MATCH adalah gabungan dua fungsi dalam Excel Excel Resources Learn Excel dalam talian dengan 100-an tutorial, sumber, panduan & helaian Excel percuma! Sumber kewangan adalah kaedah terbaik untuk belajar Excel dengan syarat anda sendiri. : INDEX dan PERTANDINGAN.= INDEX () mengembalikan nilai sel dalam jadual berdasarkan nombor lajur dan baris.

Apa itu Bahasa Figuratif?

Bahasa kiasan merujuk kepada penggunaan kata-kata dengan cara yang menyimpang dari susunan dan makna konvensional untuk menyampaikan makna yang rumit, penulisan berwarna-warni, kejelasan, atau perbandingan yang menggugah. Ia menggunakan ayat biasa untuk merujuk sesuatu tanpa menyatakannya secara langsung.

Apa itu CEO (Ketua Pegawai Eksekutif)?

Ketua Pegawai Eksekutif, yang bermaksud Ketua Pegawai Eksekutif, adalah individu berpangkat tertinggi dalam syarikat Perbadanan Syarikat adalah entiti undang-undang yang dicipta oleh individu, pemegang saham, atau pemegang saham, dengan tujuan beroperasi untuk keuntungan. Syarikat dibenarkan untuk membuat kontrak, menuntut dan disaman, memiliki aset, membayar cukai persekutuan dan negeri, dan meminjam wang dari institusi kewangan.

Apakah Neraca?

Lembaran imbangan adalah salah satu daripada tiga penyata kewangan asas Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga-tiga penyataan teras ini rumit dan merupakan kunci bagi kedua-dua pemodelan kewangan Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat.

Apakah Jenis Aset Utama?

Aset adalah sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, syarikat korporat Syarikat korporat adalah entiti undang-undang yang dibuat oleh individu, pemegang saham, atau pemegang saham, dengan tujuan beroperasi untuk keuntungan. Syarikat dibenarkan untuk membuat kontrak, menuntut dan disaman, memiliki aset, membayar cukai persekutuan dan negeri, dan meminjam wang dari institusi kewangan.

Apa itu Nisbah Kewangan?

Nisbah kewangan dicipta dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga-tiga pernyataan inti ini adalah untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat.

Panduan Ringkas untuk Pengurusan Masa

Pengurusan masa adalah proses merancang dan mengawal berapa banyak masa yang perlu dihabiskan untuk aktiviti tertentu. Pengurusan masa yang baik membolehkan seseorang menyelesaikan lebih banyak perkara dalam jangka masa yang lebih pendek, mengurangkan tekanan, dan membawa kepada kejayaan kerjaya Panduan Analisis Trifecta® Panduan utama bagaimana menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Apa itu Sistem Ekonomi?

Sistem ekonomi adalah kaedah di mana masyarakat atau pemerintah mengatur dan mengedarkan sumber daya, perkhidmatan, dan barang yang tersedia di seluruh wilayah atau negara geografi. Sistem ekonomi mengatur faktor-faktor produksi, termasuk tanah, modal, Pasar Tenaga Kerja Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana penawaran dan permintaan pekerjaan bertemu, dengan pekerja atau buruh memberikan perkhidmatan yang diminta oleh majikan.

Apa itu Analisis Break Even?

Analisis Break Even dalam ekonomi, perniagaan, dan perakaunan kos Teori Perakaunan Kewangan Teori Perakaunan Kewangan menjelaskan "mengapa" di sebalik perakaunan - sebab mengapa urus niaga dilaporkan dengan cara tertentu. Panduan ini akan membantu anda memahami prinsip utama di sebalik Teori Perakaunan Kewangan merujuk kepada titik di mana jumlah kos dan jumlah pendapatan Hasil Penjualan Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh syarikat dari penjualan barang atau penyediaan perkhidmatannya.

Apa itu Kewangan?

Kewangan ditakrifkan sebagai pengurusan wang dan merangkumi aktiviti seperti pelaburan, pinjaman, pinjaman, penganggaran, simpanan, dan ramalan. Terdapat tiga jenis kewangan utama: (1) Kewangan Peribadi peribadi Pembiayaan peribadi adalah proses merancang dan mengurus aktiviti kewangan peribadi seperti penjanaan pendapatan, perbelanjaan, simpanan, pelaburan, dan perlindungan.

Apa itu EBITDA?

EBITDA bermaksud E arnings B efore I nterest, T axes, D apreciation, and A mortization dan merupakan metrik yang digunakan untuk menilai prestasi operasi syarikat. Ini dapat dilihat sebagai proksi untuk aliran tunai Aliran Tunai Aliran Tunai (CF) adalah kenaikan atau penurunan jumlah wang yang dimiliki oleh perniagaan, institusi, atau individu.

Apakah Penyata Aliran Tunai?

Penyata Aliran Tunai (juga disebut sebagai penyata aliran tunai Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai (secara resmi disebut sebagai Penyata Aliran Tunai) berisi maklumat mengenai berapa banyak wang tunai yang dihasilkan dan digunakan syarikat dalam tempoh tertentu. 3 bahagian: tunai dari operasi, tunai dari pelaburan dan tunai dari pembiayaan.

Apa itu Covariance?

Dalam matematik dan statistik Konsep Statistik Asas untuk Kewangan Pemahaman yang kukuh mengenai statistik sangat penting dalam membantu kita memahami kewangan dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi, konsep statistik dapat membantu pelabur memantau, kovarians adalah ukuran hubungan antara dua pemboleh ubah rawak.

Apakah Kemahiran Pengurusan?

Kemahiran pengurusan boleh didefinisikan sebagai sifat atau kebolehan tertentu yang harus dimiliki oleh eksekutif untuk memenuhi tugas-tugas tertentu dalam organisasi. Ini termasuk kemampuan untuk melaksanakan tugas eksekutif dalam organisasi Struktur Korporat Struktur korporat merujuk kepada organisasi jabatan atau unit perniagaan yang berlainan dalam sebuah syarikat.

Apa itu Stakeholder?

Dalam perniagaan, pemangku kepentingan adalah setiap individu, kumpulan, atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam organisasi dan hasil dari tindakannya. Contoh umum pihak berkepentingan termasuk pekerja, pelanggan, pemegang saham Ekuiti Pemegang Saham (juga dikenali sebagai Ekuiti Pemegang Saham) adalah akaun pada kunci kira-kira syarikat yang terdiri daripada modal saham ditambah pendapatan tertahan.

Apakah Kedudukan Pasaran?

Market Positioning merujuk kepada kemampuan untuk mempengaruhi persepsi pengguna Kelebihan Kompetitif Kelebihan kompetitif adalah sifat yang membolehkan syarikat mengungguli pesaingnya. Kelebihan daya saing membolehkan syarikat mencapai pencapaian mengenai jenama atau produk berbanding pesaing. Objektif kedudukan pasaran adalah untuk menentukan imej atau identiti jenama Jenama Peribadi Jenama peribadi kami adalah apa yang dilihat oleh orang sebagai identiti kami, siapa yang mereka lihat dan kualiti serta perkara yang mereka kaitkan dengan kami.

Apa itu Penyataan IF Excel?

Pernyataan IF IF menguji keadaan tertentu dan mengembalikan satu nilai untuk hasil yang BENAR dan nilai yang lain untuk hasil yang SALAH. Sebagai contoh, jika jumlah penjualan melebihi $ 5.000, kemudian kembalikan "Ya" untuk Bonus - Jika tidak, kembalikan "Tidak" untuk Bonus. Kita juga dapat menggunakan fungsi IF untuk menilai satu fungsi, atau kita dapat memasukkan beberapa fungsi IF dalam satu formula.

Apa itu Return on Investment (ROI)?

Pulangan pelaburan (ROI) adalah nisbah kewangan Nisbah Kewangan Nisbah kewangan dibuat dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat yang digunakan untuk mengira faedah yang akan diterima oleh pelabur berhubung dengan kos pelaburan mereka.

Apakah Susut Nilai Garis Lurus?

Dengan kaedah susut nilai garis lurus, nilai aset dikurangkan secara seragam dalam setiap tempoh sehingga mencapai nilai simpanannya Nilai Salvage Nilai penyelamatan adalah jumlah anggaran aset bernilai pada akhir hayat berguna. Nilai penyelamatan juga dikenali sebagai nilai sekerap atau nilai baki, dan digunakan dalam mengira perbelanjaan susut nilai.

Apakah Formula Modal Kerja?

Formula modal kerja adalah: Modal kerja = Aset Semasa - Liabiliti Semasa Formula modal kerja memberitahu kita aset cair jangka pendek yang tinggal setelah liabiliti jangka pendek dilunaskan. Ini adalah ukuran kecairan jangka pendek syarikat dan penting untuk melakukan analisis kewangan, pemodelan kewangan Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat.

Apakah Matriks Ansoff?

Ansoff Matrix, juga disebut Product / Market Expansion Grid, adalah alat yang digunakan oleh firma untuk menganalisis dan merancang strategi mereka untuk pertumbuhan Kadar Pertumbuhan Berkelanjutan Kadar pertumbuhan lestari adalah kadar pertumbuhan yang dapat diharapkan oleh syarikat untuk melihat dalam jangka panjang .

Apa itu Margin Untung Bersih?

Margin Untung Bersih (juga dikenali sebagai "Margin Untung" atau "Nisbah Margin Untung Bersih") adalah nisbah kewangan Nisbah Kewangan Nisbah kewangan dibuat dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat yang digunakan untuk mengira peratusan keuntungan yang dihasilkan syarikat dari jumlah pendapatannya.

10 Rumusan Excel Lanjutan yang Anda Perlu Tahu

Setiap penganalisis kewangan Panduan Analis Trifecta® Panduan utama bagaimana menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Adakah anda ingin menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia? Adakah anda ingin mengikuti amalan terbaik di industri dan menonjol daripada orang ramai? Proses kami, yang dipanggil The Analyst Trifecta® terdiri daripada analisis, persembahan & kemahiran insaniah menghabiskan lebih banyak masa di Excel daripada yang mungkin mereka akui. B

Apakah Penyata Pendapatan?

Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan teras syarikat yang menunjukkan Penyata untung dan rugi (P&L) Penyata untung dan rugi (P&L), atau penyata pendapatan atau penyata operasi, adalah laporan kewangan yang memberikan ringkasan pendapatan, perbelanjaan, dan keuntungan / kerugian syarikat dalam jangka masa tertentu.

Templat Invois (Word)

Templat invois ini (Word Word Templates (Transactions, Career, HR) Muat turun templat Word percuma termasuk Surat Niat (LOI), Lembaran Istilah, Perjanjian Tanpa Pendedahan (NDA), Memorandum Maklumat Rahsia (CIM), Pasaran Modal Ekuiti (ECM ) memo, senarai semak Due Diligence, dan jenis urus niaga korporat yang lain.

Apa itu Rekonsiliasi Bank?

Penyata rekonsiliasi bank adalah dokumen yang sepadan dengan baki tunai pada kunci kira-kira syarikat Lembaran Imbangan Lembaran imbangan adalah salah satu daripada tiga penyata kewangan asas. Penyata ini adalah kunci untuk pemodelan kewangan dan perakaunan. Neraca menunjukkan jumlah aset syarikat, dan bagaimana aset ini dibiayai, melalui hutang atau ekuiti.

Apakah Format Surat Perniagaan Yang Betul?

Surat perniagaan harus selalu mengikuti format dan struktur tertentu untuk memastikannya diterima sebagai profesional dan terkini. Walaupun terdapat banyak jenis surat perniagaan, panduan ini akan melalui contoh terperinci format surat perniagaan yang paling klasik.Gambaran Keseluruhan Surat PerniagaanDalam perniagaan Corporation Sebuah syarikat adalah entiti undang-undang yang dibuat oleh individu, pemegang saham, atau pemegang saham, dengan tujuan beroperasi untuk keuntungan.

Buku Excel - Excel pemula, pertengahan dan lanjutan

Buku Excel Finance percuma dan tersedia untuk dimuat turun oleh semua orang dalam bentuk pdf. Ketahui mengenai pintasan dan fungsi Excel yang paling penting untuk berjaya dalam kerjaya anda!Selamat datang ke Buku Excel rasmi dari Institut Kewangan Korporat. Dalam ringkasan 206 halaman ini, kami meneliti semua fungsi Excel yang paling penting dan berguna yang akan memajukan kerjaya anda dalam perkhidmatan kewangan.

Apakah Kos Marginal?

Kos marginal mewakili kenaikan kos yang dikeluarkan semasa menghasilkan unit tambahan barang atau perkhidmatan. Ia dikira dengan mengambil perubahan total dalam pengeluaran lebih banyak barang dan membaginya dengan perubahan jumlah barang yang dihasilkan. Kos berubah biasa Kos Pembolehubah Kos berubah adalah perbelanjaan yang berbeza mengikut jumlah barang atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh perniagaan.

Apa itu Anuiti?

Anuiti adalah produk kewangan yang menyediakan aliran tunai tertentu Aliran Tunai Aliran Tunai (CF) adalah kenaikan atau penurunan jumlah wang yang dimiliki oleh perniagaan, institusi, atau individu. Dalam kewangan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah wang tunai (mata wang) yang dihasilkan atau habis dalam jangka masa tertentu.

Apakah Hierarki Keperluan Maslow?

Hierarki keperluan Maslow adalah teori psikologi yang menjelaskan motivasi manusia Motivasi intrinsik Motivasi intrinsik merujuk kepada rangsangan yang mendorong penggunaan atau perubahan tingkah laku untuk kepuasan atau kepuasan diri. Motivasi seperti itu mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktiviti dengan alasan dalaman yang secara peribadi memuaskan, dan bukannya dimotivasi secara ekstrinsik, iaitu dengan prospek memperoleh beberapa ganjaran luaran berdasarkan kepada pencapaian berbagai tahap kebutuhan.

Definisi WACC

Purata Timbang Modal Modal firma (WACC) mewakili kos modal campurannya Kos Modal Kos modal adalah kadar pulangan minimum yang mesti diperoleh oleh perniagaan sebelum menghasilkan nilai. Sebelum perniagaan dapat memperoleh keuntungan, sekurang-kurangnya mesti menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung kos membiayai operasinya.

Apakah Kadar Pulangan Dalaman (IRR)?

Kadar Pulangan Dalaman (IRR) adalah kadar diskaun yang menjadikan nilai semasa bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) adalah nilai semua aliran tunai masa depan (positif dan negatif) sepanjang hidup pelaburan yang didiskaunkan hingga sekarang. Analisis NPV adalah bentuk penilaian intrinsik dan digunakan secara meluas di seluruh kewangan dan perakaunan untuk menentukan nilai perniagaan, keselamatan pelaburan, dari projek sifar.

Panduan untuk Formula DCF Aliran Tunai Diskaun

Artikel ini menguraikan formula aliran tunai DCF yang diskaun menjadi mudah. Kami akan membawa anda melalui pengiraan langkah demi langkah sehingga anda dapat menghitungnya dengan mudah. Formula DCF diperlukan dalam pemodelan kewangan Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat.

Apakah Nisbah Perolehan Terima Akaun?

Nisbah perolehan belum terima akaun, juga dikenali sebagai nisbah perolehan debitur, adalah nisbah kecekapan Nisbah Kewangan Nisbah kewangan dibuat dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat yang mengukur seberapa cekap syarikat mengumpulkan hasil - dan secara meluas, seberapa cekap menggunakan asetnya.

Apakah Pendapatan yang Ditahan?

Pendapatan Terpelihara (RE) adalah bahagian keuntungan perniagaan Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, bukan sahaja dalam penyata pendapatan, tetapi di ketiga-tiga penyata kewangan teras. Walaupun diperoleh melalui penyata pendapatan, keuntungan bersih juga digunakan dalam kunci kira-kira dan penyata aliran tunai.

Apa itu Return on Equity (ROE)?

Return on Equity (ROE) adalah ukuran pulangan tahunan syarikat (pendapatan bersih Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam penyata pendapatan, tetapi di ketiga-tiga penyata kewangan teras. Walaupun ia dicapai melalui pendapatan penyata, keuntungan bersih juga digunakan dalam kunci kira-kira dan penyata aliran tunai.

Gambaran Keseluruhan Bank Australia

Sistem perbankan Australia memainkan peranan utama dalam sistem kewangan negara. Selain daripada perkhidmatan perbankan tradisional, bank juga menyediakan perbankan perniagaan, perdagangan di pasar keuangan, pembrokeran saham, insurans, dan pengelolaan dana. Terdapat 53 bank Australia, 14 daripadanya dimiliki oleh kerajaan.

Apakah Penyata Untung Rugi (P&L)?

Penyata untung rugi (P&L), atau penyata pendapatan Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan teras syarikat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka dalam jangka masa tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua perbelanjaan dari kedua-dua aktiviti operasi dan bukan operasi.

Apakah Nisbah Keuntungan?

Nisbah keberuntungan adalah metrik kewangan yang digunakan oleh penganalisis dan pelabur untuk mengukur dan menilai kemampuan syarikat untuk menjana pendapatan (untung) berbanding dengan pendapatan, aset kunci kira-kira Manual IB - Aset Lembaran Imbangan Aset kunci kira-kira disenaraikan sebagai akaun atau item yang dipesan oleh kecairan.

Apa itu R-Squared?

R-Squared (R² atau koefisien penentuan) adalah ukuran statistik dalam model regresi yang menentukan bahagian varians dalam pemboleh ubah bersandar yang dapat dijelaskan oleh pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bebas adalah input, andaian, atau pemacu yang diubah untuk menilai kesannya pada pemboleh ubah bersandar (hasilnya).

Bagaimana Mengemukakan Surat?

Walaupun pilihan untuk perkhidmatan pesanan ringkas (SMS) dan e-mel semakin meningkat, masih penting untuk mengetahui cara menangani surat. Surat rasmi masih digunakan di dunia moden, terutamanya dalam komunikasi formal dan semasa menghantar permohonan pekerjaan. Ikuti semula garis panduan industri & amalan terbaik semasa menghantar surat lamaran & resume anda ke pekerjaan kewangan korporat.

Apakah Kaedah Penilaian Utama?

Ketika menilai syarikat sebagai usaha yang berterusan, ada tiga kaedah penilaian utama yang digunakan oleh pengamal industri: (1) analisis DCF, (2) analisis syarikat yang sebanding, dan (3) transaksi sebelumnya. Ini adalah kaedah penilaian yang paling umum digunakan dalam perbankan pelaburan Perbankan Pelaburan Perbankan pelaburan adalah pembahagian bank atau institusi kewangan yang melayani pemerintah, korporat, dan institusi dengan memberikan layanan penaja jamin (penggalangan modal) dan penggabungan dan pengambilalihan (M&A).

Ikuti Ujian Excel CFI

Ujian Excel ini direka untuk membantu anda menilai pengetahuan anda mengenai fungsi dan formula asas Excel. Kami sangat menggalakkan mana-mana pelajar yang merancang atau memulakan program pensijilan FMVA mereka Sijil FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja di syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari untuk mengikuti ujian ini untuk menentukan sama ada anda perlu mengikuti Excel Crash prasyarat Kursus Asas Pemodelan Kursus dan Excel.

Apakah Nisbah Perolehan Aset?

Nisbah perolehan aset, juga dikenali sebagai nisbah perolehan aset keseluruhan, mengukur kecekapan dengan mana syarikat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan Hasil Penjualan Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh syarikat dari penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan. Dalam perakaunan, istilah "penjualan" dan "hasil" boleh, dan sering digunakan, secara bergantian, bermaksud perkara yang sama.

Apa itu Pendapatan?

Pendapatan adalah nilai semua penjualan barang dan perkhidmatan yang diakui oleh sebuah syarikat dalam suatu jangka masa. Pendapatan (juga disebut sebagai Penjualan atau Pendapatan) membentuk awal Penyata Pendapatan syarikat Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan utama syarikat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka dalam jangka waktu tertentu.

Apa itu Margin Keuntungan?

Dalam perakaunan dan kewangan, margin keuntungan adalah ukuran pendapatan (atau keuntungan) syarikat berbanding dengan pendapatannya Hasil Penjualan Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh syarikat dari penjualan barang atau penyediaan perkhidmatannya. Dalam perakaunan, istilah "penjualan" dan "hasil" boleh, dan sering digunakan, secara bergantian, bermaksud perkara yang sama.

Apakah Jenis Kaedah Susut Nilai Utama?

Terdapat beberapa jenis perbelanjaan susut nilai Beban susut nilai Perbelanjaan penyusutan digunakan untuk mengurangkan nilai loji, harta tanah, dan peralatan yang sesuai dengan penggunaannya, dan kehausan dari masa ke masa. Beban susut nilai digunakan untuk menggambarkan perbelanjaan dan nilai aset jangka panjang dengan lebih baik kerana berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkannya.

Apa itu Ekuiti?

Dalam kewangan dan perakaunan, ekuiti adalah nilai yang dapat dikaitkan dengan pemilik perniagaan. Nilai buku ekuiti dikira sebagai perbezaan antara aset Jenis Aset Jenis aset yang biasa termasuk semasa, tidak semasa, fizikal, tidak ketara, beroperasi, dan tidak beroperasi. Mengenal pasti dan dan liabiliti dengan betul Jenis Liabiliti Terdapat tiga jenis liabiliti utama: liabiliti semasa, tidak semasa, dan luar jangka.

Apakah Perbelanjaan Prabayar?

Belanja prabayar mewakili perbelanjaan Perbelanjaan Perbelanjaan mewakili pembayaran dengan tunai atau kredit untuk membeli barang atau perkhidmatan. Perbelanjaan dicatat pada satu titik waktu (waktu pembelian), dibandingkan dengan perbelanjaan yang diperuntukkan atau terkumpul dalam jangka waktu tertentu.

Apakah Jenis Liabiliti Utama?

Terdapat tiga jenis liabiliti utama: liabiliti semasa, tidak semasa, dan luar jangka. Liabiliti adalah kewajiban undang-undang atau hutang Hutang Senior dan Subordinat Untuk memahami hutang senior dan subordinat, kita mesti mengkaji semula timbunan modal terlebih dahulu. Tumpukan modal meletakkan keutamaan sumber pembiayaan yang berbeza.

Apakah Perolehan Inventori?

Perolehan inventori, atau nisbah perolehan inventori, adalah berapa kali perniagaan menjual dan menggantikan stok barangnya dalam jangka masa tertentu. Ia menganggap kos barang yang dijual Perakaunan Panduan dan sumber perakaunan kami adalah panduan belajar sendiri untuk belajar perakaunan dan kewangan mengikut kadar anda sendiri.

Apa itu Modal Kerja Bersih?

Ringkasnya, Modal Kerja Bersih (NWC) adalah perbezaan antara aset semasa syarikat Aset Semasa Aset semasa adalah semua aset yang boleh ditukarkan secara wajar menjadi tunai dalam satu tahun. Mereka biasanya digunakan untuk mengukur kecairan syarikat. dan liabiliti semasa Liabiliti Semasa Liabiliti semasa adalah tanggungjawab kewangan entiti perniagaan yang perlu dibayar dan perlu dibayar dalam setahun.

Apa itu Margin Keselamatan?

Margin keselamatan adalah perbezaan antara jumlah keuntungan yang diharapkan dan titik pulang modal. Margin formula keselamatan adalah sama dengan penjualan semasa ditolak titik pulang modal, dibahagi dengan penjualan semasa.Terdapat dua aplikasi untuk menentukan margin keselamatan:1 BelanjawanDalam penganggaran dan analisis impas, margin keselamatan adalah jurang antara hasil penjualan yang dianggarkan dan tahap di mana penjualan syarikat dapat menurun sebelum syarikat itu menjadi tidak menguntungkan.

Apakah Formula Pendapatan per Saham (EPS)?

EPS adalah nisbah kewangan Nisbah Kewangan Nisbah kewangan dibuat dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat, yang membahagikan pendapatan bersih Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, bukan hanya dalam penyata pendapatan, tetapi dalam ketiga-tiga penyata kewangan teras.

Apakah Tadbir Urus Korporat?

Tadbir urus korporat adalah sesuatu yang sama sekali berbeza dengan aktiviti pengurusan operasi harian yang dilaksanakan oleh eksekutif syarikat. Ini adalah sistem arahan dan kawalan yang menentukan bagaimana lembaga pengarah Lembaga Pengarah Lembaga pengarah pada dasarnya adalah panel orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham.

Apa itu Margin Keuntungan Operasi?

Margin Keuntungan Operasi adalah nisbah keuntungan atau prestasi yang mencerminkan peratusan keuntungan yang dihasilkan syarikat dari operasinya, sebelum mengurangkan cukai dan caj faedah. Ini dihitung dengan membagi keuntungan operasi dengan jumlah pendapatan Hasil Penjualan Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh syarikat dari penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan.

Berapakah Kadar Faedah Tahunan Berkesan?

Kadar Faedah Tahunan Berkesan (EAR) adalah kadar faedah yang disesuaikan untuk mengkompaun Kadar Pertumbuhan Kompaun. Kadar pertumbuhan kompaun adalah ukuran yang digunakan secara khusus dalam konteks perniagaan dan pelaburan, yang menunjukkan kadar pertumbuhan dalam beberapa jangka masa. Ini adalah ukuran pertumbuhan berterusan siri data.

Apa itu Surat Niat (LOI)?

A Letter of Intent (LOI) adalah kontrak pendek yang tidak mengikat yang mendahului perjanjian yang mengikat, seperti perjanjian pembelian saham atau perjanjian pembelian aset (perjanjian pasti Perjanjian Pembelian Definitif Perjanjian Pembelian Definitif (DPA) adalah dokumen undang-undang yang mencatat terma dan syarat antara dua syarikat yang membuat perjanjian untuk penggabungan, pemerolehan, pelupusan, usaha sama, atau beberapa bentuk pakatan strategik.

Apakah Aliran Tunai Operasi?

Aliran Tunai Operasi (OCF) adalah jumlah wang tunai yang dihasilkan oleh aktiviti operasi biasa perniagaan dalam jangka masa tertentu. OCF bermula dengan pendapatan bersih Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, bukan sahaja dalam penyata pendapatan, tetapi dalam ketiga-tiga penyata kewangan teras.

Apakah Perakaunan Pengurus?

Perakaunan pengurusan (juga dikenali sebagai perakaunan kos atau perakaunan pengurusan) adalah cabang perakaunan yang berkaitan dengan pengenalan, pengukuran, analisis, dan tafsiran maklumat perakaunan sehingga dapat digunakan untuk membantu pengurus membuat keputusan yang diperlukan untuk mengurus secara efisien operasi syarikat.

Apakah Kos Berubah?

Kos berubah adalah perbelanjaan yang berbeza-beza mengikut jumlah barang Inventori Inventori adalah akaun aset semasa yang terdapat pada kunci kira-kira, yang terdiri dari semua bahan mentah, kerja dalam proses, dan barang jadi yang telah dikumpulkan syarikat. Ia sering dianggap paling tidak likuid dari semua aset semasa - oleh itu, ia dikecualikan dari pengangka dalam pengiraan nisbah cepat.

Panduan soalan temu ramah perakaunan

Kami telah mengumpulkan soalan wawancara perakaunan yang paling kerap diajukan bersama dengan apa yang kami yakini adalah jawapan terbaik. Kunci untuk mendapatkan wawancara adalah latihan, jadi pastikan untuk melihat panduan temu ramah kami untuk kewangan Soalan Temuduga Kewangan Soalan dan jawapan temu ramah kewangan.

Apakah Model Pertumbuhan Solow?

Model Pertumbuhan Solow adalah model pertumbuhan ekonomi eksogen yang menganalisis perubahan tahap output dalam ekonomi dari masa ke masa akibat perubahan dalam populasi Demografi Demografi merujuk kepada ciri sosio-ekonomi populasi yang digunakan perniagaan untuk mengenal pasti pilihan produk dan tingkah laku pembelian pelanggan.

Apa itu Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)?

Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) adalah nilai wang, dalam mata wang tempatan, dari semua barang dan perkhidmatan ekonomi akhir yang dihasilkan di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah ukuran kewangan yang luas dari keseluruhan aktiviti ekonomi negara. Jumlah barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna merangkumi semua pengeluaran swasta Perbelanjaan Perbelanjaan merupakan pembayaran dengan wang tunai atau kredit untuk membeli barang atau perkhidmatan.

Apakah Nilai Bersih Sekarang (NPV)?

Nilai Kini Bersih (NPV) adalah nilai semua aliran tunai masa depan Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai (juga disebut sebagai penyata aliran tunai) adalah salah satu daripada tiga penyata kewangan utama yang melaporkan tunai yang dihasilkan dan dibelanjakan selama jangka masa tertentu (contohnya, sebulan, suku, atau tahun).

Formula ROA / Pengiraan Pulangan Aset

Return on Assets (ROA) adalah sejenis Return on Investment (ROI) ROI Formula (Return on Investment) Return on Investment (ROI) adalah nisbah kewangan yang digunakan untuk mengira faedah yang akan diterima oleh pelabur berhubung dengan kos pelaburan mereka. Ia biasanya diukur sebagai pendapatan bersih dibahagi dengan kos modal asal pelaburan.

Apa itu Analisis Varians?

Analisis varians dapat diringkaskan sebagai analisis perbezaan antara nombor yang dirancang dan yang sebenarnya. Jumlah semua varians memberikan gambaran keseluruhan prestasi berlebihan atau kurang prestasi untuk tempoh pelaporan tertentu Tahun Fiskal (FY) Tahun fiskal (FY) adalah jangka waktu 12 bulan atau 52 minggu yang digunakan oleh kerajaan dan perniagaan untuk tujuan perakaunan untuk menyusun laporan kewangan tahunan.

Apa itu Komunikasi?

Berkebolehan berkomunikasi dengan berkesan adalah salah satu kemahiran hidup yang paling penting Kemahiran Interpersonal Kemahiran interpersonal adalah kemahiran yang diperlukan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja dengan berkesan dengan individu dan kumpulan. Mereka yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik adalah komunikator verbal dan non-verbal yang kuat dan sering dianggap "baik dengan orang".

Apakah VLOOKUP di Excel?

Fungsi VLOOKUP di Excel adalah alat untuk mencari sekeping maklumat dalam jadual atau kumpulan data dan mengekstrak beberapa data / maklumat yang sesuai. Secara sederhana, fungsi VLOOKUP mengatakan perkara berikut kepada Excel: "Cari maklumat ini (misalnya, pisang), dalam set data ini (jadual), dan beritahu saya beberapa maklumat yang sesuai mengenainya (contohnya, harga pisang ) ”.Ke

Apakah Nisbah Semasa?

Nisbah semasa, juga dikenali sebagai modal kerja Modal Kerja Bersih Modal Kerja Bersih (NWC) adalah perbezaan antara aset semasa syarikat (bersih tunai) dan liabiliti semasa (bersih hutang) pada kunci kira-kira. Ini adalah ukuran kecairan syarikat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta operasi dana perniagaan.

Apakah Fungsi HLOOKUP?

HLOOKUP bermaksud Horizontal Lookup dan dapat digunakan untuk mengambil maklumat dari jadual dengan mencari baris untuk data yang sesuai dan mengeluarkan dari lajur yang sesuai. Semasa VLOOKUP mencari nilai dalam lajur, HLOOKUP mencari nilai berturut-turut.Formula= HLOOKUP (nilai untuk mencari, luas jadual, nombor baris)Bagaimana cara menggunakan Fungsi HLOOKUP di Excel?

Apakah Pendapatan Tahunan Kasar?

Pendapatan tahunan adalah jumlah nilai pendapatan yang diperoleh dalam tahun fiskal Tahun fiskal (FY) Tahun fiskal (FY) adalah tempoh 12 bulan atau 52 minggu yang digunakan oleh kerajaan dan perniagaan untuk tujuan perakaunan untuk menyusun laporan kewangan tahunan. Tahun Fiskal (TK) tidak semestinya mengikuti tahun kalendar.

Panduan Cara Menulis Cek

Walaupun pembayaran digital terus mendapat lebih banyak bahagian pasar Total Marketableable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM), juga disebut sebagai jumlah pasar yang tersedia, adalah peluang pendapatan keseluruhan yang tersedia untuk produk atau perkhidmatan jika, masih penting untuk tahu bagaimana menulis cek.

Apakah Nisbah Perlindungan Perkhidmatan Hutang?

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) mengukur kemampuan syarikat untuk menggunakan pendapatan operasinya Pendapatan Operasi Pendapatan Operasi, juga disebut sebagai keuntungan operasi atau Pendapatan Sebelum Bunga & Pajak (EBIT), adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah ditolak langsung operasi dan kos tidak langsung.

Apakah tiga penyata kewangan itu?

Ketiga penyata kewangan tersebut adalah: (1) Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan teras syarikat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua perbelanjaan dari kedua-dua aktiviti operasi dan bukan operasi.

Apa itu Markup?

Markup merujuk kepada perbezaan antara harga jual barang atau perkhidmatan dan kosnya. Ia dinyatakan sebagai peratusan di atas kos. Dengan kata lain, itu adalah harga tambahan daripada jumlah kos Kos Barang Baik (COGM) Barang Baik Dibuat, juga dikenali sebagai COGM, adalah istilah yang digunakan dalam perakaunan pengurusan yang merujuk kepada jadual atau pernyataan yang menunjukkan jumlah kos pengeluaran untuk syarikat dalam jangka masa tertentu.

Apa itu ROIC?

ROIC bermaksud Return on Invested Capital dan merupakan nisbah keuntungan atau prestasi yang bertujuan untuk mengukur peratusan pulangan yang diperoleh syarikat terhadap modal yang dilaburkan Ekuiti Pemegang Saham Ekuiti Pemegang Saham (juga dikenali sebagai Ekuiti Pemegang Saham) adalah akaun pada kunci kira-kira syarikat yang terdiri daripada modal saham ditambah pendapatan tertahan.

Apa itu BATNA?

BATNA adalah singkatan dari singkatan dari B est A lternative T o a N egotiated Apersetujuan. Ini ditakrifkan sebagai alternatif yang paling menguntungkan yang dapat diambil oleh pihak perunding jika rundingan gagal dan perjanjian Perjanjian Jual Beli Perjanjian Jual Beli (SPA) mewakili hasil rundingan komersial dan harga utama.

Apa itu Pasaran Saham?

Pasaran saham merujuk kepada pasaran awam yang ada untuk mengeluarkan, membeli, dan menjual saham yang diperdagangkan di bursa saham atau di kaunter. Stok Saham Apa itu stok? Individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan).

Apakah Nisbah Pasaran ke Buku (Harga ke Tempahan)?

Nisbah Market to Book (juga disebut nisbah Price to Book), adalah metrik penilaian kewangan yang digunakan untuk menilai nilai pasaran semasa syarikat berbanding dengan nilai bukunya. Nilai pasaran adalah harga saham semasa semua saham tertunggak (iaitu harga yang dipercayai oleh pasaran bahawa syarikat itu bernilai).

Apa itu Kasar vs Bersih?

Kasar bermaksud jumlah keseluruhan atau keseluruhan sesuatu, sedangkan bersih bermaksud apa yang tersisa dari keseluruhan setelah pemotongan tertentu dibuat. Sebagai contoh, syarikat dengan pendapatan Hasil Penjualan Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh syarikat dari penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan.

Apakah Pengangguran?

Pengangguran adalah istilah yang merujuk kepada individu yang boleh bekerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak dapat mencari pekerjaan. Lebih jauh lagi, orang-orang di dalam tenaga kerja atau kumpulan orang-orang yang ada untuk bekerja tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai. Biasanya diukur dengan kadar pengangguran, yang membahagikan jumlah pengangguran dengan jumlah orang dalam tenaga kerja, pengangguran berfungsi sebagai salah satu petunjuk Indikator Ekonomi Indikator ekonomi adalah metrik yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan menilai keseluruhan keadaan kesihatan makroekonomi.

Tiga Simulator Saham Terbaik

Simulator saham terbaik membolehkan pengguna mengasah teknik pelaburan mereka Strategi Pelaburan Saham Strategi pelaburan saham berkaitan dengan pelbagai jenis pelaburan saham. Strategi ini adalah nilai, pertumbuhan dan pelaburan indeks. Strategi yang dipilih oleh pelabur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan kewangan pelabur, tujuan pelaburan, dan toleransi risiko.

Apakah Ekuiti Pemegang Saham?

Ekuiti Pemegang Saham (juga dikenali sebagai Ekuiti Pemegang Saham) adalah akaun pada kunci kira-kira syarikat Imbangan Duga Lembaran imbangan adalah salah satu daripada tiga penyata kewangan asas. Penyata ini adalah kunci untuk pemodelan kewangan dan perakaunan. Neraca menunjukkan jumlah aset syarikat, dan bagaimana aset ini dibiayai, melalui hutang atau ekuiti.

Apakah Nisbah Pantas?

Nisbah Pantas, juga dikenali sebagai Nisbah Uji Asid atau Kecairan, mengukur kemampuan perniagaan untuk membayar liabiliti jangka pendeknya dengan memiliki aset yang mudah ditukar menjadi tunai Setara Tunai Tunai dan setara tunai adalah yang paling mudah cair dari semua aset pada kunci kira-kira. Setara tunai merangkumi sekuriti pasaran wang, penerimaan pegawai bank.

Apakah Teori Dimensi Budaya Hofstede?

Teori Dimensi Budaya Hofstede, yang dikembangkan oleh Geert Hofstede, adalah kerangka yang digunakan untuk memahami perbezaan budaya di seluruh negara dan untuk mengetahui cara perniagaan dilakukan di pelbagai budaya. Dengan kata lain, kerangka ini digunakan untuk membezakan antara budaya kebangsaan yang berbeza, dimensi budaya, dan menilai kesannya terhadap pengaturan perniagaan Jenis Organisasi Artikel ini mengenai pelbagai jenis organisasi meneroka pelbagai kategori di mana struktur organisasi boleh masuk.

Apa itu Kurtosis?

Kurtosis adalah ukuran statistik yang menentukan seberapa besar ekor taburan berbeza dengan ekor taburan normal. Dengan kata lain, kurtosis mengenal pasti sama ada ekor taburan tertentu mengandungi nilai yang melampau.Bersama dengan kecenderungan Penyebaran Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori kebarangkalian untuk meramalkan jumlah variasi dari kadar kejadian yang diketahui, kerana, kurtosis adalah statistik deskriptif penting bagi penyebaran data.

Apa itu Skala Ekonomi?

Skala Ekonomi merujuk kepada kelebihan kos yang dialami oleh syarikat apabila meningkatkan tahap outputnya. Kelebihan itu timbul kerana hubungan terbalik antara kos tetap per unit dan kuantiti yang dihasilkan. Semakin besar kuantiti output yang dihasilkan, semakin rendah kos tetap per unit Kos tetap dan kos berubah adalah sesuatu yang dapat dikelaskan dalam beberapa cara bergantung pada sifatnya.

Apa itu CapEx?

CapEx (kependekan dari perbelanjaan modal Pengeluaran Modal Pengeluaran modal merujuk pada dana yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk pembelian, peningkatan, atau penyelenggaraan aset jangka panjang untuk meningkatkan kecekapan atau kemampuan syarikat. Aset jangka panjang biasanya bersifat fizikal dan mempunyai jangka hayat lebih dari satu tempoh perakaunan.

Apakah Formula Nilai Terminal DCF?

Nilai terminal adalah anggaran nilai perniagaan di luar jangkaan eksplisit. Ini adalah bahagian penting dalam model kewangan, Jenis Model Kewangan Jenis model kewangan yang paling biasa termasuk: model penyataan 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Ketahui 10 jenis teratas kerana biasanya merupakan peratusan besar dari jumlah nilai perniagaan.

Berapakah Nilai Masa Wang?

Nilai masa wang adalah konsep kewangan asas yang menyatakan bahawa wang pada masa ini bernilai lebih daripada jumlah wang yang sama yang akan diterima pada masa akan datang. Ini benar kerana wang yang anda miliki sekarang dapat dilaburkan dan mendapat pulangan, sehingga menghasilkan sejumlah wang yang lebih besar di masa depan.

Apa itu Pelaburan Langsung Asing (FDI)?

Pelaburan langsung asing (FDI) adalah pelaburan dari pihak di satu negara ke dalam perniagaan atau korporasi Corporation Sebuah syarikat adalah entiti undang-undang yang diciptakan oleh individu, pemegang saham, atau pemegang saham, dengan tujuan beroperasi untuk keuntungan. Syarikat dibenarkan membuat kontrak, menuntut dan disaman, memiliki aset, membayar cukai persekutuan dan negeri, dan meminjam wang dari institusi kewangan.

Apa itu Akaun T?

Sekiranya anda mahukan kerjaya dalam perakaunan Perakaunan Syarikat perakaunan awam terdiri daripada akauntan yang tugasnya melayani perniagaan, individu, kerajaan & bukan untung dengan menyediakan penyata kewangan, cukai, Akaun T mungkin menjadi sahabat baru anda. Akaun T adalah gambaran visual dari akaun individu yang kelihatan seperti "T", menjadikannya semua penambahan dan pengurangan (debit dan kredit) ke akaun dapat dengan mudah dilacak dan diwakili secara visual.